Den åbne invitation til at indsende billeder til Windows-galleriet er lukket

Vi er godt klar over, at det ikke er den allerbedste nyhed, men desværre er den åbne invitation til at indsende billeder til Windows-galleriet med brugertilpasning nu lukket. Det betyder, at vi ikke længere tager imod nye indsendelser af jeres smukke kunst eller fotografier. Og vi savner det allerede. Har du allerede indsendt noget? Gennemse de ofte stillede spørgsmål og vilkårene for anvendelse.

Vilkår for anvendelse

 1. LICENS. Når du sender dit fotografi, billede eller kunstværk ("Billede") til Microsoft, giver du Microsoft (herunder dets datterselskaber og associerede selskaber) en verdensomspændende, afgiftsfri, fuldt betalt, tidsubegrænset licens til og i relation til tjenester og funktioner for personlige indstillinger i Windows-operativsystemprodukter (f.eks. Windows-temaer og -baggrunde) og alle relaterede Microsoft-websteder, Windows-galleriet med brugertilpasning og alle marketing- og annoncematerialer til sådanne tjenester og funktioner for personlige indstillinger: (a) til at kopiere, bruge og skabe arbejde afledt af Billedet; (b) til offentligt at udføre og vise kopier af og arbejde afledt af Billedet; og (c) til at distribuere og give kopier af og arbejde afledt af Billedet i licens til Microsoft-kunder til deres personlige brug (“Licens”). Du giver uden betingelse afkald på: håndhævelse af alle moralske rettigheder og lignende rettigheder, du måtte have til Billedet, i hele verden, samt enhver ret til at kontrollere eller godkende den form, Billedet kan blive brugt i, og du accepterer hermed enhver ændring til, herunder tilføjelse til eller sletning fra Billedet, som på anden måde ville krænke enhver moralsk ret eller lignende ret, hvis det sker uden din tilladelse.
 2. INGEN FORPLIGTELSE. Microsoft er ikke forpligtet til at bruge Billedet på nogen måde og kan til enhver tid stoppe med at bruge Billedet af en hvilken som helst grund eller uden grund. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for skader, der er opstået som følge af en beslutning om ikke at bruge (eller som følge af et ophør med at bruge) Billedet, og kan selv bestemme, hvilket sted Billedet må bruges.
 3. TILSKRIVELSE. Du giver Microsoft (herunder dets datterselskaber og associerede selskaber) ret til at bruge dit navn, billede, portræt eller en kombination af disse til at identificere dig som den kunstner, der skabte Billedet (samlet kaldet “Tilskrivelse”). Hvis Microsoft, dets datterselskaber eller associerede selskaber bruger Billedet, må de foretage Tilskrivelse efter eget skøn og kan selv bestemme placering, fremhævelse, format og tidsperiode for visningen og offentliggørelsen af det.
 4. INGEN ØKONOMISK KOMPENSATION. Du accepterer, at du ikke har nogen forventning om nogen kompensation (økonomisk eller på anden måde) for de rettigheder, der er givet til Microsoft og dets datterselskaber og associerede selskaber, under disse Vilkår for anvendelse eller brugen af Billedet (og ethvert fotografi eller indhold i enhver Tilskrivelse).
 5. UTILSIGTET VISNING. Hvis Microsoft utilsigtet viser, offentliggør eller fremfører Billedet som del af et Microsoft-produkt eller -websted, der ikke er omfattet af den Licens, der er anført i afsnit 1 herover, skal du sende en skriftlig besked til Microsoft, hvorefter Microsoft vil gøre en rimelig forretningsmæssig indsats for at fjerne Billedet fra et sådant Microsoft-produkt eller -websted. Du accepterer, at dette er din eneste beføjelse i forhold til en sådan utilsigtet visning af Billedet.
 6. ASSISTANCE. For Microsofts regning skal du udfærdige og levere instrumenter og foretage handlinger i øvrigt, som Microsoft med rimelighed måtte forlange for at kunne drage fuld nytte af de rettigheder, der er givet under disse Vilkår for anvendelse.
 7. OMTALE. Med undtagelse af, hvad der er anført i §§1 og 3, må ingen af parterne kommunikere med pressen eller offentligheden om denne Licens og disse Vilkår for anvendelse uden den andens forudgående samtykke.
 8. GARANTIER. Du garanterer og slutter kontraktlig aftale om, at: (a) du er indehaver af ophavsretten til Billedet, (b) du har fuldstændig bemyndigelse og autoritet til at tildele rettighederne og licenserne under disse Vilkår for anvendelse; (c) distribution og brug af Billedet, som tilladt under disse Vilkår for anvendelse, ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, privatliv, omtale eller anden ejendomsret eller bryder nogen lov i det land, hvor Billedet blev skabt, eller kræver godkendelse, gennemsyn eller betaling af kompensation til nogen person; og (d) at du havde alle rettigheder, der var nødvendige og relevante i forhold til de personer, der er afbildet på Billedet, for at kunne skabe Billedet.
 9. ANSVARSFRASKRIVELSER; UDELADELSER; BEGRÆNSNINGER. I henhold til §8 fraskriver begge parter sig ethvert ansvar (udtrykkeligt, stiltiende eller på anden måde), herunder stiltiende ansvar for salgbarhed, ikke-krænkelse, egnethed til et bestemt formål eller ejendomsret, relateret til brugen heraf eller noget som helst andet under disse Vilkår for anvendelse. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for nogen særskilt dokumenterede, hændelige, pønalt begrundede skader eller følgeskader af nogen art eller af nogen som helst grund relateret til Billedet, en Tilskrivelse eller Licensen, selv i de tilfælde, hvor sådanne skader var rimeligt forudsigelige. Microsofts, dets datterselskabers og dets associerede selskabers samlede ansvarspligt under disse Vilkår for anvendelse må ikke overstige US $500.
 10. OPSIGELSE; VIRKNING AF OPSIGELSE. Hver af parterne kan til enhver tid opsige nærværende Licens med et varsel på mindst 60 dage til den anden part. Microsoft vil snarest muligt gøre Billedet utilgængeligt, når perioden for den skriftlige opsigelse på 60 dage er udløbet. Afsnit 9, 10 og 11 bibeholdes efter Licensens opsigelse. For at undgå tvivl bibeholdes Microsofts kunders rettigheder til Billedet, som er distribueret til disse kunder før udløbet eller opsigelsen af denne Licens, efter udløbet eller opsigelsen af denne Licens.
 11. MEDDELELSE. Alle meddelelser under disse Vilkår for anvendelse skal ske: (i) skriftligt; (ii) på engelsk (medmindre andet kræves); (iii) betragtes som leveret, når de er modtaget; (iv) sendes med mail, kurertjeneste, bud eller bekræftet eller anbefalet brev (forudbetalt porto, anmodning om kvittering for modtagelsen); (v) pr. mail sendt til winpgal@microsoft.com, eller med fysisk brev sendt til “Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (med en faxkopi til Legal ' Corporate Affairs på (425) 936-7329).
 12. JURISDIKTION OG VÆRNETING. Nærværende Vilkår er underlagt lovgivningen i Washington, og parterne er indforstået med, at jurisdiktion og værneting ligger hos de føderale domstole i King County, Washington, eller hos de statslige domstole.

Ofte stillede spørgsmål

Her følger en række svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har om din indsendelse af kunst eller fotografier til Windows-galleriet.

 
Hvad sker der, hvis mit værk bliver valgt?
Får jeg besked om det?
Bliver mit navn anført?
Får jeg ophavsretten til mit værk?
Redigerer I mit billede?
Hvad bruger I mine personlige oplysninger til?
Hvis jeg fortryder senere, kan jeg så få mit foto eller min kunst fjernet fra galleriet?

Egenskaber

Artikel-id: 17776 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 2

Feedback