Gør det lettere at se computeren

Hvis du af og til har problemer med at se elementer på skærmen i Windows, kan du justere indstillingerne for at gøre tekst og billeder på skærmen større, øge kontrasten mellem elementer på skærmen og høre tekst på skærmen læst højt.

Du kan justere mange af disse indstillinger på siden Gør det lettere at se computeren under Øget tilgængelighed. Du kan finde oplysninger om andre indstillinger under Opnå den bedste visning på skærmen.

 1. Åbn siden Gør det lettere at se computeren ved at klikke på startknappen
  Billede af knappen Start
  , klikke på Kontrolpanel, klikke på Øget tilgængelighed, klikke på Funktioner til øget tilgængelighed og derefter klikke på Gør det lettere at se computeren
 2. Vælg de indstillinger, du vil bruge:
  • Vælg et tema med stor kontrast. Denne indstilling giver dig mulighed for at angive et farveskema med stor kontrast, som øger farvekontrasten for noget tekst og nogle billeder på computeren, så disse elementer bliver tydeligere og lettere at identificere.
  • Aktivér eller deaktiver Stor kontrast, når du trykker på venstre Alt-tast + venstre Skift-tast + Print Screen. Med denne indstilling kan du slå et tema med stor kontrast til eller fra ved at trykke på tasterne venstre Alt + venstre Skift + Print Screen.
  • Aktivér Oplæser. Denne indstilling angiver, at Oplæser skal køre, når du logger på computeren. Oplæser læser skærmtekst højt og beskriver visse handlinger (f.eks. viste fejlmeddelelser), der foregår, mens du bruger computeren.
  • Aktivér Lydbeskrivelse. Denne indstilling aktiverer Lydbeskrivelse, når du logger på computeren. Lydbeskrivelser forklarer, hvad der sker i videoer.
  • Skift størrelse af tekst og ikoner Windows. Med denne indstilling kan du gøre teksten og andre elementer på skærmen større, så de er nemmere at se.
  • Slå Forstørrelsesglas til. Denne indstilling angiver, at Forstørrelsesglas skal køre, når du logger på computeren. Forstørrelsesglas forstørrer den del af skærmen, som musen peger på, og kan især være nyttigt, hvis der er objekter, som er svære at se.
  • Juster farven og gennemsigtigheden af vindueskanterne. Med denne indstilling kan du ændre udseendet af vindueskanterne, så de er nemmere at se.
  • Finjuster visningseffekter. Med denne indstilling kan du tilpasse, hvordan bestemte elementer vises på skrivebordet.
  • Gør fokusfirkanten tykkere. Denne indstilling gør rektanglet rundt om det aktuelt valgte element i dialogbokse tykkere, hvilket gør det nemmere at se.
  • Angiv tykkelsen af den blinkende markør. Med denne indstilling kan du gøre den blinkende markør i dialogbokse og programmer tykkere og nemmere at se.
  • Deaktiver alle unødvendige animationer, når det er muligt. Denne indstilling deaktiverer animationseffekter, f.eks udtoning, når du lukker vinduer og andre elementer.
  • Fjern baggrundsbilleder, hvor det er relevant. Denne indstilling deaktiverer alt uvæsentlige, overlappende indhold og baggrundsbilleder for at gøre skærmen nemmere at se.


Egenskaber

Artikel-id: 14207 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback