Kapitel 4: Læs tekst

I dette kapitel får du at vide, hvordan du kan læse tekst med Oplæser, og hvordan du kan få oplysninger om tekst som f.eks skrifttype, tekstfarve og tegnsætning.

Der er flere måder at læse tekst på ved hjælp af Oplæser. Den første og nemmeste måde er at bruge piletasterne til at navigere i teksten, hvis du bruger et tekstbehandlingsprogram som f.eks. Microsoft Word sammen med et dokument.

Du kan også bruge scanningstilstanden for at læse teksten. Du kan slå scanningstilstanden til ved at trykke på Caps Lock+Mellemrumstast. Brug derefter pil op og pil ned til at læse pr. linje og venstre pil og højre pil til at læse pr. tegn. Du kan få mere at vide om scanningstilstanden i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Hvis du vil have mere kontrol over, hvilken tekst du læser, findes der en række kommandoer for tekstlæsning i Oplæser, som du kan bruge til at navigere og læse tekst på websider og i applikationer.

 • Hvis du vil læse et helt dokument eller en hel webside fra starten, skal du trykke på Caps Lock+H.
 • Hvis du vil læse et dokument fra starten til markørens aktuelle placering, skal du trykke på Caps Lock+kantet højreparentes (]).
 • Hvis du vil læse fra den aktuelle placering i et dokument eller på en webside, skal du trykke på Caps Lock+M.
 • Hvis du vil flytte markøren til begyndelsen af et dokument eller en webside, skal du trykke på Caps Lock+Y.
 • Hvis du vil flytte markøren til slutningen af et dokument, skal du trykke på Caps Lock+B.

Arbejd med afsnit, linjer, ord og tegn

Oplæser har måder at læse teksten efter side afsnit, linje, ord og tegn.

Sådan læser du en side

 • Du kan læse den aktuelle side ved at trykke på Caps Lock+Ctrl+U.
 • Hvis du vil læse den næste side, skal du trykke på Caps Lock+U.
 • Hvis du vil læse den forrige side, skal du trykke på Caps Lock+Skift+U.

Sådan læser du et afsnit

 • Du kan læse det aktuelle afsnit ved at trykke på Caps Lock+Ctrl+I.
 • Du kan læse det næste afsnit ved at trykke på Caps Lock+I.
 • Du kan læse det forrige afsnit ved at trykke på Caps Lock+Skift+I.

Sådan læser du en linje

 • Du kan læse en linje ved at trykke på Caps Lock+Ctrl+O.
 • Du kan læse den næste linje ved at trykke på Caps Lock+O.
 • Du kan læse den forrige linje ved at trykke på Caps Lock+Skift+O.

Sådan læser du et ord

 • Du kan læse et ord ved at trykke på Caps Lock+Ctrl+P.
 • Du kan læse det næste ord ved at trykke på Caps Lock+P.
 • Du kan læse det forrige ord ved at trykke på Caps Lock+Skift+P.

Sådan læser du et tegn

 • Du kan læse et tegn ved at trykke på Caps Lock+Ctrl+kantet venstreparentes ([).
 • Du kan læse det næste tegn ved at trykke på Caps Lock+kantet venstreparentes ([).
 • Du kan læse det forrige tegn ved at trykke på Caps Lock+Skift+kantet venstreparentes ([).

Få flere oplysninger om tekst

Oplæser har forskellige niveauer af oplysninger om tekstens egenskaber, også kendt som detaljeringsniveau. Hvis du vil ændre detaljeringsniveauet, skal du trykke på Caps Lock+A, indtil du hører den mængde af oplysninger, du vil høre.

 • Detaljeringsniveau 0. Hør kun tekst.
 • Detaljeringsniveau 1. Hør det grundlæggende, f.eks overskriftsniveau, og fejl i dokumenter, f.eks stavning og grammatik.
 • Detaljeringsniveau 2. Hør den formatering, der ofte findes på websider og i mails, f.eks punkttegn, fed tekst, understregning, kursiv, sænket skrift, hævet skrift og farve.
 • Detaljeringsniveau 3. Hør flere anmærkninger, f.eks dokumentsidehoveder og -sidefødder.
 • Detaljeringsniveau 4. Hør udvidet formatering, f.eks skrifttypenavn, skriftstørrelse og andre listetypografier.
 • Detaljeringsniveau 5. Hør oplysninger om layout og animation, f.eks. type af animation, om et afsnit starter med en indrykning eller ej, og meget mere.

Hør tegnsætning

Du kan selv bestemme, hvor meget tegnsætning du hører, når du læser tekst med Oplæser. Tryk på Caps Lock+Alt+plustegn (+) eller Caps Lock+Alt+minustegn (-) (-), indtil du hører den tegnsætningstilstand, du vil bruge: Standard, Matematik, Noget, Det meste eller Alt.

 • Standard. Hør lidt eller ingen tegnsætning. Naturlige pauser angiver elementer som f.eks. kommaer og punktummer.
 • Matematik. Hør de fleste matematiske symboler.
 • Noget. Hør den mest almindelige tegnsætning, f.eks. kommaer og punktummer.
 • Det meste. Hør flere symboler, f.eks parenteser.
 • Alt. Hør al tegnsætning, herunder alle specialtegn.


Næste: Kapitel 5: Brug af Oplæser med touch

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22799 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 9

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)