Hjælp og support til sommertid

Populære emner og seneste nyheder om sommertid

AbonnerMicrosoft Daylight Saving Time & Time Zone-bloggen for at modtage de seneste opdateringer om ændringer verden over.

Microsoft-politik som reaktion på ændringer i sommertid og tidszoner

Mange programmer og cloudtjenester bruger det underliggende Windows-operativsystem til at hente oplysninger om sommertid og tidszone. Hvis du vil sikre, at Windows har de seneste og mest præcise tidsdata, overvåger Microsoft løbende de ændringer i sommertid og tidszoner, som udmeldes af regeringer verden over. Microsoft arbejder på at indarbejde disse ændringer i Windows og udgiver en opdatering via Windows Update. Hver af de opdateringer omkring sommertid/tidszoner, der frigives via Windows Update, indeholder de seneste tidsdata, og de vil afløse de tidligere udsendte opdateringer til sommertid/tidszoner. KB-artikel 914387 indeholder en liste over de opdateringer, der er blevet frigivet, og der vises en kort beskrivelse af det indhold, der er frigivet i hver opdatering. Microsoft håber, at dette vil gøre det nemt for både kunder og partnere at holde sig orienteret om, hvornår der publiceres en opdatering.

Anbefalinger
Hvis Microsoft skal kunne tilbyde en opdatering så hurtigt som muligt, så der sikres en problemfri overgang til de nye politikker for sommertid og tidszoner, anbefaler Microsoft, at regeringer stiller følgende oplysninger til rådighed:
  1. Rigelig forhåndsadvisering (1 år eller mere) om den planlagte ændring.
  2. En officielt udgivet bekræftelse af de planlagte ændringer af sommertid eller tidszoner.
  3. En fokuseret indsats på at informere de berørte borgere om ændringen.
Microsofts politik om understøttelse af sommertid/tidszoner

Type af ændringOplysninger om ændringMicrosofts politik om understøttelseLøsning
Ændringer i reglerne for et områdes tidszoneEn del af det område, der deler en tidszone, ændrer kravene til sommertid eller tidszonens basistidsforskel. Der kræves en ny tidszone for de brugere, hvor kravene ændres, da den eksisterende tidszone er påkrævet for de øvrige brugere i tidszonen.

– eller –

Den nye ændring af sommertid/tidszoner matcher ikke nøjagtigt parametrene for en anden tidszone, herunder historisk nøjagtighed af tidsdata (fra 2010).

Microsoft vil introducere en ny tidszone for sådanne scenarier.

Der oprettes kun en ny tidszone i Windows, hvis et land/område (inklusive afhængigheder), eller den øverste administration afdeling i et land/område (stat, provins, afdeling osv) har en separat og specifik historie med forskydninger fra GMT og regler for sommertid fra eksisterende tidszoneposter. Desuden vil et mindre geografisk område (amt, by osv.) være kvalificeret til en ny tidszone i Windows, når den aktuelle kombination af forskydning fra GMT og regel for tidszoner ikke er angivet i en anden tidszonepost i Windows.

Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at udvikle, teste og publicere en opdatering til Windows, før ændringerne træder i kraft, vil Microsoft publicere en midlertidig vejledning på DST-bloggen, som kan bruges, indtil der tilbydes en opdatering på Windows Update.
Midlertidig vejledning og/eller Windows Update
Ændringer af start-/slutdatoerne for sommertidEn eksisterende tidszone kan ændres ved at ændre reglen for sommertid eller ved at tilføje eller fjerne sommertid for en tidszone.

– eller –

Basistidsforskellen kan ændres til en eksisterende tidszone.
Microsoft publicerer en opdatering på Windows Update, der indeholder disse ændringer af sommertid til eksisterende tidszoner i Windows. Af hensyn til at sikre at disse opdateringer gøres tilgængelige, før disse love træder i kraft, anbefaler vi, at regeringer giver rigelig forhåndsadvisering (1 år eller mere), inden ændringen træder i kraft.

Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at udvikle, teste og publicere en opdatering til Windows, før ændringerne træder i kraft, vil Microsoft publicere en midlertidig vejledning på DST-bloggen, som kan bruges, indtil der tilbydes en opdatering på Windows Update.
Midlertidig vejledning og/eller Windows Update 
Ændringer til viste navneEt område, der har en eksisterende tidszone i Windows, erklærer ændringer til det navn, der refereres til i det viste navn for tidszonen i Windows.Microsoft opdaterer det viste navn for de eksisterende tidszoner for alle understøttede sprog og udgiver en opdatering.

Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at udvikle, teste og publicere en opdatering til Windows Update, før disse ændringer træder i kraft, anbefaler Microsoft, at den eksisterende tidszone bruges, indtil der frigives en opdatering i Windows Update.
Windows Update


Egenskaber

Artikel-id: 22803 – Seneste udgave 25. aug. 2016 – Udgave 1

Feedback