Hvad er alvorlige undtagelsesfejl?

Hvis denne artikel ikke indeholder en beskrivelse af den fejlmeddelelse, du har fået vist, kan du i følgende Microsoft Knowledge Base-artikel finde henvisning til flere artikler, der beskriver fejlmeddelelser:
315854 Windows 98 og Windows Me – Ressourcecenter for fejlmeddelelser (artiklen er evt. på engelsk)
Hvis du vil have vist en liste over artikler, der omhandler alvorlige undtagelsesfejl 0E i Windows 98, skal du klikke på følgende hyperlink:
Klik her for at få vist en liste over artikler om alvorlige undtagelser 0E.
Hvis du vil have vist en liste over artikler, der omhandler alvorlige undtagelsesfejl i Windows Me, skal du klikke på følgende hyperlink:
Klik her for at få vist en liste over artikler om alvorlige undtagelser 0E.

Sammenfatning

Når du forsøger at lukke computeren, starte Windows eller starte et program i Windows, kan du få vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:
Der opstod en alvorlig undtagelse
XY ved
xxxx:xxxxxxxx
Fejlmeddelelser om alvorlige undtagelser er koder, der sendes fra et program i følgende situationer:
  • Der er registreret adgang til en ugyldig funktion
  • Der har været adgang til ugyldige data eller ugyldig kode
  • Rettighedsniveauet for en funktion er ugyldigt
Når en af disse situationer opstår, sender processoren en undtagelsesmeddelelse til operativsystemet, som derefter bliver behandlet som en alvorlig undtagelsesfejl. I mange tilfælde er undtagelsestilstanden uoprettelig, og systemet skal enten genstartes eller lukkes, afhængigt af hvor alvorlig fejlen er.

I ovenstående fejlmeddelelseseksempel repræsenterer XY den faktiske processorundtagelse fra 00 til 0F. Bemærk, at bogstavet "h", der står efter 0E, 0F osv., i forklaringerne nedenfor ofte er udeladt fra fejlmeddelelsen.
xxxx:xxxxxxxx repræsenterer den udvidede instruktion, der peger på kodesegmentet. 32-bit-adressen er den faktiske adresse, hvor undtagelsestilstanden opstod.

Windows forårsager ikke disse fejl, men har en rutine til håndtering af undtagelsestilstand for netop den bestemte processorundtagelsestilstand, som er årsag til fejlmeddelelsen.


BEMÆRK! Denne artikel er primært til orientering. Klik på følgende hyperlink for at fortsætte med afsnittet "Fejlfinding af alvorlige undtagelsesfejl" i denne artikel:

Yderligere Information

Processorundtagelser og tilhørende definitioner

00: Divisionsfejl (Divide Fault)

Processoren sender denne meddelelse om undtagelsestilstand, når der opstår en divisionsfejl. Der opstår en divisionsfejl, hvis det forsøges at dividere med nul, eller hvis resultatet af handlingen ikke passer til måloperanden.

02: Ikke-stopbart interrupt (NMI Interrupt)

Interrupt 2 er reserveret til hardwaretilstanden ikke-stopbart interrupt (NMI, Non-Maskable-Interrupt). Ingen undtagelser, trapfejl via interrupt 2.

04: Trapfejl ved overløb (Overflow Trap)

Overløbs-trapfejlen opstår, når en INTO-instruktion er udført, og 0F-bitten sættes til 1.

05: Grænsekontrolfejl (Bounds Check Fault)

BOUND-instruktionen sammenligner matrix-indekset med en øvre og nedre grænse. Hvis indekset er uden for det gyldige område, opstår trapfejlen interrupt 05 på processoren.

06: Fejl - ugyldig opkode (Invalid Opcode Fault)

Denne fejlkode returneres, hvis en af følgende betingelser er til stede:
  • Processoren forsøger at afkode et bitmønster, der ikke svarer til nogen gyldig instruktion på computeren.
  • Processoren prøver at udføre en instruktion, der indeholder ugyldige operander.
  • Processoren prøver at udføre en instruktion om beskyttet tilstand, mens den kører i virtuel 8086-tilstand.
  • Processoren forsøger at udføre en instruktion, der ikke kan låses, med præfikset LOCK.

07: Fejl - coprocessor ikke tilgængelig (Coprocessor Not Available Fault)

Denne fejl opstår, hvis computeren ikke har nogen matematisk coprocessor, og CR0-registerets EM-bit er sat til at angive, at der anvendes numerisk dataprocessoremulering. Hver gang en handling med flydende tal udføres, opstår der interrupt 07.

Denne fejl opstår også, når der udføres et opgaveskift, mens der anvendes en matematisk coprocessor. Interrupt 07 angiver over for processoren, at coprocessorens aktuelle tilstand skal gemmes, så den kan bruges af en anden opgave.

08: Dobbeltfejl (Double Fault)

Behandling af en undtagelsestilstand udløser sommetider endnu en undtagelsestilstand. I tilfælde, hvor det sker, sender processoren et interrupt 08 for dobbeltfejlen.

09: Coprocessor - segmentoverløb (Coprocessor Segment Overrun)

Denne fejl opstår, når en flydende tal-instruktion giver adgang til hukommelse, der ligger ud over segmentets afslutning. Hvis startadressen for det flydende tals operand er uden for segmentet, opstår der en generel beskyttelsesfejl (interrupt 0D).

10 (0Ah): Fejl - ugyldig opgavetilstandssegment (Invalid Task State Segment Fault)

Fordi opgavetilstandssegmentet indeholder et antal beskrivelser, kan hvilke som helst betingelser forårsage undtagelse 0A. Ofte kan processoren samle nok oplysninger fra opgavetilstandssegmentet til at udsende endnu en fejlmeddelelse, der peger på det egentlige problem. Du kan finde flere oplysninger i Microsofts Programming the 80386/80486 Guide.

11 (0Bh): Fejl - findes ikke (Not Present Fault)

Findes ikke-interrupt gør det muligt for operativsystemet at implementere virtuel hukommelse via segmenteringsmekanismen. Når et segment markeres med "findes ikke", overføres segmentet til swapfilen på disken. Interrupt 0B udløses, når et program har brug for at få adgang til segmentet.

12 (0Ch): Stakfejl (Stack Fault)

En stakfejl opstår med fejlkode 0, hvis en instruktion henviser til hukommelse, der ligger ud over staksegmentets grænser. Hvis operativsystemet understøtter segmenter, der udvides nedad, vil en forøgelse af stakstørrelsen kunne lette problemet. Hvis staksegmentet indlæses med ugyldige beskrivelser, vil det resultere i en generel beskyttelsesfejl.

13 (0Dh): Generel beskyttelsesfejl (General Protection Fault)

Alle tilstande, der ikke er omfattet af nogen af de øvrige processorundtagelser, vil resultere i en generel beskyttelsesfejl. Undtagelsestilstanden angiver, at programmet er beskadiget i hukommelsen, hvilket typisk betyder omgående afbrydelse af programmet.

14 (0Eh): Sidefejl (Page Fault)

Interrupt-sidefejlen gør det muligt for operativsystemet at implementere virtuel hukommelse efter anmodning om sideinddeling. Der udsendes oftest et interrupt 14, når der opstår adgang til en sidekatalogpost eller sidetabel med den nuværende bit sat til 0 (Findes ikke). Operativsystemet finder siden (oftest hentes siden fra den virtuelle hukommelse) og angiver igen den instruktion, der forårsagede fejlen, men som nu kan få adgang til segmentet. Der kan også opstå en sidefejl, når en sidebeskyttelsesregel overtrædes (når hentningen ikke lykkes, eller de hentede data er ugyldige, eller den kode, der udsendte fejlmeddelelsen, har overtrådt processorens beskyttelsesregel). I disse tilfælde overtager operativsystemet for at udføre den relevante handling.

16 (10h): Fejl - coprocessorfejl (Coprocessor Error Fault)

Dette interrupt opstår, når en undtagelsestilstand for et umaskeret flydende tal har sendt signal til en tidligere instruktion. Fordi 80386 ikke har adgang til enheden for det flydende punkt, testes denne tilstand ved at kontrollere PIN-koden for ERROR\. Fejlen kan også udløses af en WAIT-instruktion, hvis bitten til emulering af den matematiske coprocessor ved CR0 er aktiveret.

17 (11h): Fejl - kontrol af justering (Alignment Check Fault)

Dette interrupt anvendes kun på 80486-CPU'er. Der afsendes et interrupt 17, når kode, der udføres med Ring-rettighed 3, forsøger at få adgang til en ord-operand, der ikke er placeret på en lige adressegrænse, en dobbeltord-operand, der ikke kan deles med fire, eller en Long Real eller Temp Real, hvis adresse ikke kan deles med otte. Kontrol af justering deaktiveres, når CPU'en tændes første gang, og aktiveres kun i beskyttet tilstand.

Fejlfinding af alvorlige undtagelsesfejl

Renstart computeren

Eftersom der er mange tilstande, der kan forårsage en alvorlig undtagelse eller fejl, må det første skridt til afhjælpning af problemet være at indsnævre fokus. Det kan du gøre ved at prøve at renstarte din computer.


Fejlfinding med ren start refererer til metoder, du kan bruge til at reducere de problemer, der kan forekomme som følge af computermiljøet. Mange problemer opstår på grund af konflikt mellem drivere, TSR-programmer (Terminate and Stay Resident) og andre indstillinger, der indlæses, når computeren starter.
Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører en ren start af computeren, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
192926 Sådan foretages fejlfinding ved ren start af Windows 98
243039 Sådan udføres en ren start i Windows 95 (artiklen er evt. på engelsk)

Søg i Microsoft Knowledge Base

Hvis du vil finde ud af, om den fejlmeddelelse, du har fået vist, er dokumenteret i Microsoft Knowledge Base, kan du søge i Microsoft Knowledge Base på adressen:
242450 Sådan søger du i Microsoft Knowledge Base vha. nøgleord og søgeord


Artikler om fejlmeddelelser om alvorlige undtagelser

Yderligere oplysninger om fejlmeddelelser om alvorlige undtagelser finder du ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
133440 Adobe Type Manager kan forårsage problemer ved start af Windows


192803 Alvorlig 0D-tilstand ved brug af ATI All-in-Wonder Pro-skærmkort (artiklen er evt. på engelsk)

175211 Alvorlig undtagelsestilstand ved åbning eller lukning af Kontrolpanel (artiklen er evt. på engelsk)

171195 Alvorlig undtagelsesfejl ved midlertidig afbrydelse og genoptagelse med MSDLC32 (artiklen er evt. på engelsk)

187214 Fejlmeddelelse: Alvorlig undtagelse 0E er opstået ved 0028:C02A0201... (artiklen er evt. på engelsk)

190123 Fejlmeddelelse om følgende: Alvorlig 06-undtagelse er opstået ved ... (artiklen er evt. på engelsk)

252523 Fejlmeddelelse om alvorlig undtagelse vises efter forsøg på at oprette forbindelse til internettet (artiklen er evt. på engelsk)

189655 Fejlmeddelelse: Alvorlig undtagelse 0E er opstået ved 0028:<XXXXXXXX> (artiklen er evt. på engelsk)

BEMÆRK! Listen over artikler er ikke udtømmende. Hvis en af artiklerne ikke behandler dit problem, kan du bruge trinene i afsnittet "Søg i Microsoft Knowledge Base" i denne artikel for at finde flere oplysninger.
Egenskaber

Artikel-id: 150314 – Seneste udgave 28. aug. 2006 – Udgave 1

Feedback