Stryg, panorer og stræk din vej rundt på telefonen.

Bevægelse

Sådan gør du

Funktion

Tryk på

Billede af en hånd, der trykker på skærmen

Tryk én gang på et element.

Åbner eller starter det, du trykker på.

Dobbelttryk

Skærmlæser (alternativ tekst)

Tryk hurtigt to gange på et element.

Zoomer ind eller ud i trin.

Tryk og hold

Billede af en hånd, der trykker og holder nede på skærmen

Tryk og hold fingeren på skærmen et øjeblik.

Åbner en menu (som at højreklikke med musen).

På nogle telefoner medfører denne handling, at der udføres en sekundær funktion for en navigationsknap. Hvis du f.eks. trykker på og holder knappen Tilbage nede, starter App-skifteren.

Stryg

Billede af en hånd, som stryger hen over skærmen

Svip fingeren hurtigt i den retning, skærmen skal flytte sig, mens fingeren berører skærmen.

Ruller hurtigt gennem menuer eller sider eller flytter sidelæns i apps.

Panorering

Billede af hånd, der panorerer rundt på skærmen

Placer din finger på skærmen, og fortsæt med at røre ved skærmen, mens du flytter den rundt.

Flytter rundt på skærmbilleder med en kontrolleret hastighed.

Knib og stræk

Billeder af en hånd, der kniber og strækker for at zoome ind og ud

Placer to fingre på skærmen, og træk dem derefter sammen eller strække dem fra hinanden i en knibe- eller strækbevægelse.

Zoomer ind eller ud på et kort, en webside eller et billede.

Egenskaber

Artikel-id: 17243 – Seneste udgave 16. aug. 2016 – Udgave 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)