Hvilke filtyper kan jeg bruge i Movie Maker?

Du kan føje følgende typer af video, billeder og lydfiler til Movie Maker.

Projektfiler

Project-filtyper (format)Filtypenavn
Windows Movie Maker-projektfiler.mswmm
Movie Maker-projektfiler.wlmp

Videofiler

Videofiltyper (format)Filtypenavn 
Windows Media Video (WMV)-filer .wmv
Windows Media-filer.asf og .wm
AVCHD-filer.m2ts, .mts og .m2t
Apple QuickTime-filer.mov og .qt
DV‑AVI-filer.avi
Microsoft Recorded TV Show-filer.dvr-ms og .wtv
MPEG‑4 filmfiler.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 og .k3g
MPEG‑2 filmfiler.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob og .m2t
MPEG‑1 filmfiler.m1v
JPEG-bevægelsesfiler.avi og .mov

Billedfiler

Billedfiltyper (format)Filtypenavn
JPEG-filer (Joint Photographic Experts Group).jpg, .jpeg, .jfif og .jpe
TIFF-filer (Tagged Image File Format).tif og .tiff
GIF-filer (Graphics Interchange Format).gif
Windows Bitmap-filer.bmp, .dib og .rle
Ikonfiler.ico og .icon
PNG-filer (Portable Network Graphics ).png
HD Photo-filer.wdp

Lydfiler

Lydfiltyper (format)Filtypenavn
WMA-filer (Windows Media Audio) .asf, .wm og .wma
PCM-filer (Pulse‑code Modulation).aif, .aiff og .wav
AAC-filer (Advanced Audio Coding).m4a
MP3-filer.mp3
Alle videofiler, der understøttes i Movie Maker  


Egenskaber

Artikel-id: 15289 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 2

Windows 10

Feedback