Sådan anvendes tilføjelsesprogrammet Histogram i Excel

Du kan finde en Microsoft Excel 98-version af denne artikel under
189519 (artiklen er evt. på engelsk).

Sammenfatning

I denne artikel beskrives trin for trin, hvordan du kan oprette et histogram med et diagram på baggrund af et sæt eksempeldata. Analysis ToolPak, der følger med Microsoft Excel, indeholder et histogramværktøj.

Kontroller installationen af Analysis ToolPak

Inden du anvender værktøjet Histogram, skal du sikre dig, at tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak er installeret. Følg disse trin for at kontrollere, om Analysis ToolPak er installeret:
 1. I Microsoft Office Excel 2003 og ældre versioner af Excel skal du klikke på Tilføjelsesprogrammer i menuen Funktioner.

  I Microsoft Office Excel 2007 skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Excel-indstillinger.
  2. Klik på kategorien Tilføjelsesprogrammer.
  3. Klik på Excel-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Udfør.
 2. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Analysis ToolPak er markeret under Tilgængelige tilføjelsesprogrammer i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer. Klik på OK.
BEMÆRK! Hvis Analysis ToolPak skal vises i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer, skal programmet installeres på computeren. Hvis Analysis ToolPak ikke vises i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer, skal du køre installationsprogrammet til Microsoft Excel og føje denne komponent til listen over installerede emner.

Opret et histogram

 1. Skriv følgende i et nyt regneark:

  A1: 87 B1: 20
  A2: 27 B2: 40
  A3: 45 B3: 60
  A4: 62 B4: 80
  A5: 3 B5:
  A6: 52 B6:
  A7: 20 B7:
  A8: 43 B8:
  A9: 74 B9:
  A10: 61 B10:
 2. I Excel 2003 og ældre versioner af Excel skal du klikke på Dataanalyse i menuen Funktioner.

  Klik på Dataanalyse i Excel 2007 i gruppen Analyse under fanen Data.
 3. Klik på Histogram i dialogboksen Data Analysis, og klik derefter på OK.
 4. Skriv A1:A10 i feltet Inputområde.
 5. Skriv B1:A4 i feltet Bin Range.
 6. Klik på Ny projektmappe under Outputindstillinger, marker afkrydsningsfeltet Chart Output, og klik derefter på OK.
Der genereres en ny projektmappe med en histogramtabel og et integreret diagram.

På baggrund af eksempeldataene fra trin 1 vil histogramtabellen se ud som i følgende tabel:

A1: Placering B1: Frekvens
A2: 20 B2: 2
A3: 40 B3: 1
A4: 60 B4: 3
A5: 80 B5: 3
A6: Flere B6: 1
Og diagrammet indeholder et kolonnediagram, der afspejler dataene i histogramtabellen.

Excel tæller antallet af datapunkter på hver dataplacering. Der er inkluderet et datapunkt på et bestemt dataplacering, hvis antallet er større end den laveste grænse og lig med eller mindre end den højeste grænse for dataplaceringen. I eksemplet her indeholder den placering, der svarer til dataværdier fra 0 til 20, to datapunkter, 3 og 20.

Hvis du udelader placeringsområdet, opretter Excel et sæt jævnt fordelte placeringer mellem dataenes minimum- og maksimumværdier.

BEMÆRK! Du vil ikke være i stand til at oprette histogramdiagrammet, hvis du angiver de indstillinger (Uddata område or New worksheet ply), der opretter histogramtabellen, i den samme projektmappe som dine data.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
214029 Brug af dataanalyseværktøjer på grupperede ark. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 214269 – Seneste udgave 3. jun. 2008 – Udgave 1

Feedback