Sådan anvendes Office 2000 Udklipsholder

Sammenfatning

Office 2000 indeholder en ny udklipsholder, der hedder Udklipsholder. Du kan bruge denne udklipsholder til at indsamle og indsætte flere elementer. Du kan f.eks. kopiere et tegneobjekt i Microsoft Excel, skifte til Microsoft PowerPoint og kopiere en punktopstilling, skifte til Microsoft Internet Explorer og kopiere en tekstside og derefter skifte til Microsoft Word og indsætte samlingen af kopierede elementer.

BEMÆRK! Du kan kopiere elementer, mens du benytter et hvilket som helst program, der indeholder kopierings- og klippefunktioner, men du kan kun indsætte elementer i Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access eller Microsoft Outlook.

Yderligere Information

Hvad kopieres til Udklipsholder?

Udklipsholder kopierer automatisk flere elementer, når du gør et af følgende:
 • Kopierer eller klipper to på hinanden følgende elementer, der er forskellige, i det samme program.
 • Kopierer et element, indsætter elementet og kopierer derefter et andet element i det samme program.
I Excel-versioner før Excel 2000 kan du kopiere og indsætte et element et hvilket som helst sted i et regneark, indtil du udfører en handling, der rydder Udklipsholder. Udklipsholder bevarer oplysninger om indsatte elementer, så du kan udføre andre opgaver uden at skulle rydde Udklipsholder, og du kan derefter indsætte elementerne, når du har brug for dem. Udklipsholder erstatter ikke Windows Udklipsholder, der kun kan gemme et enkelt element.

Begrænsninger i forbindelse med Udklipsholder

Udklipsholder har følgende begrænsninger:
 • Udklipsholder kan gemme 4 MB data eller 12 elementer, afhængigt af hvilken situation der forekommer først. Hvis du forsøger at kopiere en markering, der er større end 4 MB, vises der muligvis en fejlmeddelelse, og du vil blive bedt om at rydde Udklipsholder eller lukke den.
 • Det er ikke muligt at tilpasse eller ændre størrelsen på værktøjslinjen Udklipsholder.
 • Det er ikke muligt at indsætte en formel i Udklipsholder.
 • Hvis Udklipsholder ikke er synlig eller er deaktiveret, vil markeringer, du kopierer ved hjælp af CTRL+C, overskrive et eventuelt tidligere element, der er kopieret til udklipsholderen. Med andre ord fungerer Udklipsholder på samme måde som Windows Udklipsholder. Hvis du vil kopiere flere elementer til Udklipsholder ved at trykke på CTRL+C, skal du aktivere Udklipsholder. Det gør du ved at pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Udklipsholder.

  BEMÆRK! Når du trykker på CTRL+V, indsættes altid kun det sidste element, der er blevet kopieret til udklipsholderen.
 • Når du bruger kommandoen Indsæt alle, indsættes alle elementer i en kolonne.
 • De data, der er gemt i Udklipsholder, er gemt i HTML-format.
 • Indholdet af Udklipsholder slettes, når den aktuelle session afsluttes. Hvis der kører ét Office-program, slettes indholdet af Udklipsholder, når det pågældende program lukkes. Hvis der kører flere Office-programmer, slettes indholdet af Udklipsholder, når det sidste Office-program lukkes
 • Der findes ikke en Visual Basic for Applications-objektmodel til Udklipsholder, så det er ikke muligt at manipulere den ved hjælp af programmering.
 • Hvis det samme element kopieres to gange efter hinanden, gemmer Udklipsholder ikke elementet to gange. Hvis du kopierer det samme element to gange, men ikke efter hinanden, gemmes der to kopier af elementet i Udklipsholder. Udklipsholder gemmer ikke to forskellige elementer, der er kopieret efter hinanden, hvis den beregnede værdi for begge elementer er identisk. Hvis du f.eks. indtaster værdien 1 i celle A1 og formlen =A1 i celle A2, viser Udklipsholder, kopierer celle A1 og derefter kopierer celle A2, placeres der kun én kopi af elementet i Udklipsholder.

Styring af Udklipsholder

Når du kopierer elementer, vises Udklipsholder automatisk på skrivebordet. Du kan lukke den, hvis du ikke ønsker, at den skal vises automatisk. Når du har lukket værktøjslinjen tre gange, bliver du bedt om at lukke den permanent. Hvis du lukker Udklipsholder permanent, skal du klikke på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Udklipsholder, hvis du vil have den vist igen. Hvis du vil nulstille den automatiske visningsfunktion, skal du højreklikke på assistenten, klikke på Indstillinger og under fanen Indstillinger klikke på Nulstil tip.

Rydning af Udklipsholder

Du kan nemt rydde alle de udklipsholdere, der er gemt i Udklipsholder. Hvis du vil rydde Udklipsholder, skal du klikke på Slet indholdet af Udklipsholder på værktøjslinjen Udklipsholder.

Referencer

Ved at ændre Windows-registreringsdatabasen kan du deaktivere Udklipsholder, så den ikke længere vises automatisk i et Office-program. Yderligere oplysninger om, hvordan det gøres, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
207438 Sådan forhindres visningen af værktøjslinjen Udklipsholder, når du bruger flere Kopier-kommandoer i et Office 2000-program
Egenskaber

Artikel-id: 221190 – Seneste udgave 23. jan. 2006 – Udgave 1

Feedback