Få tekst læst højt af Oplæser

Oplæser er en skærmlæser, der læser elementerne på skærmen højt. Du kan bruge Oplæser ved at gå til Start

Start-ikon
, stryge over til listen Alle apps og derefter vælge Indstillinger > Øget tilgængelighed > Oplæser og derefter bruge til/fra-funktionen til at slå Oplæser til.

Indstillinger for Oplæser

Hvis du vil slå Oplæser fra, skal du trykke på og holde nede på knappen Lydstyrke på og knappen Start

Start-ikon
samtidigt. Hvis hurtig start for Oplæser er slået til, kan denne handling også slå Oplæser til igen.

Du kan bruge hurtig start af Oplæser ved at gå til Start

Start-ikon
, stryge over til listen Alle apps og derefter vælge Indstillinger > Øget tilgængelighed > Oplæser og derefter bruge til/fra-funktionen til at slå hurtig start af Oplæser til.

Bevægelser til Oplæser

Når Oplæser er slået til, kan du bruge disse Oplæser-specifikke bevægelser på enheden.

Bevægelse

Hvad bevægelsen gør

Stryg op eller ned med én finger

Skift navigationstilstand

Stryg mod venstre eller højre med én finger

Flytte til næste eller forrige element

Tryk eller træk med en enkelt finger

Læs data under din finger

Dobbelttryk med én finger, eller hold med én finger, og tryk med en anden

Aktiver primær handling

Tryk tre gange med én finger, eller hold med én finger, og tryk to gange med en anden

Aktiver sekundær handling

Stryg mod venstre, højre, op eller ned med to fingre

Rul

Tryk med to fingre

Stop oplæsning i Oplæser

Tryk med tre fingre

Skift detaljeringstilstand

Dobbelttryk med to fingre

Få vist kontekstafhængig menu

Stryg op med tre fingre

Læs fra starten

Stryg ned med tre fingre

Start med at læse den tekst, der kan undersøges

Egenskaber

Artikel-id: 17245 – Seneste udgave 16. aug. 2016 – Udgave 6

Feedback