Excel 2000: Metoder til genoprettelse af data fra beskadigede projektmapper

Gå til
Q142117 for at se en Microsoft Excel 98-version og tidligere af denne artikel.

Sammenfatning

Du kan anvende flere metoder til at genoprette oplysninger fra ødelagte eller beskadigede filer. Denne artikel diskuterer ovennævnte metoder og henviser dig til andre artikler i Microsoft Knowledge Base, hvor metoderne behandles mere detaljeret.

Metoder til genoprettelse af data i beskadigede Microsoft Excel-filer

 • Gem filen i HTML-format (Hypertext Markup Language).
 • Anvend eksterne referencer for at oprette kæde til den beskadigede fil.
 • Hvis du kan åbne filen, skal du gemme den i SYLK-format.
 • Anvend kommandoen Genindlæs gemt dokument.
 • Hvis et diagram er sammenkædet med den beskadigede fil, kan du udtrække dataene fra dem ved hjælp af en makro.
 • Anvend makroen til filgenoprettelse i Microsoft Excel.
 • Åbn filen i Microsoft Word.
 • Åbn filen i Microsoft Excel Viewer.

Yderligere Information

Gem filen i HTML-format (Hypertext Markup Language)

Hvis du kan åbne den beskadigede Microsoft Excel-fil, kan du "filtrere" den ved at gemme den i HTML-format, lukke den og derefter åbne den igen. Følg disse trin for at gøre det:
 1. Klik på Gem som i menuen Filer. Klik på Webside (*.htm, *.html) på listen Gem som.
 2. Under Gem skal du klikke på Hele projektmappen og derefter klikke på Gem.
 3. Luk filen.
 4. Åbn filen igen i Excel.
 5. Klik på Gem som i menuen Filer. Klik på Microsoft Excel-projektmappe på listen Gem som. Omdøb filen, så der oprettes en ny "filtreret" kopi, uden at den oprindelige fil overskrives.
BEMÆRK: Nogle funktioner kan gå tabt, når du gemmer i HTML-format.

Anvend eksterne referencer for at genoprette data

Den mest almindelige metode, der anvendes til at genoprette data fra en beskadiget fil, er at udtrække værdierne fra filen ved hjælp af eksterne referencer og dermed oprette kæde til filen. Filstrukturen skal være komplet, for ellers kan Microsoft Excel ikke læse oplysningerne.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
214253 XL2000: Linking to Data in a Damaged File

Gem filen i SYLK-format

Hvis du kan åbne den beskadigede Microsoft Excel-fil, kan du "filtrere" den ved at gemme den i SYLK-format, lukke filen og derefter genåbne den.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
214147 XL2000: Handling Corrupted Excel Files by Saving in the SYLK Format

Anvend kommandoen Genindlæs gemt dokument, hvis du vil genoprette data

Hvis du er ved at redigere et Microsoft Excel-regneark, og filen bliver beskadiget, før du har gemt ændringerne, kan du genoprette det oprindelige regneark ved at gøre følgende:
 1. Klik på Åbn i menuen Filer, og marker navnet på den fil, du er ved at redigere. Bemærk, at der vises en dialogboks med meddelelsen "Skal det gemte dokument genindlæses?"
 2. Klik på OK.

  Den fil, du er ved at redigere, genindlæses i den senest gemte udgave af filen.

Anvend en makro til at udtrække data fra et diagram

I Microsoft Excel 5.0 og senere versioner kan du udtrække data fra et diagram, selvom dataene findes i et eksternt regneark eller en ekstern projektmappe. Denne fremgangsmåde kan være nyttig i situationer, hvor diagrammet er oprettet på basis af eller sammenkædet med en anden fil, der er utilgængelig eller er blevet beskadiget.

Hvis kildedataene fra et diagram er gået tabt, kan du stadig hente dataene fra selve diagrammet ved hjælp af en VBA-makro (Visual Basic for Applications).

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
213814 XL2000: Macro to Extract Data from a Chart

Anvend makroen til filgenoprettelse i Microsoft Excel til at genoprette oplysninger

Hvis du kan åbne projektmappen i Microsoft Excel, kan du anvende makroen til filgenoprettelse i Microsoft Excel til at genskabe Excel-regneark, XLM-makroark og modulark i en ny projektmappe. Denne makro opretter også en logfil, så du kan identificere de elementer, der er årsag til problemerne, når du anvender makroen til at overføre elementerne til det nye regneark. Hvis makroen til filgenoprettelse i Microsoft Excel ikke fungerer, kan du se den sidste registrering i logfilen for at afgøre, hvilket element der er årsag til problemet. Derefter kan du genskabe projektmappen uden det pågældende element.


Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne makro eller vil hente den, skal du gå til Office Resource Kit, der befinder sig på følgende Microsoft-websted:

Åbn filen i Microsoft Word eller WordPad

Hvis der er installeret et Microsoft Excel-konverteringsprogram på din computer, kan du muligvis åbne Microsoft Excel-projektmappen i Microsoft Word. Hvis det lykkes at åbne filen i Microsoft Word, kan du ikke genoprette modulark, dialogboksark, diagramark, makroark eller integrerede diagrammer. Du kan heller ikke genoprette celleformler, kun resultaterne af de formler, der findes i cellerne.

Du kan også åbne din Microsoft Excel-projektmappe i WordPad. Hvis det lykkes at åbne filen, kan du måske genoprette Visual Basic-koden i dine moduler og klassemoduler. Søg efter ordene "Sub" og "Function" for at finde koden.

Åbn filen i Microsoft Excel Viewer

Hvis Microsoft Excel Viewer er installeret på computeren, kan du muligvis åbne Microsoft Excel-projektmappen i Microsoft Excel Viewer, kopiere cellerne og sætte cellerne ind i en ny projektmappe. Du kan dog ikke genoprette modulark, dialogboksark, diagramark og makroark. Du kan heller ikke genoprette celleformler, kun resultaterne af de formler, der findes i cellerne.

Yderligere oplysninger om Microsoft Excel Viewer kan fås ved at gå til følgende Microsoft-websted:


Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
Egenskaber

Artikel-id: 179871 – Seneste udgave 19. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback