Defragmentering ved hjælp af værktøjet Eseutil (Eseutil.exe)

Sammenfatning

Du kan bruge værktøjet Eseutil til at defragmentere informationslageret og -mappen i Microsoft Exchange Server 5.5 og til at defragmentere informationslageret i Microsoft Exchange 2000 Server og i Microsoft Exchange Server 2003. Eseutil undersøger strukturen af databasetabellerne og registrerer (hvilket kan omfatte læsning, scanning, reparation og defragmentering) databasens lave niveau (Ese.dll).

Eseutil er placeret i mappen Winnt\System32 i Exchange Server 5.5 og i mappen Exchsrvr/Bin i Exchange 2000 og i Exchange 2003. Værktøjet kan køre på én database ad gangen fra kommandolinjen.

Yderligere Information

Defragmenteringsfunktionen placerer brugt lagerplads i rækkefølge, eliminerer ubrugt lagerplads og komprimerer databasen, hvilket reducerer databasens størrelse. Eseutil kopierer databaseposter til en ny database. Når defragmenteringen er fuldført, slettes den originale database eller gemmes på en brugerangivet placering, og den nye version omdøbes som den originale. Hvis værktøjet støder på en beskadiget post, stopper værktøjet, og der vises en fejlmeddelelse.

Defragmentering af en Exchange Server 5.5-database

Bemærk! Defragmentering af en database kræver ledig diskplads svarende til 110 procent af størrelsen af den database, du vil behandle. Benyt følgende fremgangsmåde for at bestemme den påkrævede plads:
 1. Sørg for, at informationslagertjenesten ikke kører.
 2. Kør følgende kommando ved kommandoprompten:
  eseutil /ms "database.edb"
 3. Beregn den ledige plads ved at multiplicere antallet af ledige sider med 4 KB.
 4. Subtraher det tal, du opnåede i trin 3, den fysiske størrelse af databasen.
 5. Det tal, du opnåede i trin 4, repræsenterer dataene i databasen. Multiplicer dette tal med 110 %. Det resulterende tal er den plads, der skal bruges til at udføre defragmenteringen af databasen.
 6. Divider det tal, du opnåede i trin 3, med 9 GB pr. time. Det resulterende tal er den anslåede tid, det tager at udføre defragmenteringen af databasen.

  Bemærk! 9 GB pr. time er den hastighed, værktøjet Eseutil kører med. Dette tal er blot en reference. Det nøjagtige tal afhænger af din hardware og dit produktionsmiljø.
Benyt følgende fremgangsmåde for at defragmentere Exchange Server 5.5-databasen:
 1. Stop funktionen af den database, du vil defragmentere, vha. værktøjet Tjenester i Kontrolpanel.
  • I forbindelse med Exchange-adresselistedatabasen skal du stoppe tjenesten Microsoft Exchange-adresseliste.
  • I forbindelse med Exchange-postkassedatabaser eller offentlige Exchange-mappedatabaser skal du stoppe tjenesten Microsoft Exchange-informationslager.
 2. Ved kommandoprompten skal du skifte til mappen Winnt\System32 og derefter indtaste kommandoen eseutil /d, en databaseparameter og eventuelle andre indstillinger, du vil bruge.
Følgende kommando kører f.eks. standardværktøjet til defragmentering på mappen og gemmer kopien i den brugerdefinerede fil:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Brug én af følgende databaseparametre til at køre Eseutil på en bestemt database.

Indstilling Beskrivelse
----------------------------------------
/ds Mappe

/ispriv Privat informationslager

/ispub Offentligt informationslager
Brug én eller flere af følgende indstillinger til at angive de handlinger, du vil udføre på databasen.

Indstilling Beskrivelse
-----------------------------------------------------------------------
/b <path> Opretter en sikkerhedskopi af den originale, ukomprimerede
database på den angivne placering

/p Bevarer den originale, ukomprimerede database på dens
oprindelige placering og gemmer den nye ukomprimerede
database i standardfilen Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.

/t <file_name> Opretter og omdøber den nye komprimerede database på
den angivne sti.

/o Viser ikke Microsoft Exchange Server-banneret.

Defragmentering af en Exchange Server 2000- eller Exchange 2003-database

Bemærk! Defragmentering af en database kræver ledig diskplads svarende til 110 procent af størrelsen af den database, der behandles.
 1. I Exchange System Manager skal du højreklikke på det informationslager, du vil defragmentere, og derefter klikke på Dismount Store.
 2. Ved kommandoprompten skal du skifte til mappen Exchsrvr\Bin og derefter indtaste kommandoen eseutil /d, en databaseparameter og eventuelle andre indstillinger, du vil bruge.
Følgende kommando kører f.eks. standardværktøjet til defragmentering på en postkasselagerdatabase:
C:\programmer\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Brug én af følgende databaseparametre til at køre Eseutil-defragmentering på en bestemt database:
eseutil /d <database_name> [parametre]

Defragmentering/komprimering

Udfører offlinekomprimering af en database.

Syntaks: eseutil /d <database_name> [parametre]

Parametre: <database_name> er filnavnet på den database, du vil komprimere.

Du behøver ikke at bruge nogen af følgende parametre, men du kan bruge én eller flere (adskilt med mellemrum) til at angive de handlinger, du vil udføre på databasen.

Indstilling Beskrivelse
----------------------------------------------------------------
/b<database> Opret en sikkerhedskopi med det angivne navn

/t<database> Angiv det midlertidige databasenavn (standard
er Tempdfrg.edb)

/s<file> Angiv streamingfilnavnet (standard er NONE)

/f<file> Angiv det midlertidige streamingfilnavn (standard
er Tempdfrg.stm)

/p Bevar den midlertidige database (med andre ord,
indsæt ikke)

/o Undertryk logo

/i Fragmenter ikke streamingfil
Bemærk! Hvis indsættelse er deaktiveret (f.eks. hvis du bruger parametren /p), komprimeres den originale database ikke, og den midlertidige database indeholder den defragmenterede version af databasen.

Du kan finde flere oplysninger om Exchange Server-version 4.0 og 5.0 du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

163627 Sådan defragmenteres en EDB-fil på andre servere end Exchange

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Eseutil køres på en computer uden Exchange Server, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

244525 Sådan køres Eseutil på en computer uden Exchange Server

Filen Tempdfrg.edb oprettes på det logiske drev, hvorfra kommandoen eseutil /d køres, medmindre du bruger parameteren /t. Hvis du f.eks. vil oprette en Tempdfrg.edb i roden af drev D, skal du køre følgende kommando:
D:\>eseutil /d /ispriv
Du kan også bruge parameteren /t til at angive navnet på den midlertidige database og indstille til en anden placering. Hvis du f.eks. vil oprette en Sample.edb i roden af drev D, når du kører kommandoen eseutil fra drev C, skal du køre følgende kommando:

C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb

Egenskaber

Artikel-id: 192185 – Seneste udgave 20. dec. 2007 – Udgave 1

Feedback