Sådan automatiseres Outlook ved hjælp af Visual Basic

Sammenfatning

I denne artikel vises, hvordan du ved hjælp af programmering kan kontrollere Microsoft Outlook med automatisering fra Visual Basic. I eksemplet vises, hvordan du opretter kontaktpersoner og aftaler samt sender meddelelser ved hjælp af objektmodellen i Microsoft Outlook.

Yderligere Information

Følg nedenstående trin for at oprette og køre eksemplet. Hvis du vil køre eksemplet, skal du have en tidligt bundet reference til et Microsoft Outlook-typebibliotek. I nedenstående tabel vises filnavnene på typebibliotekerne for de forskellige versioner af Microsoft Outlook:
Outlook-versionSådan vises typebibliotek på listen over referencerFilnavn
Outlook 97"Microsoft Outlook 8.0 Objektbibliotek"msoutl8.olb
msoutl8.olb"Microsoft Outlook 98 Objektbibliotek"msoutl85.olb
Outlook 2000"Microsoft Outlook 9.0 Objektbibliotek"msoutl9.olb
Outlook 2002"Microsoft Outlook 10.0 Objektbibliotek"msoutl.olb
Office Outlook 2003"Microsoft Outlook 11.0 Objektbibliotek"msoutl.olb

Oprettelse af automatiseringseksemplet

 1. Start Visual Basic, og opret et nyt standard-EXE-projekt.
 2. Vælg Referencer i menuen Projekt, og vælg Microsoft Outlook.
 3. Føj en knap til formularen.
 4. Dobbeltklik på knappen, og tilføj derefter følgende kode:
   ' Start Outlook.
  ' If it is already running, you'll use the same instance...
  Dim olApp As Outlook.Application
  Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")

  ' Logon. Doesn't hurt if you are already running and logged on...
  Dim olNs As Outlook.NameSpace
  Set olNs = olApp.GetNamespace("MAPI")
  olNs.Logon

  ' Create and Open a new contact.
  Dim olItem As Outlook.ContactItem
  Set olItem = olApp.CreateItem(olContactItem)

  ' Setup Contact information...
  With olItem
  .FullName = "James Smith"
  .Birthday = "9/15/1975"
  .CompanyName = "Microsoft"
  .HomeTelephoneNumber = "704-555-8888"
  .Email1Address = "someone@microsoft.com"
  .JobTitle = "Developer"
  .HomeAddress = "111 Main St." & vbCr & "Charlotte, NC 28226"
  End With

  ' Save Contact...
  olItem.Save

  ' Create a new appointment.
  Dim olAppt As Outlook.AppointmentItem
  Set olAppt = olApp.CreateItem(olAppointmentItem)

  ' Set start time for 2-minutes from now...
  olAppt.Start = Now() + (2# / 24# / 60#)

  ' Setup other appointment information...
  With olAppt
  .Duration = 60
  .Subject = "Meeting to discuss plans..."
  .Body = "Meeting with " & olItem.FullName & " to discuss plans."
  .Location = "Home Office"
  .ReminderMinutesBeforeStart = 1
  .ReminderSet = True
  End With

  ' Save Appointment...
  olAppt.Save

  ' Send a message to your new contact.
  Dim olMail As Outlook.MailItem
  Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
  ' Fill out & send message...
  olMail.To = olItem.Email1Address
  olMail.Subject = "About our meeting..."
  olMail.Body = _
  "Dear " & olItem.FirstName & ", " & vbCr & vbCr & vbTab & _
  "I'll see you in 2 minutes for our meeting!" & vbCr & vbCr & _
  "Btw: I've added you to my contact list."
  olMail.Send

  ' Clean up...
  MsgBox "All done...", vbMsgBoxSetForeground
  olNS.Logoff
  Set olNs = Nothing
  Set olMail = Nothing
  Set olAppt = Nothing
  Set olItem = Nothing
  Set olApp = Nothing
 5. Kør projektet, og klik på knappen for at køre koden.
Når koden kører, har du en ny kontaktperson ved navn "James Smith", en aftale om to minutter med en påmindelse, der vises om ét minut, og du har sendt en meddelelse til someone@microsoft.com. Da du har angivet en fødselsdag for din kontaktperson (15/9), er der også føjet en tilbagevendende begivenhed til din Outlook-kalender for at minde dig om dagen.

I Outlook 2002 findes der to nye dialogbokse: Den ene dialogboks advarer dig om, at et program prøver at få adgang til de e-mail-adresser, du har gemt i Outlook, og du bliver spurgt, om du vil tillade dette. Den anden dialogboks oplyser dig om, at et program prøver at sende e-mails. Denne funktion vil beskytte dig mod at blive brugt af en virus, der sender e-mails fra dit system, uden at du ved det.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

290500 Beskrivelse af sikkerhedsfunktioner for udviklere i forbindelse med e-mail i Outlook 2002 (artiklen er evt. på engelsk)

Referencer

Yderligere oplysninger om Outlook-programmeringsressourcer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

166368 Ressourcer til brugerdefinerede formularer og programmering i Outlook 97 (artiklen er evt. på engelsk)

180826 Ressourcer til brugerdefinerede formularer og programmering i Outlook 98 (artiklen er evt. på engelsk)

271225 Ressourcer til brugerdefinerede formularer og programmering i Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)

287531 Liste over ressourcer til brugerdefinerede formularer og programmering i Outlook 2002 (artiklen er evt. på engelsk)

313802 Sådan hentes kontaktpersoner ved hjælp af Outlook-objektmodel i Visual Basic .NET (artiklen er evt. på engelsk)

313788 Sådan oprettes en aftale ved hjælp af Outlook-objektmodel i Microsoft Visual Basic .NET (artiklen er evt. på engelsk)

Egenskaber

Artikel-id: 220595 – Seneste udgave 2. feb. 2006 – Udgave 1

Feedback