Sådan håndteres filer i private mapper i Outlook (CW)

Denne artikel er en opsummering af følgende tidligere tilgængelige artikler: 168644, 181014, 195782, 164407, 179735, 205229, 238777, 162206 og 181620
Bemærk! Fremgangsmåderne i denne artikel kan kun bruges, hvis du har installeret Outlook med indstillingen til firmaer eller arbejdsgrupper. Med denne indstilling kan du bruge MAPI-tjenester (Messaging Application Programming Interface). Du kan finde ud af, hvilken type installation du har, ved at klikke på Om Microsoft Outlook i menuen Hjælp. Hvis du har installationen til firma eller arbejdsgruppe, skal du læse "Firma eller arbejdsgruppe".

Klik på det følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base om, hvordan filer i private mapper (.pst) håndteres ved hjælp af Kun Internet E-mail (IMO)-installationen af Microsoft Outlook 98 eller Microsoft Outlook 2000:
196492 Sådan håndteres filer i private mapper i Outlook (IMO)

Klik på det følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base om, hvordan filer i private mapper (.pst) håndteres i Microsoft Outlook 2002 eller Microsoft Office Outlook 2003:
287070 Sådan administreres .pst-filer i Outlook 2002 og Outlook 2003

Sammenfatning

I denne artikel beskrives det, hvordan filer i private mapper (.pst), som du opretter i Microsoft Outlook, håndteres, sikkerhedskopieres og gendannes. Dette inkluderer meddelelser, kontaktpersoner, aftaler, opgaver, noter og journaloptegnelser. Outlook gemmer data i MAPI-mapper. MAPI-mapper kan lagres i en fil, kaldet .pst-fil, på harddisken. Hvis du bruger Outlook sammen med Microsoft Exchange Server, kan dataene også lagres i en postkasse på serveren.

I artiklen diskuteres følgende emner:
 • Sådan sikkerhedskopieres en fil i private mapper (.pst-fil)
 • Sådan eksporteres data i en .pst-fil
 • Sådan importeres data i en .pst-fil
 • Sådan overføres Outlook-data fra en computer til en anden
 • Sådan sikkerhedskopieres data på en Exchange Server-computer.
 • Sådan sikkerhedskopieres private adressekartoteker
 • Sådan foretages automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filer ved hjælp af hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe
 • Sådan sikkerhedskopieres filer med Outlook-indstillinger
 • Sådan angives standardplaceringen til levering
 • Sådan slettes en .pst-fil fra din profil
 • Sådan fjernes en individuel mappe fra mappelisten
Når du sikkerhedskopierer data, du har oprettet i Outlook, kan du gendanne dataene, hvis de går tabt eller bliver beskadiget pga. hardwarefejl eller andre uventede situationer. Når du sikkerhedskopierer data, kan du også overføre dataene til en anden harddisk på den samme computer eller på en anden computer. Det gør du ved at sikkerhedskopiere dataene fra den oprindelige harddisk og derefter flytte dem til den nye harddisk.

Yderligere Information

Sådan sikkerhedskopieres en fil i private mapper (.pst)

Hvis du ikke bruger Outlook sammen med Microsoft Exchange Server, gemmes alle Outlook-data i en .pst-fil. Hvis du vil sikkerhedskopiere eller eksportere en bestemt mappe, f.eks. mappen Kontaktpersoner eller Kalender, skal du følge trinnene i afsnittet "Sådan eksporteres data i en .pst-fil".

Følg disse trin for at sikkerhedskopiere hele .pst-filen:
 1. Luk alle mailrelaterede programmer, f.eks. Outlook, Exchange eller Microsoft Windows Messaging.
 2. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
 3. Dobbeltklik på Post og fax eller Post.
 4. Klik på den Private mapper-tjeneste, du vil sikkerhedskopiere. Denne tjeneste kaldes som standard Private mapper. Tjenesterne kan dog omdøbes. Hvis en tjeneste omdøbes, kan du beslutte typen af tjenesten. Det kan du gøre ved at klikke på tjenesten på listen over tjenester, og derefter klikke på Egenskaber. I den dialogboks, der bliver vist, står der Private mapper i titellinjen, hvis tjenesten hører under Private mapper. Når du har læst dialogboksens titellinje, skal du klikke på Annuller. Brug denne fremgangsmåde til at beslutte typen på de tjenester, du ikke er bekendt med.

  Du kan have mere end én tjeneste for private mapper i din profil. I dette scenarie, skal hvert sæt af private mapper sikkerhedskopieres separat.

  Hvis der ikke er nogen Private mapper-tjenester i din profil, og du har kunnet gemme oplysninger, f.eks. meddelelser, kontaktpersoner eller aftaler i Outlook, er dine oplysninger sandsynligvis blevet gemt i en postkasse på en Microsoft Exchange Server-computer. I dette scenarie skal du se afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres data på en Exchange Server-computer".

  Hvis der ikke er private mapper på listen over tjenester, og du ikke gemmer oplysninger i en postkasse på en Microsoft Exchange Server, kan Outlook kun bruges til gennemsyn af filer. De funktioner, der bruges til lagring af data i Outlook, kan ikke bruges. I dette scenarie er der ingen data at sikkerhedskopiere.
 5. Klik på Egenskaber, og notér derefter den sti og det filnavn, der bliver vist.

  Bemærk! Du kan muligvis reducere størrelsen af en .pst-fil, når du klikker på Komprimer nu. Det kan især være nyttigt, hvis du planlægger at placere sikkerhedskopien af .pst-filen på en diskette.
 6. Klik på OK to gange for at lukke dialogboksen Egenskaber.
 7. Tag en kopi af den fil, du har noteret i trin 5, ved hjælp af Windows Stifinder eller Denne computer.
Hvis du på et tidspunkt skal gendanne en .pst-fil fra et flytbart medie, f.eks. en diskette eller en cd'rom, skal du kopiere sikkerhedskopien af den fil, du oprettede, ved hjælp af de foregående trin. Gendan sikkerhedskopien af .pst-filen på den samme harddisk, med den samme sti og det samme filnavn, som du noterede i trin 5.

Sådan eksporteres data i en .pst-fil

. Hvis du vil eksportere en individuel mappe, f.eks. mappen Kontaktpersoner eller Kalender, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.
 2. Klik på Eksporter til en fil, og klik derefter på Næste.
 3. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.
 4. Klik på den mappe, du vil eksportere, og klik derefter på Næste.
 5. Skriv navnet på den fil, dine data skal eksporteres til, i Gem den eksporterede fil som.
 6. Klik på Udfør.

Sådan importes data i en .pst-fil

Hvis du vil importere en .pst-fil i Outlook, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.
 2. Klik på Importer fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.
 3. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.
 4. Skriv stien og navnet på den .pst-fil, du vil importere, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på den mappe, dataene skal importeres til.
 6. Klik på Udfør.

Sådan overføres Outlook-data fra en computer til en anden

Selvom du ikke kan dele eller synkronisere .pst-filer, kan du følge trinnene i afsnittene "Sådan eksporteres data i en .pst-fil" og "Sådan importeres data i en .pst-fil" for at kopiere data fra Outlook til en .pst-fil. Du kan bruge en cd, dvd eller et andet flytbart medie til overførsel af dataene. Husk følgende, når du arbejder med .pst-filer:
 • Når du kopierer .pst-filer fra en cd eller dvd, skal du kontrollere, at attributten Skrivebeskyttet ikke er angivet for .pst-filen. Du skal højreklikke på den fil, du har kopieret fra cd'en eller dvd'en og derefter klikke på Egenskaber for at bekræfte denne indstilling. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet ikke er markeret.
 • Forbindelse til .pst-, .pab-, .ost- eller .oab-filer via LAN- eller WAN-forbindelse understøttes ikke. Du vil muligvis opleve problemer, når du forsøger at oprette forbindelse til disse filer ved hjælp af en LAN- eller WAN-forbindelse. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  297019 Brug af personlige mappefiler via en LAN- eller WAN-forbindelse understøttes ikke. Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis du skal oprette en sekundær .pst-fil for at lagre data, der skal overføres mellem computere, eller til sikkerhedskopieringsformål, skal du følge disse trin:
 1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Privatmappefil (.pst).
 2. Skriv et entydig navn for den nye .pst-fil. Du kan f.eks. skrive Overfør.pst. Klik derefter på OK.
 3. Skriv et navn til .pst-filen, f.eks. Overfør mapper. Klik derefter på OK.
 4. Afslut Outlook.
Hvis du bare vil kopiere mapper fra en .pst-fil eller en postkasse til en sekundær .pst-fil i Outlook, skal du følge disse trin:
 1. Højreklik på den mappe, du vil kopiere, i Outlook, og klik derefter på Kopier mappenavn. Hvis du f.eks. vil kopiere mappen Kalender, skal du højreklikke på mappen Kalender og derefter klikke på Kopier Kalender.
 2. Klik på Overfør mapper i dialogboksen Kopier mappe, og klik derefter på OK.
 3. Gentag trinnene 1 og 2 efter behov for andre mapper.

Sådan sikkerhedskopieres data på en Exchange Server-computer

Når oplysninger fra Outlook lagres på en Exchange Server-computer, bliver der oftest taget en sikkerhedskopi af dem på serveren. Hvis du vil have yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering eller gendannelse af oplysninger, der er gemt på en Exchange Server-computer, skal du kontakte Exchange Server-administratoren.

Hvis Outlook bruges sammen med Exchange Server, kan du vælge at lade Outlook lagre oplysninger på Exchange Server-computeren eller i et sæt private mapper på harddisken. Hvis du vil bestemme, hvor Outlook lagrer sine data, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Tjenester i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Levering.
 2. Kig nærmere på feltet Send ny post til følgende placering. Hvis feltet indeholder ordet "Postkasse" efterfulgt af et e-mail-navn, lagrer Outlook data i mapper på Microsoft Exchange-computeren. Hvis feltet Send ny post til følgende placering indeholder ordene "privat mappe" eller et andet navn for et sæt private mapper, lagrer Outlook nye meddelelser, kontaktpoersoner, aftaler osv. i de private mapper på din harddisk.
Hvis dine oplysninger lagres i et sæt private mapper på din harddisk, og du ønsker at sikkerhedskopiere dataene, skal du se i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en fil i private mapper".

Sådan sikkerhedskopieres private adressekartoteker

Selvom oplysninger om kontaktpersoner kan opbevares både i en postkasse på en Microsoft Exchange Server og i en privat mappe, og de er tilgængelige via adressekartoteket i Outlook, opretter det private adressekartotek en fil, der gemmes på din harddisk. Hvis du vil sikre, at dette adressekartotek sikkerhedskopieres, skal du medtage alle .pab-filer i sikkerhedskopieringen.

Hvis du vil finde din private adressekartoteksfil, skal du følge disse trin:
 1. I Microsoft Windows 98 og Windows 95 skal du klikke på Start, pege på Søg og derefter klikke på Filer eller Mapper.

  I Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 og Windows Millennium Edition skal du klikke på Start, pege på Søg og derefter klikke på Efter filer eller mapper.
 2. Skriv *.pab, klik på Denne computer på listen Søg i, og klik derefter på Søg nu for at starte søgningen.
Bemærk .pab-filens placering, og medtag den i sikkerhedskopien.

Hvis du har brug for at gendanne dette adressekartotek på den samme eller en anden computer, skal du føje tjenesten Privat adressekartotek til profilen og pege på .pab-filen. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer profiler og tjenester, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

195478 Beskrivelse af brugerprofiler og informationstjenester i Outlook 2000 med indstillingen Firmaer eller arbejdsgrupper. Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan sikkerhedskopieres .pst-filer automatisk ved hjælp af hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe

. Microsoft har udgivet et hjælpeprogram til automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filen. Hvis du vil hente hjælpeprogrammet, skal du gå til følgende websted til Microsoft:Yderligere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft-supportfiler, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
. Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.
Yderligere oplysninger om filer i private mapper finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

238782 Sådan sikkerhedskopieres filer i private mapper automatisk i Outlook 2000 og Outlook 2003. Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan sikkerhedskopieres indstillingsfiler i Outlook

Hvis du har brugerdefinerede indstillinger, du vil overføre til en anden computer, hvor Outlook er installeret, kan du medtage følgende filer i sikkerhedskopien:
 • Outcmd.dat – Denne fil gemmer indstillinger for værktøjslinjer og menuer.
 • Profilnavn.fav – Denne fil gemmer indstillinger for Foretrukne og Outlook-panelet.
 • Profilnavn.htm – Denne fil gemmer den automatiske HTML-signatur.
 • Profilnavn.rtf – Denne fil gemmer den automatiske rtf-signatur (Rich Text Format).
 • Profilnavn.txt – Denne fil gemmer den automatiske signatur for almindelig tekst.

  Bemærk! Hvis du bruger Microsoft Word til redigering af e-mail-meddelelser, lagres signaturerne i filen Normal.dot som autotekst. Du skal også sikkerhedskopiere filen Normal.dot.

  Designegenskaber for mappe indeholder tilladelser, filtre, beskrivelser, formularer og visninger, der er integreret i de mapper, de blev oprettet i. Hvis du eksporterer emner fra en .pst-fil til en anden, bevares designegenskaberne ikke. Hvis du vil sikkerhedskopiere disse oplysninger, skal du se under emnet "Kopiere en mappes design" i Microsoft Office Outlook Hjælp.

I Outlook 97

 • Profilnavn.fav – Denne fil gemmer indstillinger for Foretrukne og Outlook-panelet.

  Bemærk! Når du forsøger at bruge filen Foretrukne fra en sikkerhedskopi af Outlook-konfigurationen, skal den fil, der oprettes på den nye computer, være identisk med den oprindelige profil. Hvis det ikke er tilfældet, er filen Foretrukne ugyldig, og der oprettes en ny fil med navnet Foretrukne.

  Yderligere oplysninger om, hvordan du overfører Outlook-panelet, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  196346 Outlook-panelet kan ikke overføres. Artiklen er evt. på engelsk.
 • Profilnavn.rtf - Denne fil lagrer den automatiske rtf-signatur (Rich Text Format).

  Bemærk! Hvis du bruger Word til redigering af e-mail-meddelelser, lagres signaturerne i filen Normal.dot som autotekst. Du skal også sikkerhedskopiere filen Normal.dot.

Sådan indstilles standardadressen for levering

Brug følgende trin til at angive standardplaceringen for levering:
 1. Klik på Tjenester i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Levering i dialogboksen Tjenester.
 3. I feltet Send ny post til følgende placering skal du klikke for at vælge, hvor du vil sende og modtage meddelelser.

  Hvis du konfigurerer en computer til at bruge Fjernpost, skal du klikke på navnet på en .pst-fil.

  Hvis du konfigurerer en computer til at bruge Offlinemapper, skal du klikke på navnet på din Exchange Server-postkasse.
 4. Klik på OK.
 5. Afslut Outlook, og genstart derefter Outlook.

Sådan slettes en .pst-fil fra din profil

Hvis du vil slette en .pst-fil fra en profil, skal du følge disse trin:
 1. Afslut Outlook.
 2. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
 3. Dobbeltklik på Post eller Post og fax.
 4. Klik på Private mapper under fanen Tjenester, og klik derefter på Fjern.
Advarsel! Hvis du vil genstarte Outlook, skal der være en .pst-fil knyttet til profilen, hvis .pst-filen var angivet som leveringsadresse for nye meddelelser. Dataene i .pst-filen er ikke tilgængelige, medmindre de importeres eller knytes til profilen igen.

Sådan fjernes en individuel mappe fra mappelisten

Hvis du vil fjerne en individuel mappe fra mappelisten, skal du følge disse trin:
 1. Kontroller, at mappelisten vises. Hvis du vil have viste mappelisten, skal du klikke på Vis og derefter på Mappeliste.
 2. På mappelisten skal du højreklikke på den mappe, du vil slette.
 3. Klik på Slet mappenavn.
Dermed fjernes mappen fra mappelisten. Den slettede mappe angives som en undermappe i Slettet post. Ryd Slettet post for at fjerne mappen permanent.

Bemærk! Brug af Outlook med private mapper som leveringsadresse giver ikke mulighed for avanceret oplysningsdeling for arbejdsgrupper. Denne funktion er kun tilgængelig, når standardadressen for levering er angivet til Exchange Server-postkassen.
Egenskaber

Artikel-id: 195719 – Seneste udgave 17. maj 2011 – Udgave 1

Feedback