Få tekst læst højt af Oplæser

Windows 8.1

Du kan starte Oplæser på forskellige måder. Mange foretrækker disse fire måder:
Se en video om, hvordan du hører tekst, der læses højt med Oplæser. (Hvis du vil se undertekster på dit sprog, skal du trykke eller klikke på knappen Undertekster for hørehæmmede
Luk
).

Oplæser er en skærmlæser, der læser tekst på skærmen højt og beskriver hændelser som f.eks. fejlmeddelelser, så du kan bruge din pc uden at se indholdet af skærmen.


Starte Oplæser

Du kan starte Oplæser på forskellige måder. Mange foretrækker disse fire måder:

 • Tryk på Windows-tasten+Enter på et tastatur.
 • Tryk på Windows-tasten og knappen Lydstyrke op på en tablet på samme tid.
 • Tryk eller klik på knappen Øget tilgængelighed
  Knappen Øget tilgængelighed
  i nederste venstre hjørne af logonskærmbilledet, og vælg Oplæser.
 • Stryg ind fra skærmens højre kant, og tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).  Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, tryk eller klik på Oplæser, og flyt derefter skyderen under Oplæser for at slå den til.

Afslutte Oplæser

Du kan også afslutte Oplæser på forskellige måder. Mange foretrækker disse to genveje:

 • Tryk på Windows-tasten+Enter på et tastatur.
 • Tryk på Windows-tasten og knappen Lydstyrke op på en tablet på samme tid.


Nye berøringsbevægelser

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har fået nye handlinger og nye placeringer for almindelige kommandoer. Her er nogle få vigtige bevægelser til at komme i gang.

Brug denne berøringsbevægelseHvis du vil gøre dette
Stryg ind fra højre side af skærmen med én fingerÅbne amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil)
Stryg ind fra venstre side af skærmen med én fingerSkifte apps, fastgøre dem i siden og lukke dem.
Stryg ind fra øverste eller nederste kant med én fingerHave vist appkommandoer som f.eks. Gem, Rediger og Slet


Nye tastaturgenveje

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har også fået nye tastaturgenveje. Her er nogle få nyttige genveje.

Brug denne tastaturgenvejHvis du vil gøre dette
Windows-tasten+C Åbne amuletterne (Søg, Del, Start, Enheder og Indstil)
Windows-tasten+Z Have vist appkommandoer som f.eks. Gem, Rediger og Slet
Windows-tasten+ punktumFastgøre apps i siden
Windows-tasten+Tab eller Alt+Tab Skifte apps

Indstillinger for Oplæser

Du kan ændre disse indstillingerne for Oplæser i Pc-indstillinger. Sådan finder du disse indstillinger:

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, tryk på Indstil, og tryk derefter på Skift pc-indstillinger.
  (Hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned, klikke på Indstillinger og derefter klikke på Skift pc-indstillinger).
 2. Tryk eller klik på Øget tilgængelighed, og skift derefter en af følgende indstillinger.

Hør skærmens indhold

 • Oplæser. Brug denne skyder til at slå Oplæser til eller fra.
 • Start Oplæser automatisk. Du kan vælge, om Oplæser skal starte automatisk, hver gang du logger på.

Stemme

 • Vælg en stemme. I denne rullemenu kan du vælge forskellige typer af stemmer i Oplæser, hvis de findes på dit sprog.
 • Hastighed. Du kan ændre stemmens hastighed med denne skyder.
 • Tone. Du kan ændre stemmens tone med denne skyder.

Lyde, du kan høre

 • Læs tip til kontrolelementer og knapper. Du kan vælge, om Oplæser skal læse tip om, hvordan du kan bruge almindelige elementer som f.eks knapper, links, listeelementer og skydere.
 • Tegn, du skriver. Du kan vælge, om Oplæser skal læse hver tast, du trykker på, højt.
 • Ord, du skriver. Vælg, om Oplæser skal læse de ord, du skriver, højt.
 • Sænk lydstyrken for andre apps, når Oplæser kører. Denne indstilling gør andre apps lavere, så det er lettere at høre Oplæser.
 • Afspil lydtegn. Denne indstilling aktiverer de ekstra lyde, som Oplæser afspiller, når du udfører visse handlinger.

Markør og taster

 • Fremhæv markøren. Med denne indstilling kan du få vist eller skjule den boks, som fremhæver Oplæsers placering på skærmen.
 • Få indsætningspunktet til at følge Oplæser. Med denne indstilling kan du få vist eller skjule den boks, som fremhæver Oplæsers placering på skærmen.
 • Aktivér taster på berøringstastaturet, når jeg løfter fingeren fra tastaturet. Hvis berøringstilstand er tilgængelig, kan du slå denne indstilling til, så du kan skrive hurtigere med berøringstastaturet. Med denne indstilling kan du trække for at søge efter det ønskede element og løfte fingeren for at trykke på tasten.

Tastaturkommandoer

Brug denne tastaturgenvej Hvis du vil gøre dette
 Ctrl Stop oplæsning
 Windows-tasten+Enter Afslut Oplæser
 Caps Lock+Mellemrum Udføre primær handling
 Caps Lock+Højre pil Flytte til næste element
 Caps Lock+Venstre pil Flytte til forrige element
 Caps Lock+Pil op Ændre visning
 Caps Lock+Pil ned Ændre visning
 Caps Lock + A Skifte detaljeringstilstand
 Caps Lock+F1 Se kommandolisten
 Caps Lock+F2 Se kommandoer for aktuelt element
 Caps Lock+F3 Gå til næste celle i rækken
 Caps Lock+Skift+F3 Gå til forrige celle i rækken
 Caps Lock+F4 Gå til næste celle i kolonnen
 Caps Lock+Skift+F4 Gå til forrige celle i kolonnen
 Caps Lock+F5 Læse, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i
 Caps Lock+F6 Gå til næste tabelcelle
 Caps Lock+F7 Læse aktuel kolonne
 Caps Lock+F8 Læs aktuel række
 Caps Lock+F9 Læse aktuel kolonneoverskrift
 Caps Lock+F10 Læse aktuel rækkeoverskrift
 Caps Lock+F11 Slå berøringstilstand til/fra
 Caps Lock+F12 Skifte mellem tastaturannonceringer
 Caps Lock+Z Låse oplæsertasten
 Caps Lock+X Overføre taster til app
 Caps Lock+V Gentage sidste sætning
 Caps Lock+Page Up Skrue op for stemmens lydstyrke
 Caps Lock+Page Down Skrue ned for stemmens lydstyrke
 Caps Lock+Plus Øge stemmens hastighed
 Caps Lock+Minus Reducere stemmens hastighed
 Caps Lock+D Læse elementet
 Caps Lock+F Læse emnet avanceret
 Caps Lock+S Læse element stavet eller læse som detaljeret læsning for japansk eller koreansk
 Caps Lock+W Læse indholdet af vinduet
 Caps Lock+R Læse alle emner i området
 Caps Lock+Q Flytte til det sidste emne i området
 Caps Lock+G Flytte oplæsermarkøren til systemmarkøren
 Caps Lock+T Flytte oplæsermarkøren til markøren
 Caps Lock+Tilde (~) Indstille fokus til et emne
 Caps Lock+Backspace Gå et emne tilbage
 Caps Lock+Insert Gå til sammenkædet emne
 Caps Lock+M Starte oplæsning
 Caps Lock+Close bracket (parentes slut) Læse tekst fra start til markøren
 Caps Lock + 0 (nul) Læse tekstattributter
 Caps Lock+H Læse dokumentet
 Caps Lock+U Læse næste side
 Caps Lock+Ctrl+U Læse aktuel side
 Caps Lock+Skift+U Læs den forrige side
 Caps Lock+I Læse næste afsnit
 Caps Lock+Ctrl+I Læse aktuelt afsnit
 Caps Lock+Skift+I Læs forrige afsnit
 Caps Lock+O Læse næste linje
 Caps Lock+Ctrl+O Læs aktuel linje
 Caps Lock+Skift+O Læse den forrige linje
 Caps Lock+P Læs næste ord
 Caps Lock+Ctrl+P Læse aktuelt ord
 Caps Lock+Skift+P Læse forrige ord
 Caps Lock+Open bracket (parentes begynd) Læse næste tegn
 Caps Lock+Ctrl+Open bracket (parentes begynd) Læse aktuelt tegn
 Caps Lock+Skift+Open bracket (parentes begynd) Læse forrige tegn
 Caps Lock+J Gå til næste overskrift
 Caps Lock+Skift+J Gå til forrige overskrift
 Caps Lock+K Gå til næste tabel
 Caps Lock+Skift+K Gå til forrige tabel
 Caps Lock+L Gå til næste link
 Caps Lock+Skift+L Gå til forrige link
 Caps Lock+Y Gå til begyndelsen teksten
 Caps Lock+B Gå til slutningen af teksten
 Caps Lock+C Læse aktuel dato/tidspunkt


Berøringskommandoer

Hvis du har en ny pc, der understøtter fire eller flere kontaktpunkter, kan du bruge berøringskommandoer til at styre pc'en.

Brug denne berøringskommando Hvis du vil gøre dette

Stryg til venstre/højre med én finger

Flytte til næste eller forrige element

Stryg op/ned med én finger

Ændre interval for bevægelse

Tryk eller træk med en enkelt finger

Læse data under din finger

Dobbelttryk med én finger

Aktivere primær handling

Tryk tre gange med én finger

Aktivere sekundær handling

Stryg mod venstre/højre/op/ned med to fingre

Rulle

Tryk med to fingre

Stoppe oplæsning i Oplæser

Dobbelttryk med to fingre

Få vist kontekstafhængig menu

Hold med én finger, og tryk med en anden

Aktivere primær handling

Hold med én finger, og dobbelttryk med en anden

Aktivere sekundær handling

Stryg mod venstre/højre med tre fingre

Trykke frem og tilbage

Stryg op med tre fingre

Læse aktuelt vindue

Stryg ned med tre fingre

Begynd at oplæse tekst, der kan undersøges

Tryk med tre fingre

Skifte detaljeringstilstand

Dobbelttryk med tre fingre

Læse tekstattributter

Hold med én finger, og tryk med to andre fingre

Begynde at trække eller ekstra tasteindstillinger

Stryg mod venstre/højre med fire fingre

Flytte oplæsermarkøren til starten/slutningen af enheden

Stryg op/ned med fire fingre

Slå zoom til eller fra

Tryk med fire fingre

Se kommandoer for aktuelt element

Dobbelttryk med fire fingre

Skifte søgetilstand

Tryk tre gange med fire fingre

Vise kommandoliste for Oplæser


Windows 7

Windows leveres med en basisskærmlæser ved navn Oplæser, som læser teksten på skærmen højt og beskriver visse hændelser, der indtræffer (f.eks en fejlmeddelelse, der vises), mens du bruger computeren.

Oplæser er ikke tilgængelig på alle sprog, så hvis nedenstående trin ikke fungerer, er Oplæser ikke tilgængelig på dit sprog.

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen Start
  Billede af knappen Start
  og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.
 2. Brug tastaturgenvejene i følgende tabel til at angive, hvilken tekst Oplæser skal læse:


  Brug denne tastaturgenvejHvis du vil gøre dette
  Ctrl+Skift+EnterFå oplysninger om det aktuelle element
  Ctrl+Skift+MellemrumLæse hele det valgte vindue
  Ctrl+Alt+MellemrumLæse de elementer, der er valgt i det aktuelle vindue
  Insert+Ctrl+GLæse en beskrivelse af de elementer, der vises ved siden af det aktuelt valgte element
  CtrlStop oplæsning i Oplæser
  Insert+QFlytte markøren tilbage til starten af eventuel forudgående tekst, der er anderledes formateret. For eksempel flyttes markøren fra et ord med fed skrift til starten af et tidligere placeret ord, der ikke er skrevet med fed.
  Insert+WFlytte markøren til begyndelsen af efterfølgende tekst, der er anderledes formateret. For eksempel flyttes markøren fra et ord med fed skrift til starten af et senere placeret ord, der ikke er skrevet med fed.
  Insert+EFlytte markøren til begyndelsen af en tekst, der har den samme formatering. For eksempel flyttes markøren fra midten af et ord med fed skrift til starten af det pågældende ord.
  Insert+RFlytte markøren til slutningen af en tekst, der har den samme formatering. For eksempel flyttes markøren fra midten af et ord med fed skrift til slutningen af det pågældende ord.
  Insert+F2Markere al den tekst, der har den samme formatering som tegnet ved markøren
  Insert+F3Læse det aktuelle tegn
  Insert+F4Læse det aktuelle ord
  Insert+F5Læse den aktuelle linje
  Insert+F6Læse det aktuelle afsnit
  Insert+F7Læse den aktuelle side
  Insert+F8Læse det aktuelle dokument


 
Vælge, hvilken tekst Oplæser skal læse højt
Ændre stemmen på Oplæser
Start Oplæser minimeret
Slå Oplæser fra


Egenskaber

Artikel-id: 14234 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 2

Feedback