Sådan udføres fejlfinding ved ren start af Windows 98

VIGTIGT: Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du sikre dig, at du ved, hvordan du gendanner den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om dette findes i Hjælp-emnet "Sådan gendannes registreringsdatabasen" i Regedit.exe eller Hjælp-emnet "Sådan gendannes en registreringsnøgle" i Regedt32.exe.

Sammenfatning

Denne artikel beskriver, hvordan du udfører fejlfinding ved ren start af Windows 98.

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du udfører fejlfinding ved ren start af Windows Millennium Edition (Me), ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition

Yderligere Information

ADVARSEL: Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, der bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor er på egen risiko.

Oplysninger om, hvordan du redigerer registreringsdatabasen, finder du i Hjælp-emnet "Ændre nøgler og værdier" i Registreringseditor (Regedit.exe) eller Hjælp-emnerne "Tilføje og slette oplysninger i registreringsdatabasen" og "Redigere registreringsdata" i Regedt32.exe. Bemærk, at du bør sikkerhedskopiere registreringsdatabasen, før du redigerer den. Hvis du kører Windows NT eller Windows 2000, bør du også opdatere reparationsdisketten.

Fejlfinding med ren start refererer til metoder, du kan bruge til at reducere de handlinger, der kan forekomme som følge af computermiljøet. Mange handlinger, der forekommer, når du kører Windows eller programmer, opstår på grund af drivere, der er i konflikt med hinanden, TSR-programmer (Terminate and Stay Resident) og andre indstillinger, der indlæses, når computeren starter. Computermiljøet omfatter indstillinger fra følgende filer:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Disse filer indlæses som en del af startprocessen for Windows, og filerne hjælper med til at oprette det miljø, der bruges af operativsystemet og programmer.

Du kan finde yderligere oplysninger om filerne i afsnittet Bemærkninger i denne artikel.

Sådan bruges systemkonfigurationsværktøjer

Windows 98 inkluderer et systemkonfigurationsværktøj (Msconfig.exe) til at gøre ren start meget lettere.

Yderligere oplysninger om, hvordan du retter fejl ved hjælp af msconfig-værktøjet til Windows 98, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

 • 281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98
Brug en af følgende metoder til at køre systemkonfigurationsprogrammet:
 • Start værktøjet Systemoplysninger, og start derefter systemkonfigurationsprogrammet:
  1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Systemoplysninger.
  2. Klik på Værktøj til systemkonfiguration i menuen Funktioner.
 • Start systemkonfigurationsprogrammet med kommandoen Kør. Det gør du ved at klikke på Start, klikke på Kør, skrive msconfig.exe i feltet Åbn og derefter klikke på OK.
Hvis du vil bruge systemkonfigurationsprogrammet til at udføre en ren start, skal du bruge en af de metoder, der er nævnt tidligere i dette afsnit, til at starte systemkonfigurationsprogrammet og derefter følge disse trin:
 1. Klik på Avanceret start under fanen Generelt, og fjern derefter markeringen i følgende afkrydsningsfelter:
  • Indlæs Config.sys-filen
  • Kør Autoexec.bat-filen
  • Kør Winstart.bat-filen (hvis den er tilgængelig)
  • Indlæs System.ini-filen
  • Indlæs Win.ini-filen
  • Kør programmer i menuen Start

 2. Klik på OK, og genstart derefter computeren, når du bliver bedt om det.
Hvert afkrydsningsfelt (undtagen afkrydsningsfeltet Kør programmer i menuen Start) repræsenterer filer, der omdøbes med et fejlfindingsfiltypenavn (.tsh), hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet. Afkrydsningsfeltet Kør programmer i menuen Start repræsenterer ikoner i mappen Start eller indgange i følgende registreringsdatabasenøgler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-og-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Kør programmer i menuen Start, skrives indgange i registreringsdatabasen i følgende nøgler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-og-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- -og-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Ikonerne i mappen Start flyttes til mappen Deaktiverede startelementer i mappen Windows\Start Menu\Programs.

Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet for en fil, indsættes der en sætning i begyndelsen af hver linje i filen. Både for filen Config.sys og Autoexec.bat indsættes en "rem tshoot"-sætning efterfulgt af et mellemrum i begyndelsen af linjerne i filen for det afkrydsningsfelt, hvor du har fjernet markeringen. Både for filen Config.ini og Win.ini indsættes en "tshoot"-sætning efterfulgt af et mellemrum i begyndelsen af linjerne i filen for det afkrydsningsfelt, hvor du har fjernet markeringen. Disse bemærkninger fjernes, når du klikker i det afkrydsningsfelt, hvor du tidligere har fjernet markeringen. Når du markerer et afkrydsningsfelt for en indgang under fanen Start, gendannes indgangen i registreringsdatabasen på dens oprindelige placering.

Du skal genstarte computeren, hver gang du ændrer en af startfilerne, fordi de er skrivebeskyttet, når computeren starter.

Hvis systemkonfigurationsprogrammet ikke er tilgængeligt, skal du renstarte computeren manuelt. Yderligere oplysninger om, hvordan du manuelt renstarter computeren, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95

Sådan indkredses problemet

Hvis problemet ikke længere findes på computeren, kan du indkredse problemet. For at gøre dette skal du bruge systemkonfigurationsprogrammet til at gendanne filer eller filindgange, indtil du finder den bestemte indgang, der forårsager problemet. Denne proces kaldes "gendanne halvdelen", da du gendanner halvdelen af de indgange, som du tidligere fjernede. Genstart computeren, og undersøg, om fejlen fortsætter:
 1. Klik for at fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelterne i afsnittet Avanceret start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet. Klik på OK, og genstart computeren, når du bliver bedt om det.
 2. Hvis fejlen fortsætter, skal du bruge fanen Indstillinger for Avanceret fejlfinding i systemkonfigurationsprogrammet. Se under afsnittet "Fejlfinding ved avanceret ren start" i denne artikel for at få yderligere oplysninger.
 3. Hvis fejlen fortsætter, skal du genstarte computeren i fejlsikret tilstand og teste. Hvis fejlen fortsætter, når du har genstartet computeren i fejlsikret tilstand, skal du kontakte Teknisk support. For at starte computeren i fejlsikret tilstand skal du genstarte computeren, trykke på CTRL-tasten og holde den nede, indtil menuen Start kommer frem, og derefter vælge indstillingen Fejlsikret tilstand. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  180902 How to Start a Windows 98-Based Computer in Safe Mode
 4. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Hvis problemet ikke fortsætter, når du fjerner markeringen i alle afkrydsningsfelterne, skal du markere afkrydsningsfelterne til både Indlæs System.ini-filen og Indlæs Win.ini-filen, genstarte computeren og derefter kontrollere, om problemet fortsætter.
 5. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Hvis problemet fortsætter, når både System.ini-filen og Win.ini-filen indlæses, skyldes det en af disse filer. Hvis en af filerne stadig forårsager problemet, skal du kun fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for den ene af filerne. Hvis problemet fortsætter, skyldes det en indgang i den markerede fil. I så fald skal du gå videre til trin 9.
 6. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Hvis problemet ikke fortsætter, efter at du har markeret afkrydsningsfeltet for både Indlæs System.ini-filen og Indlæs Win.ini-filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Indlæs Autoexec.bat-filen, genstarte computeren og derefter kontrollere, om problemet fortsætter. Hvis problemet fortsætter, skyldes det en indgang i Autoexec.bat-filen. I så fald skal du gå videre til trin 9.
 7. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Hvis problemet ikke fortsætter, efter at du har markeret afkrydsningsfeltet for Indlæs Autoexec.bat-filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Indlæs Config.sys-filen, genstarte computeren og derefter kontrollere, om problemet fortsætter. Hvis problemet fortsætter, skyldes det en indgang i Config.sys-filen. Hvis problemet ikke fortsætter, er det et element i gruppen Start eller i Winstart.bat-filen, der forårsager problemet.
 8. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Marker afkrydsningsfeltet Indlæs Winstart.bat-filen, genstart computeren, og kontroller, om problemet fortsætter. Hvis problemet ikke fortsætter, er det et element i afsnittet Indlæs startelementer, der forårsager problemet.
 9. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Marker afkrydsningsfeltet under fanen Generelt for den fil, som du vurderer er årsagen til problemet, klik på den fane, der repræsenterer filen, fjern markeringen i afkrydsningsfelterne i den nederste halvdel af listen, genstart computeren, og kontroller derefter, om problemet fortsætter.

  Hvis det for eksempel er en indgang i Config.sys-filen, der forårsager problemet, skal du markere afkrydsningsfeltet Indlæs Config.sys-filen under fanen Generelt, klikke på fanen Config.sys, fjerne markeringen i de nederste fire afkrydsningsfelter på listen, klikke på OK og derefter genstarte computeren, når du bliver bedt om det.
 10. Yderligere oplysninger om, hvordan du starter computeren i fejlsikret tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: Hvis problemet fortsætter, er det et af de afkrydsningsfelter, som du markerede, der er årsag til problemet. Hvis problemet ikke fortsætter, er det et af de afkrydsningsfelter, hvor du fjernede markeringen, der er årsag til problemet.

  Hvis et af de afkrydsningsfelter, som du markerede, er årsag til problemet, skal du fjerne markeringen i halvdelen af de resterende afkrydsningsfelter, som du havde markeret, genstarte computeren og derefter kontrollere, om problemet fortsætter. Hvis et af de afkrydsningsfelter, som du fjernede markeringen i, er årsag til problemet, skal du markere halvdelen af de resterende afkrydsningsfelter, som du havde fjernet markeringen i, genstarte computeren og derefter kontrollere, om problemet fortsætter.
Hvis du følger disse trin, kan du isolere den bestemte filindgang, der er årsag til problemet, når du har genstartet computeren flere gange. Når du har fundet frem til den bestemte filindgang, der er årsag til problemet, anbefales det, at du redigerer den relevante fil eller registreringsdatabasenøgle for at fjerne denne indgang og derefter stiller systemkonfigurationsprogrammet tilbage til indstillingen Normal Start.

Sådan stilles systemkonfigurationsprogrammet tilbage til indstillingen Normal Start:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Normal start under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
 3. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du klikke på Nej.
Hvis den indgang, der er årsag til problemet, findes i filen Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini eller System.ini, skal du bruge værktøjet Systemeditor (Sysedit.exe) til at redigere filen og deaktivere den relevante linje eller de relevante linjer:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på det relevante filnavn i menuen Windows (for eksempel C:\Windows\System.ini).
 3. Skriv rem efterfulgt af et mellemrum i starten af den linje, der er årsag til problemet.
 4. Klik på Gem i menuen Filer.
 5. Klik på Afslut i menuen Filer.
 6. Genstart computeren.
Hvis den indgang, der er årsag til problemet, findes under fanen Start, skal du fjerne programmet fra mappen Start eller slette programmet fra registreringsdatabasen. Sådan fjernes programmet fra mappen Start:
 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Proceslinje og menuen Start.
 2. Klik på fanen Programmer i menuen Start, og klik derefter på Fjern.
 3. Dobbeltklik på Start, klik på den relevante indgang, og klik derefter på Fjern.
 4. Klik på Luk, klik på OK, og genstart computeren.
Hvis den indgang, der er årsag til problemet, ikke findes i mappen Start, indlæses programmet muligvis fra registreringsdatabasen. Sådan fjernes indgangen fra registreringsdatabasen:
 1. Klik på Start, klik derefter på Kør, og skriv regedit i feltet Åbn, og tryk derefter på ENTER.
 2. Find følgende registreringsdatabasenøgler i Registreringseditor, og klik på dem én ad gangen. Klik derefter på Eksporter registreringsdatabasenøgle i menuen Registreringsdatabase for at lave en sikkerhedskopi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -og-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Slet .exe-værdien for filnavn i den højre rude for den relevante registreringsdatabasenøgle, hvor filnavn er navnet på den fil, der er årsag til problemet:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -og-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -og-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -og-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Afslut Registreringseditor, og genstart computeren.

Fejlfindingseksempel

Dette eksempel illustrerer, hvordan du finder frem til en specifik startindstilling, der er årsag til et problem i et af dine programmer:
 1. Renstart computeren:

  1. Klik på Avanceret start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet.
  2. Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelterne i afsnittet Avanceret start, og klik derefter på OK.
  3. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke længere.

  BEMÆRK: Hvis problemet fortsætter, er det muligvis ikke nok at renstarte computeren for at fjerne problemet. Se afsnittet "Fejlfinding ved avanceret ren start" i denne artikel, brug Microsoft Knowledge Base til at stille spørgsmål om det problem, du oplever, eller kontakt Microsoft Teknisk support.
 2. Sådan undersøges det om, om en linje i enten Win.ini-filen eller System.ini-filen er årsag til problemet:

  1. Klik på Avanceret start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet.
  2. Marker afkrydsningsfelterne for både Indlæs Win.ini-filen og Indlæs System.ini-filen, og klik derefter på OK.
  3. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke. Der er ikke noget i Win.ini-filen eller System.ini-filen, der forårsager problemet.
 3. Sådan undersøges det, om en linje i Autoexec.bat-filen er årsag til problemet:

  1. Under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Indlæs Autoexec.bat-filen og derefter klikke på OK.
  2. Hvis du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke. Der er ikke noget i Autoexec.bat-filen, der forårsager problemet. Da Winstart.bat-filen ikke findes i dette eksempel, må det være noget i Config.sys-filen, der er årsag til problemet.
 4. I dette eksempel indeholder Config.sys-filen otte linjer. Sådan undersøges det, hvilken halvdel af filen, der forårsager problemet.

  1. Under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Indlæs Config.sys-filen og derefter klikke på fanen Config.sys.
  2. Under fanen Config.sys skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for den første halvdel af linjerne på listen. I dette eksempel skal du fjerne markeringen i de fire første afkrydsningsfelter.
  3. Klik på OK. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke. Den linje, der forårsager problemet, må være en af de fire første linjer i Config.sys-filen.
 5. Marker halvdelen af de afkrydsningsfelter igen, hvor du havde fjernet markeringen i trin 5:

  1. I systemkonfigurationsprogrammet skal du klikke på fanen Config.sys.
  2. Under fanen Config.sys skal du markere halvdelen af de afkrydsningsfelter, som du fjernede markeringen i under trin 5. I dette eksempel skal du markere de to første afkrydsningsfelter på listen.
  3. Klik på OK. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke. Den linje, der forårsager problemet, må være den tredje eller fjerde linje i Config.sys-filen.
 6. Sådan finder du ud af, hvilken linje, der er årsag til problemet:

  1. I systemkonfigurationsprogrammet skal du klikke på fanen Config.sys.
  2. Under fanen Config.sys skal du markere den første halvdel af de tilbageværende afkrydsningsfelter uden markering, som du fjernede markeringen i under trin 5. I dette eksempel skal du markere det tredje afkrydsningsfelt på listen.
  3. Klik på OK. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du gøre det.
  Når du tester programmet, optræder problemet ikke. Den linje, der forårsager problemet, er den fjerde linje i Config.sys-filen.

  BEMÆRK: Denne linje skal muligvis bruges til at køre et andet program eller til at få adgang til hardware på computeren. I så fald skal du se i dokumentationen fra den software- eller hardwareproducent, der tilføjede linjen til filen, eller kontakte producenten for at få en opdateret driver.
For at gendanne dine normale startindstillinger skal du klikke på Normal start - Indlæs alle enhedsdrivere og -software under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet og derefter klikke på OK. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du klikke på Ja.

Tip til fejlfinding ved ren start

Hvis du fjerner markeringen i følgende afkrydsningsfelter, kan du ofte reducere antallet af trin, der er nødvendige for at fjerne alle de startfiler, der er opstillet i afsnittet Avanceret start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet og derefter gendanne markeringen i afkrydsningsfelterne ved at tage halvdelen ad gangen:
 • Fjern markeringen for eventuelle tredjepartsdrivere, der er opstillet i Config.sys- og Autoexec.bat-filerne.
 • Fjern markeringen for eventuelle linjer, der slutter med filtypenavnet .386 i afsnittet [386Enh] i System.ini-filen.
 • Fjern markeringen i indgangene med Load= eller Run= (hvis der er nogen) i afsnittet [Windows] i Win.ini-filen.
I afsnittet "Sådan bruges systemkonfigurationsværktøjer" i denne artikel kan du få oplysninger om, hvordan du deaktiverer filindgange for forskellige startfiler.

Fejlfinding ved avanceret ren start

Hvis du bruger indstillingen Avanceret start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet til at fjerne markeringen i alle startpostafkrydsningsfelter, og problemet fortsætter, kan du bruge følgende fejlfindingstrin:
 • Marker alle afkrydsningsfelterne under fanen Indstillinger for Avanceret fejlfinding i systemkonfigurationsprogrammet. Sådan bekræfter du de elementer, der findes under fanen Indstillinger for Avanceret fejlfinding:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig.exe i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
  2. Under fanen Generelt skal du klikke på Avanceret, markere hvert enkelt afkrydsningsfelt, klikke på OK og derefter genstarte computeren, når du bliver bedt om det.
  3. Brug fremgangsmåden med at gendanne halvdelen ad gangen for at isolere problemet. Se under afsnittet "Sådan indkredses problemet" i denne artikel for at få flere oplysninger om at gendanne halvdelen ad gangen. Mange af de problemer, som du kan isolere på denne måde, er relateret til hardware- eller driverkompatibilitetsproblemer. Når du har isoleret problemet, skal du kontakte hardware- eller softwareproducenten for at forhøre dig om en opdateret driver eller om kompatibilitetsproblemer med Windows 98. Yderligere oplysninger om fanen "Indstillinger for Avanceret fejlfinding" i systemkonfigurationsprogrammet finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base.

   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Skift dit skærmkort ud med et VGA-skærmkort (Standard Video Graphics Adapter):
  1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm.
  2. Klik på fanen Indstillinger klik på Avanceret, klik på fanen Adapter, og klik derefter på Skift.
  3. Klik på Næste, klik på Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så du kan vælge den driver, du vil bruge, og klik derefter på Næste.
  4. Klik på Vis al hardware, klik på Standardskærmtyper i boksen Producent, klik på Standardskærmkort (VGA) i boksen Modeller, og klik derefter på Næste.
  5. Klik på Ja, klik på Næste, og klik derefter på Udfør.
  6. Klik på Luk, klik på Luk, og klik derefter på Ja, når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.

   Hvis problemet ikke fortsætter, når du udskifter dit skærmkort med standardskærmkortet (VGA), skal du kontakte producenten af dit skærmkort og forhøre dig om en opdateret Windows 98-skærmkortdriver. Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af skærmproblemer, finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

   127139 Troubleshooting Video Problems in Windows
 • Klik på Diagnostisk start under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet, og undlad derefter at indlæse statiske .vxd-filer. Sådan vælges Diagnostisk start for at undgå indlæsning af statiske .vxd-filer:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv msconfig.exe i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
  2. Klik på Diagnostisk start - Indlæs enhedsdrivere og -software interaktivt under fanen Generelt, og klik derefter på OK.
  3. Genstart computeren, når du bliver bedt om det.
  4. I menuen Start skal du vælge indstillingen Trinvis bekræftelse og derefter trykke på ENTER.
  5. Få vist følgende tabel med valgmuligheder og beskrivelser af, hvordan det anbefales, at du besvarer de prompter, du modtager:

   Prompt Dit svar
   ---------------------------------------------------------------
   Indlæs Doublespace-driver? Ja
   Indlæs systemregistreringsdatabasen Ja
   Opret en startlogfil (BOOTLOG.TXT) Ja
   Indlæs dine startenhedsdrivere (CONFIG.SYS) Nej
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Ja
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Ja
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Ja
   Indlæs din startkommandofil (AUTOEXEC.BAT) Nej
   Indlæs den grafiske brugergrænseflade i Windows Ja
   Indlæs alle Windows-drivere? Ja
   Bemærk, at placeringen af Windows-mappen kan være anderledes på din computer. Du modtager muligvis ikke alle disse prompter, afhængigt af de startfiler, der findes på computeren. Tryk på ENTER for at svare Ja, og tryk på ESC for at svare Nej.
  6. Noter hver statiske .vxd-fil, og svar Nej for at undgå at indlæse hver enkelt fil. Få vist følgende ufuldstændige liste med statiske Microsoft-.vxd-filer:

   Statisk .vxd-fil Understøtter
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft-netværk
   Ndis.vxd Microsoft-netværk
   Ndis2sup.vxd Microsoft-netværk
   Javasup.vxd Microsoft Java
   Vrtwd.386 Ur
   Vfixd.vxd Videotelefonhjælp
   Vnetbios.vxd Microsoft-netværk
   Vserver.vxd Microsoft-netværk
   Vredir.vxd Microsoft-netværk
   Dfs.vxd Microsoft-netværk
   Ndiswan.vxd Microsoft-netværk
   Msmouse.vxd Microsoft Mouse
  7. Hvis problemet ikke fortsætter, skal du gentage trin 1 til 6, men trykke på ENTER for at svare Ja til hver af filerne i den forrige liste. Hvis problemet ikke fortsætter, er problemet ikke relateret til nogen af de statiske .vxd-filer på listen.
  8. Brug fremgangsmåden med at gendanne halvdelen ad gangen for at isolere den statiske .vxd-fil, der forårsager problemet.
  9. Slet den inkompatible statiske .vxd-mappe under databaseregistreringsnøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Bemærkninger

Msdos.sys

Msdos.sys-filen indeholder grundlæggende oplysninger om placeringen af Windows-mappen, startfiler og andre indstillinger. Du kan redigere nogle af disse indstillinger under fanen Indstillinger for Avanceret fejlfinding i systemkonfigurationsprogrammet.

Yderligere oplysninger om Msdos.sys-filen finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

118579 Contents of the Windows Msdos.sys File

Config.sys

Config.sys-filen findes til bagudkompatibilitet med MS-DOS- baserede og tidligere Windows-baserede programmer. Config.sys-filen findes muligvis ikke på din computer. Config.sys-filen indlæser MS-DOS-baserede lavniveau-drivere, og mange af filerne har filtypenavnet .sys.

Autoexec.bat

Autoexec.bat-filen findes også til bagudkompatibilitet med MS-DOS- baserede og tidligere Windows-baserede programmer. Autoexec.bat-filen findes muligvis ikke på din computer. Autoexec.bat-filen indlæser MS-DOS-baserede programmer, og mange af filerne har enten filtypenavnet .com eller .exe.

Winboot.ini

Winboot.ini-filen er en midlertidig version af den Msdos.sys-fil, der kan findes på din computer, hvis et program foretager ændringer på din computer, der kan påvirke startprocessen. Typisk slettes Winboot.ini-filen, når programmet afsluttes, hvorefter det ligger i rodmappen og tilsidesætter indstillinger i Msdos.sys-filen.

Winstart.bat

Winstart.bat-filen findes muligvis ikke som et afkrydsningsfelt under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet. Winstart.bat-filen oprettes for programmer, der skal køre et MS-DOS-baseret program for at kunne aktivere funktionerne i et Windows-baseret program. De fleste brugere har ikke dette program.

System.ini

System.ini-filen indeholder oplysninger om computerens indstillinger for specifik hardware. Denne fil skal findes i Windows-mappen, for at Windows kan starte. System.ini-filen bruges til at indlæse forskellige drivere, herunder lyd- og skærmkort. System.ini-filen kan også indeholde yderligere 16-bit-drivere til hardware, der ikke bruger 32-bit-drivere.

Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Indlæs System.ini-filen i systemkonfigurationsprogrammet og genstarter computeren, sker følgende ændringer:
 • Skærmen indstilles til en opløsning på 640 x 480 pixel med 16 farver. Hvis du havde indstillet skærmen til en højere opløsning, kan det ske, at genveje til programmer på skrivebordet overlapper hinanden.
 • Dit lydkort fungerer ikke længere korrekt.

Win.ini

Win.ini-filen indeholder oplysninger om det generelle udseende af Windows. Win.ini-filen skal være i Windows-mappen. Ellers gendannes den af Windows, indlæses ved start til bagudkompatibilitet med Windows 3.x, og mange af indstillingerne kopieres til registreringsdatabasen. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Indlæs Win.ini-filen i systemkonfigurationsprogrammet, oprettes der en generisk version af Win.ini-filen.

Wininit.ini

Wininit.ini-filen bruges til at fuldføre installationen af forskellige komponenter til Windows og tredjepartsprodukter. Hver gang et program skal kopiere eller fjerne en fil, der er i brug, skrives instruktionerne til Wininit.ini-filen. Windows kontrollerer, om Wininit.ini-filen findes under startprocessen, og hvis den findes, udfører Windows instruktionerne. Omdøb Wininit.ini-filen med filtypenavnet .old for at foretage fejlfinding af problemer, hvis Wininit.ini-filen findes.

System.dat

System.dat-filen er én af to registreringsdatabasefiler, der er nødvendige for at Windows kan starte. System.dat-filen ligner System.ini-filen og indeholder indstillinger til computer og software. Indstillingen Kør programmer i menuen Start indeholder indgange, der indlæses fra System.dat-delen af registreringsdatabasen.

User.dat

User.dat-filen er den anden af to registreringsdatabasefiler, der er nødvendige for, at Windows kan starte. User.dat-filen ligner Win.ini-filen, da den indeholder oplysninger om, hvordan specifikke programmer skal køres, samt oplysninger om det generelle udseende af Windows.

Sådan oprettes sikkerhedskopier af startfiler

Du kan bruge systemkonfigurationsprogrammet til at oprette sikkerhedskopier af de startfiler, der er beskrevet i denne artikel. Dette gør du ved at klikke på Opret sikkerhedskopi under fanen Generelt i systemkonfigurationsprogrammet. Du kan vælge at gemme filerne i en mappe på en af dine harddiske, eller du kan gemme filerne på en diskette, hvilket anbefales.

Statiske .vxd-filer bruges til at indlæse virtuelle hardware- og softwaredrivere. Mange tredjepartsproducenter tilføjer deres egne statiske .vxd-filer.
Egenskaber

Artikel-id: 192926 – Seneste udgave 15. dec. 2004 – Udgave 1

Feedback