Skift mellem apps

Her er nogle tip til, hvordan du bruger apps på Surface Hub:

Skift mellem åbne apps

Hvis du har mere end én åben app, kan du hurtigt skifte mellem dem med knappen Opgavevisning. Den er placeret nederst på touchskærmen.

Knappen Opgavevisning

Når du er i opgavevisning, skal du bare vælge den app, du vil skifte til. De andre apps vil stadig være åbne, og du kan skifte tilbage til dem på samme måde. Hvis du vil bruge mere end én app på skærmen ad gangen, kan du trække den første app til siden af touchskærmen for at fastgøre den. Træk derefter den anden app til den anden side.

Et skærmbillede af Opgavevisning

Brug af apps i fuld skærm

Vælg knappen med dobbeltpilen i appens titellinje, hvis en app skal fylde hele skærmen.

Knappen dobbeltpil i en apps værktøjslinje.

Når du er færdig med at bruge appen i fuld skærm, skal du stryge op fra bunden af touchskærmen eller ned fra toppen af touchskærmen og derefter vælge Afslut Fuld skærm.

Knappen Afslut Fuld skærm.

Brug apps side om side

Apps åbnes som standard side om side, så du kan udnytte pladsen på den store touchskærm og arbejde i flere apps ad gangen. Hvis du vil tilpasse størrelsen på de åbne apps, når de er anbragt side om side, skal du trække linjen mellem dine apps for at ændre deres bredde.

Tilpasning af størrelsen på apps, der er side om side

Egenskaber

Artikel-id: 17334 – Seneste udgave 15. jun. 2016 – Udgave 3

Feedback