Importere adresser fra Outlook Express til Outlook 2000

Symptomer

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil importere mine gamle adresser i Outlook Express til Outlook 2000?

Løsning

Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express er to forskellige programmer med hver deres funktionalitet. Begge programmer kan dog sende og modtage e-mail via Internettet. Du kan dele adresseoplysninger mellem disse to programmer på to måder:

Hvis du under installationen af Outlook vælger at opgradere et program, der anvender Windows Adressekartotek, konverteres samtlige adresseposter til det format, Outlook anvender.

Hvis du vælger ikke at konvertere adresseposterne i forbindelse med installationen af programmet, kan du gøre det manuelt ved hjælp af guiden Import og eksport.
I Outlook findes der et værktøj, der gør det nemmere at konvertere oplysninger i Windows Adressekartotek.

Windows Adressekartotek anvendes af følgende produkter:

- Microsoft Internet Mail og Microsoft Internet News

- Microsoft Outlook Express

- Microsoft Outlook 98, kun Internet Mail

Yderligere oplysninger:
Adresseoplysningerne kan gemmes på to forskellige måder: i Windows Adressekartotek, hvorfra de kan eksporteres til Outlook, eller ved i Outlook Express at dele oplysningerne med Microsoft Outlook (hvis Outlook er installeret med Kun Internet).

Anvende guiden Import og eksport i Outlook:
Du kan anvende guiden Import og eksport i Outlook til at konvertere Windows Adressekartotek. Sådan konverteres en WAB-fil:

1. Åbn Outlook.

2. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.

3. Vælg Outlook Express 4.x, 5 på listen, og klik på Næste.

4. Vælg det produkt, du vil konvertere til, på listen. Klik på Næste for at fortsætte.

5. Vælg en kombination af e-mail eller adresser blandt de objekter, der vises.

Bemærk! Bortset fra ved konvertering af regler fra Outlook Express er det de samme trin, der anvendes til at konvertere adresser.

6. Klik på Næste.

7. Vælg, hvor du vil gemme de data, der importeres. Det afhænger af, hvilken type Outlook-installation du har.

a. Hvis du har installeret Outlook 98 med Kun Internet, kan du kun angive mappen Kontaktpersoner som lagringssted.

b. Hvis du har installeret Outlook med Firmaer eller arbejdsgrupper, kan du angive Windows Adressekartotek eller Outlook Kontaktpersoner.

8. Vælg den rette indstilling til duplikering af objekter. Klik på Afslut for at fuldføre importen.

Dele Kontaktpersoner i Outlook med Outlook Express:
Du kan dele de kontaktpersoner, du har oprettet i Outlook, med Outlook Express, hvis du har installeret Outlook med Kun Internet. Dette er en funktion i Windows Adressekartotek. Sådan gør du:

1. Klik på Kør i menuen Start. Skriv Wab i tekstfeltet Åbn, og klik på OK.

2. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

3. Klik på Del oplysninger om kontaktpersoner mellem Outlook Express og andre programmer.
Klik på OK to gange, og luk adressekartoteket.

4. Afslut og genstart Outlook Express, for at ændringerne kan træde i kraft.

Nu kan du anvende kontaktpersonerne i Outlook i begge programmer.

Trække adresseoplysninger til Outlook:
Du kan flytte en eller flere poster i Windows Adressekartotek til Outlook ved hjælp af træk og slip-funktionen. Sådan gør du:

1. Åbn Outlook.

2. Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Filer eller mapper.
Skriv *.wab i tekstfeltet Navn, og klik på OK for at starte søgningen. Dobbeltklik på den WAB-fil, der indeholder de adresser, du vil flytte.

3. Rediger størrelsen på Outlook-vinduet, så Outlook og Windows Adressekartotek vises ved siden af hinanden på skærmen. Kontroller, at mappen Kontaktpersoner er synlig i Outlook.

4. Marker den post i adressekartoteket, du vil flytte. Træk den til mappen Kontaktpersoner i Outlook. Der oprettes en ny Outlook-kontaktpersonerformular med oplysningerne fra adressekartoteksposten. Klik på Gem og luk.

Bemærk! Hvis du vil markere flere efterfølgende grupper med poster, skal du holde SKIFT nede og klikke på musen. Hvis du vil markere flere adskilte grupper med poster, skal du holde CTRL nede og klikke på musen.
Egenskaber

Artikel-id: 196215 – Seneste udgave 21. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback