Opgaver er ikke planlagt som forventet i Microsoft Project

Sammenfatning

I denne artikel beskrives det, hvorfor en opgave ikke kan planlægges som forventet i Microsoft Project og giver forslag til, hvordan det afhjælpes.

Yderligere Information

En opgave planlægges muligvis ikke som forventet af flere årsager. Hvis du nøjagtigt vil finde ud af, hvad årsagen er, skal du stille dig selv følgende spørgsmål.

Bemærk!
Inden du tester nogle af scenarierne i denne artikel, skal du oprette en sikkerhedskopi af filen eller gemme evt. ændringer, du har foretaget i filen.
 1. Er indstillingen Beregning angivet til Manuelt?

  Når du angiver en manuel beregning, beregnes din fil kun, når du trykker på F9, i Microsoft Project. Angiv Beregning til Automatisk for at løse planlægningskonflikterne. Du kan angive beregningsmetoden ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
  2. Klik på fanen Beregning.
  3. Klik enten på Automatisk eller Manuelt under Beregning.
 2. Er indstillingen Vis planlægningsmeddelelser deaktiveret?

  Hvis indstillingen Vis planlægningsmeddelelser er deaktiveret, behandles de ændringer i projektfilen, som skyldes planlægningskonflikterne. Hvis indstillingen Vis planlægningsmeddeleser er aktiveret, kan du se konflikten og løse den. Hvis du vil aktivere eller deaktivere indstillingen Vis planlægningsmeddelelser, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
  2. Klik på fanen Tidsplan.
  3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis planlægningsmeddelelser.
  4. Klik på fanen Generelt.
  5. Markér alle afkrydsningsfelterne under Guiden Planlægning.
  Bemærk! Når planlægningsmeddelelserne er aktiverede, skal du trykke på F9 på tastaturet. De planlægningsmeddelelser, der evt. vises, skal løses, inden projektet bliver beregnet korrekt.
 3. Planlægger du fra projektets startdato eller slutdato?

  Når du planlægger fra projektets startdato, starter opgaven så tidligt som muligt. Når du planlægger fra projektets slutdato, starter opgaven så sent som muligt. Hvis du vil kontrollere den dato, der er angivet i filen, skal du klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt.
 4. Hvad er projektets startdato?

  Hvis indstillingen Vis planlægningsmeddelelser er aktiveret, og du angiver en opgave, der finder sted inden projektets startdato, modtager du en advarselsmeddelelse. Hvis du vil planlægge, at en opgave skal starte inden projektets startdato, skal du manuelt angive datoen for opgaven. Du kan kontrollere projektets startdato ved at klikke på Projektoplysninger i menuen Projekt.
 5. Har du angivet en procent færdig på en opgave?

  Hvis du har angivet en procent færdig på en opgave, og opgaven allerede er startet, kan du ikke ændre startdatoen automatisk. Hvis du vil bestemme, hvor opgaven skal planlægges automatisk, skal du angive opgaven til nul procent færdig. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Vælg opgaven.
  2. Klik på Opgaveoplysninger i menuen Projekt.
  3. Klik på fanen Generelt.
  4. Skriv 0 i feltet % færdigt.
  5. Klik på OK.
 6. Tildelte du opgaven en faktisk startdato?

  Du kan tildele en opgave en faktisk startdato og ikke angive en procent færdig. Opgaven planlægges ikke automatisk, medmindre du angiver den faktiske startdato til -. Hvis du vil angive den faktiske startdato, skal du indsætte den faktiske startdato i tabellen. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Markér titlen på en vilkårlig kolonne i tabellen.
  2. Klik på Indsæt kolonne i menuen Indsæt.
  3. Vælg Faktisk startdato for Feltnavn, og klik på OK.
 7. Tildelte du opgaven en betingelsestype ud over Så tidligt som muligt (ASAP)?

  En betingelse kan forårsage, at en opgave planlægges i henhold til betingelsestypen og den angivne dato. I Microsoft Project planlægges en opgave, som har betingelsen Så sent som muligt (ALAP), som en ASAP-opgave i et projekt, der er planlagt ud fra projektets slutdato. Du kan kontrollere betingelsestypen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Dobbeltklik på opgavens id-nummer.
  2. Klik på fanen Avanceret.
 8. Er der nogen foregående eller efterfølgende relationer?

  Typen af relationer bestemmer, om opgaven kan planlægges. I Microsoft Project tilsidesætter indstillingen Opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer opgavens relationer. Du kan angive denne indstilling ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
  2. Klik på fanen Planlægning.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer.
  4. Klik på OK.
 9. Bruger du automatisk Ressourceudjævning?

  Automatisk ressourceudjævning vil forskyde en opgave for at undgå ressourcekonflikter. Det betyder, at opgavens startdato udskydes. Hvis du vælger indstillingen Manuelt, forskydes opgaven ikke automatisk. Du kan fjerne forskydninger til en opgave og angive ressourceudjævning manuelt ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  • Klik på Fjern udjævning for at fjerne forskydningen.
  • Klik på Ressourceudjævning i menuen Funktioner for at angive ressourceudjævningen manuelt, og klik derefter på Manuelt.
 10. Er der en værdi i feltet Opgaveforskydning?

  Hvis feltet Opgaveforskydning indeholder en værdi, der er større end nul, kan du ikke planlægge opgaven tidligere. Se trin 9 for at fjerne markeringen i feltet Forskydning.
 11. Er opgaven en underopgave?

  Hvis en hovedopgave (på et vilkårligt niveau) har en foregående opgave eller en betingelse, kan underopgaven ikke planlægges tidligere end hovedopgaven. Du kan kontrollere om en hovedopgave har foregående opgaver eller betingelser ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Vælg opgaven.
  2. Klik på Opgaveoplysninger i menuen Projekt.
 12. Er der en ressource tildelt opgaven?

  Ressourcekalenderen kan påvirke planlægningen af en ressource-dreven opgave, men ikke en opgave med fast varighed. I Microsoft Project kan ressourcekalenderen påvirke alle tre opgavetyper (fast varighed, fast arbejde og faste enheder). Fjern ressourcen for at se, om ressourcen rent faktisk påvirker planlægningen. Når ressourcen er fjernet, og hvis opgaven planlægges som forventet, skal du derefter kontrollere ressourcens kalender. Du kan kontrollere ressourcens kalender ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Klik på Skift arbejdstid i menuen Funktioner, og vælg derefter ressourcenavnet på rullelisten.
 13. Forsøger du at planlægge en opgave i fritid?

  Hvis en dag er markeret som fritid, kan du ikke planlægge, at opgaven skal starte på den pågældende dag. Hvis du vil kontrollere projektkalenderen, skal du klikke på Skift arbejdstid i menuen Funktioner.
 14. Er der nogen foregående eller efterfølgende relationer tildelt hovedopgaver?

  Foregående og efterfølgende relationer, der er tildelt hovedopgaver, kan påvirke underopgaver i hovedopgaven samt hovedopgaver, der er tilknyttet.

  Typen af relationer bestemmer, om opgaven kan planlægges. I Microsoft Project tilsidesætter indstillingen Opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer opgavens relationer. Tidligere versioner af Microsoft Project har ikke denne mulighed. Du kan angive indstillingen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
  2. Klik på fanen Planlægning.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer.
  4. Klik på OK.
Hvis du har udført alle disse test, og du fortsat har et planlægningsproblem, skal du forsøge at oprette en ny opgave eller slette problemopgaven og derefter oprette en ny.


Hvis der fortsat er problemer, er filen muligvis beskadiget. Hvis du oprettede filen i Microsoft Project 4.1 eller ældre, og du fortsat har denne version af Microsoft Project installeret på computeren, skal du åbne filen og gemme den i MPX-format. Åbn derefter filen i Microsoft Project 2000 eller nyere.


Du kan finde yderligere oplysninger om MPX-filformatet i filen Mpxfile.wri. Filen Mpxfile.wri findes typisk i mappen \Winproj.


Hvis du ikke har Microsoft Project 4.1 eller ældre, skal du ikke gemme filen i MPX-format. Dette filformat understøtter ikke nye funktioner, der er tilgængelige i Microsoft Project 2000 eller nyere. Hvis du gemmer en fil fra Microsoft Project 2000 eller nyere i MPX-format, mister du derfor nogle funktioner, når du konverterer filen.
Egenskaber

Artikel-id: 175457 – Seneste udgave 18. sep. 2011 – Udgave 1

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard, Microsoft Project 2000 Standard, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

Feedback