Word 97: Fodnote flyttes til næste side

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med udgået indhold i Knowledge Base

Denne artikel beskriver produkter, som Microsoft ikke længere yder support til. Artiklen foreligger derfor 'som den er og forefindes' og opdateres ikke længere.

Symptomer

En fodnote eller en del af den kan blive flyttet til den næste side, hvis den ikke kan være på den side, hvor henvisningen forekommer.

Workaround

Hvis en del af eller en hel fodnote bliver flyttet til den næste side, skal du muligvis ændre indstillingen eller formateringen af fodnoten. Brug den metode, der passer til din situation, for at styre placeringen af fodnoter.

Metode 1: Skift indstillingen for Brug printermetrik

Skift indstillingen for Brug printermetrik ved at bruge følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Kompatibilitet.
 2. Klik på Microsoft Word 6.0/95 på listen Anbefalede indstillinger for.
 3. Under Indstillinger skal du ændre markeringen i afkrydsningsfeltet Brug printermetrik til opsætning af dokumenter (hvis feltet er markeret, skal du fjerne markeringen, hvis ikke, skal du markere det).
Bemærk! I de fleste tilfælde løser det problemet at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug printermetrik til opsætning af dokumenter.

Metode 2: Skift linjeafstanden i brødteksten til "Præcis"

Prøv denne metode, hvis dokumentet er indstillet til en anden linjeafstand end Enkelt (klik på Afsnit i menuen Formater, og klik derefter på fanen Indrykning og afstand). Indstil linjeafstanden i brødteksten til en nøjagtig punktstørrelse. Punktstørrelsen afhænger af din normale skrifttype og punktstørrelse.

Følg denne fremgangsmåde for at ændre den normale linjeafstand:
 1. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
 2. Klik på Afsnit i menuen Formater.
 3. Klik på Præcis under Linjeafstand, og under skal du øge punktstørrelsen til den ønskede størrelse. Prøv Præcis 30 pkt til en 12-punkt skriftstørrelse.
 4. Klik på OK.

Metode 3: Indstil linjeafstanden i teksttypografien for fodnoter til "Præcis"

Indstil linjeafstanden i teksttypografien for fodnoter til en præcis punktstørrelse, der er en lille smule større end størrelsen på skrifttypen. Herved formindskes afstanden mellem fodnoterne, hvilket giver mere plads til fodnoterne.

Følg denne fremgangsmåde for at ændre linjeafstanden i fodnoterne:
 1. Klik på Typografi i menuen Formater.
 2. Marker fodnotetekst på listen Typografier, og klik derefter på Rediger.
 3. I dialogboksen Rediger typografi skal du klikke på Formater og derefter klikke på Afsnit.
 4. Klik på Præcis på listen Linjeafstand.
 5. I feltet skal du skrive en punktstørrelse, der er en lille smule større end størrelsen på fodnoteteksten, og derefter klikke på OK. Hvis størrelsen på skrifttypen i fodnoteteksten f.eks. er 10 punkt, skal du indstille linjeafstanden til præcis 10,5 punkt.

  Bemærk! Hvis du indstiller linjeafstanden til en størrelse, der er mindre end skrifttypens punktstørrelse, bliver toppen eller bunden af teksten muligvis ikke synlig.
 6. Klik på OK, og klik derefter på Anvend.

Metode 4: Gør størrelsen på fodnoteteksten et par punkter mindre

Følg denne fremgangsmåde for at ændre fodnotetekstens typografi:
 1. Klik på Typografi i menuen Formater.
 2. Marker fodnotetekst på listen Typografier, og klik derefter på Rediger.
 3. I dialogboksen Rediger typografi skal du klikke på Formater og derefter klikke på Skrifttype.
 4. I feltet Størrelse skal du gøre størrelsen et par punkter mindre og klikke på OK.
 5. Klik på OK, og klik derefter på Anvend.

Metode 5: Gør sidemargenerne mindre

Følg denne fremgangsmåde for at gøre sidemargenerne mindre:
 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.
 2. Reducer indstillingerne for margener under fanen Margener, og klik derefter på OK.

Metode 6: Gør teksten mindre

Reducer tekstens punktstørrelse en smule. Hvis du har anvendt typografier på teksten, kan du ændre typografierne med det samme. Hvis du ikke har anvendt typografier på teksten, kan du fremhæve teksten og bruge en af følgende metoder:
 • Klik på Skrifttype i menuen Formater for at ændre skriftstørrelsen.

  eller
 • Klik på Afsnit i menuen Formater for at ændre linjeafstanden i teksten.

Metode 7: Rediger linjeafstanden i fodnoteseparatoren

Du kan ændre linjeafstanden i fodnoteseparatoren ved at følge disse trin:
 1. Klik på Normal i menuen Vis.
 2. Klik på Fodnoter i menuen Vis. I noteruden skal du vælge Fodnoteseparator på listen Fodnoter (eller Noter).
 3. Vælg fodnoteseparatoren.
 4. Klik på Afsnit i menuen Formater, og rediger, ligesom i metode 2, Linjeafstand til et helt tal, f.eks. 4 eller 5 punkt.

Metode 8: Slå Afsnit Horeunger i fodnoter fra

 1. Klik på Normal i menuen Vis.
 2. Klik på Fodnoter i menuen Vis. Marker alle fodnoterne i noteruden.
 3. Klik på Afsnit i menuen Formater.
 4. Klik på fanen Linje- og sideskift, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Beskyt mod horeunger. Klik på OK.

Metode 9: Tilføj og skjul en brugerdefineret fodnotehenvisning og fodnote

Indsæt en brugerdefineret fodnote til højre for den, der giver problemer, og formater den derefter som skjult. Følg disse trin for at gøre det:
 1. Placer indsætningspunktet til højre for det sidste fodnotehenvisningsnummer, og klik derefter på Fodnote i menuen Indsæt.
 2. Under Nummerering skal du vælge Specialtegn, skrive en stjerne og derefter klikke på OK.
 3. Vælg den nye fodnotestjerne ved at trykke på SKIFT+HOME. Klik på Skrifttype i menuen Formater. Marker afkrydsningsfeltet Skjult, og klik derefter på OK.
 4. Vælg det brugerdefinerede fodnotehenvisningsmærke i dokumentets brødtekst, og klik på Skrifttype i menuen Formater. Marker afkrydsningsfeltet Skjult, og klik derefter på OK.

Metode 10: Brug indbyggede elementer

Undgå om muligt at fastgøre tegneobjekter i sidehoved-/sidefodslaget. Brug indbyggede elementer i stedet for elementer anbragt over teksten. Tegnede vandrette linjer kan f.eks. erstattes af afgrænsede tabelceller, og tekstbokse kan erstattes af rammer. Clipart skal placeres indbygget i stedet for anbragt over teksten.

Status

Microsoft har bekræftet, at dette er et problem i de Microsoft-produkter, der findes på listen i "Informationen i denne artikel gælder:" afsnittet af denne artikel. Dette problem blev rettet i Microsoft Word 2000. Af hensyn til kompatibilitet med ældre programmer bevarer Word 2000 dog som standard ældre dokumenters oprindelige layout. Denne funktionsmåde i Word 2000 kan rettes på følgende måde:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
 2. Under fanen Kompatibilitet skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret fodnoter som i Word 6.x/95/97.

Yderligere Information

Yderligere oplysninger om fodnoter finder du i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
158625 WD: Footnote Text Displayed or Printed on Top of Footer
Egenskaber

Artikel-id: 196720 – Seneste udgave 15. nov. 2005 – Udgave 1

Feedback