Sådan bruges startkommandolinjeparametre til at starte Word 2010, Word 2007, Word 2003, Word 2002 og Word 2000

Sammenfatning

I denne artikel beskrives de kommandolinjeparametre, der kan bruges til at starte Word. Artiklen indeholder også en beskrivelse af kommandolinjeparametrenes formål. Nogle af disse parametre er også beskrevet i Word Hjælp.

Du kan finde flere oplysninger om startparametre ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive kontrollere, hvad der sker, når du starter Word i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist de fundne emner.

Yderligere Information

Hvis du vil bruge en kommandolinjeparameter til at starte Word, skal du benytte en af følgende metoder.

Metode 1: Brug kommandoen Kør

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Klik på Gennemse.
 3. Find mappen Office, klik på filen Winword.exe, og klik derefter på Åbn. Filen Winword.exe er som standard placeret i følgende mappe:
  • Microsoft Office Word 2010
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • Microsoft Office Word 2007
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  • Microsoft Office Word 2003
   C:\Programmer\Microsoft Office\Office11
  • Microsoft Word 2002
   C:\Programmer\Microsoft Office\Office10
  • Microsoft Word 2000
   C:\Programmer\Microsoft Office\Office
  Bemærk! Stien til Winword.exe er omsluttet af anførselstegn.
 4. Klik i boksen Åbn, og flyt derefter indsætningspunktet uden for (til højre for) det afsluttende anførselstegn sidst i stien.
 5. Indtast et mellemrum efterfulgt af den parameter, du vil bruge.

  Hvis du f.eks. vil starte Word og forhindre indlæsningen af tilføjelsesprogrammer og globale skabeloner, skal du skrive følgende i boksen Åbn, herunder anførselstegnene:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
Bemærk! Hvis en 32-bit version af Office er installeret på en 64-bit computer, er programfilmappen "Programfiler (x86)".

Metode 2: Brug en genvej

Følg disse trin for at oprette en genvej, hvis du vil starte Word fra Windows-skrivebordet:
 1. Højreklik på Windows-skrivebordet, peg på Ny i den viste genvejsmenu, og klik derefter på Genvej.
 2. Klik på Gennemse i dialogboksen Opret genvej.
 3. Rediger boksen Søg i i dialogboksen Gennemse til følgende mappe:
  C:\Programmer\Microsoft Office\Office
  Bemærk! Denne mappe kan være placeret et andet sted på dit system.
 4. Klik på filen Winword.exe, og klik derefter på Åbn.
 5. Klik i boksen Kommandolinje, og flyt derefter indsætningspunktet til slutningen af den angivne sti. Den sti, der er angivet i boksen Kommandolinje, skal ligne følgende sti:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. Indtast et mellemrum efter det afsluttende anførselstegn, og skriv derefter den ønskede parameter. Den sti, der er angivet i boksen Kommandolinje, skal nu ligne følgende sti:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. Klik på Næste i dialogboksen Opret genvej.
 8. Skriv navnet på den nye genvej i boksen Vælg et navn til genvejen, og klik derefter på Udfør.

Metodebemærkninger

Hvis du placerer parameteren inden for det afsluttende anførselstegn og derefter klikker på OK, vises en af følgende fejlmeddelelser:
Filen 'C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' eller en af de tilhørende komponenter blev ikke fundet. Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt, og at alle de nødvendige biblioteker er tilgængelige.
eller
Windows kan ikke finde 'D:\Programmer\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a'. Kontroller, at du skrev navnet korrekt, og forsøg derefter igen. Hvis du vil søge efter en fil, skal du klikke på knappen Start og derefter klikke på Søg.
Hvis du angiver et sti- eller filnavn, der indeholder mellemrum efter en parameter, skal stien være omsluttet af anførselstegn. Hvis du f.eks. vil starte Word og automatisk oprette et dokument på baggrund af skabelonen Standardfax, skal parameteren se ud som følger:
/t"c:\programmer\microsoft office\templates\1033\standardfax.dot"
Den komplette startkommando vil derfor se ud som følger:
"C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\programmer\microsoft office\templates\1033\standardfax.dot"
Dette gælder også for parameteren /l.

Liste over Word-startparametre

Følgende Word-startparametre (kommandolinjeparametre) er angivet i Word Hjælp.
SkrivHvis du vil
/aStarte Word og forhindre, at tilføjelsesprogrammer og globale skabeloner (herunder skabelonen Normal) bliver indlæst automatisk.

Parameteren /a låser også indstillingsfilerne, dvs. at indstillingsfilerne ikke kan læses eller ændres, hvis du bruger denne parameter.
/laddinpathStarte Word og derefter indlæse et bestemt Word-tilføjelsesprogram.
/mStarte en ny forekomst af Word uden at køre nogen AutoExec-makroer.
/mmacronameStarte Word og derefter køre en bestemt makro. Parameteren /m forhindrer også, at Word kører AutoExec-makroer.
/nStarte en ny forekomst af Word, uden at der åbnes et dokument. Dokumenter, der åbnes i de enkelte forekomster af Word, vises ikke som valgmuligheder i menuen Vindue i de andre forekomster.
/safeStart Word i fejlsikret tilstand.
/ttemplatenameStarte Word med et nyt dokument, der er baseret på en anden skabelon end skabelonen Normal.
/wStarte en ny forekomst af Word med et tomt dokument. Dokumenter, der åbnes i de enkelte forekomster af Word, vises ikke som valgmuligheder i menuen Vindue i de andre forekomster.
(no switch) Et nyt Word-vindue åbnes med et tomt dokument ved hjælp af den eksisterende forekomst af Word-programmet.
Følgende Word-startparametre (kommandolinjeparametre) er ikke angivet i Word Hjælp.
SkrivHvis du vil

/cStarte en ny forekomst af Word og derefter kalde NetMeeting.
/qStarte Word uden at få vist Word-velkomstbilledet. Denne parameter er kun tilgængelig i Word 2000 Service Release 1 (SR-1).
/rStarte Word, starte installationsprogrammet, foretage ændringer af Windows-registreringsdatabasen og derefter afslutte programmet. Denne parameter gennemtvinger en genregistrering af Word i Windows-registreringsdatabasen.
/uHar ingen effekt og starter ikke Word.
/xStarte en ny forekomst af Word fra den operative shell (f.eks. for at udskrive i Word). Denne forekomst af Word reagerer kun på én DDE-forespørgsel og ignorerer alle andre DDE-forespørgsler og flere forekomster af det samme program. Hvis du starter en ny forekomst af Word i operativmiljøet (f.eks. i Windows), anbefales det, at du bruger parameteren /w, der starter en fuldt funktionsdygtig forekomst.
/zDenne parameter svarer til parameteren /t. Dog opretter denne parameter hændelsen Ny. For eksempel: winword.exe /z mytemplate.dot. Du kan finde flere oplysninger på følgende MSDN-websted:. Siden er evt. på engelsk.
stinavn\filnavnStarte Word med et bestemt dokument åbnet.

Bemærk! Hvis du vil åbne flere filer samtidigt, skal du bruge stinavn\filnavn.

Eksempel: "C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filnavn1.doc c:\filnavn2.doc
(any other switch) Starte en ny forekomst af Word. Hvis du f.eks. starter Word med blot / og ingen parametre eller med en ikke-angiven parameterkombination, starter Word blot en ny forekomst af Word med et nyt tomt dokument.
Følgende Word-startparameter (kommandolinjeparameter) er angivet i Word 2000 Hjælp, men ikke i Word 2002 eller Word 2003 Hjælp.
SkrivHvis du vil
/mfilenStarte Word og derefter åbne den angivne fil på listen over de senest anvendte filer i menuen Filer.

Følgende Word-startparametre (kommandolinjeparametre) er for Word 2007 og for Word 2010.
TypeSådan gøres det
/fStarter Word med et nyt dokument, der er baseret på en eksisterende fil.
/h http:// filnavnStarter Word og åbner en skrivebeskyttet kopi af et dokument, der er gemt på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted. Webstedet skal være på en computer, der kører Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0.
/t filenameStarter Word og åbner en eksisterende fil.
/pxslt Starter Word og åbner et eksisterende XML-dokument, der er baseret på det angivne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).
Bemærk! XSLT: En fil, der bruges til at transformere XML-dokumenter til andre typer dokumenter, f.eks. HTML eller XML. Den er udviklet til brug sammen med XSL.


Referencer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger startkommandolinjeparametre til at starte Word 2007, på følgende Microsoft-websted: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du starter Word i fejlsikret tilstand, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
827706 Beskrivelse af funktionen Office Fejlsikret tilstand i Word 2003 og Word 2002

Egenskaber

Artikel-id: 210565 – Seneste udgave 18. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback