Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser

I dette appendiks kan du se alle de tastaturkommandoer og touchbevægelser, der understøttes af Oplæser i Jubilæumsopdatering til Windows 10.

Hvis du vil se en liste over alle de andre tastaturgenveje, der er i Windows, skal du se Tastaturgenveje i Windows.

Hvis du vil se en liste over tastaturgenvejene i Windows-apps, skal du se Tastaturgenveje i apps.

Tastaturkommandoer til Oplæser

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Windows-tast +EnterStarte eller afslutte Oplæser
Caps Lock+EscAfslutte Oplæser
Caps Lock+MStarte oplæsning
CtrlStoppe oplæsning
Caps Lock+MellemrumStarte scanningstilstand
Caps Lock+Højre pilFlytte til næste element
Caps Lock+Venstre pilFlytte til forrige element
Caps Lock+Pil op eller nedÆndre visning
Caps Lock+F1Vise kommandoliste for Oplæser
Caps Lock+F2Se kommandoer for aktuelt element
Caps Lock+EnterUdføre primær handling
Caps Lock+Skift+EnterÅbne Søgetilstand
Caps Lock+ASkifte detaljeringstilstand
Caps Lock+Ctrl+PØge detaljeringsniveauet
Caps Lock+Ctrl+minustegn (-)Mindske detaljeringsniveauet
Caps Lock+Alt+plustegn (+) eller minustegn (-)Ændre tegnsætningstilstand
Caps Lock+Y
Gå til begyndelsen af teksten
Caps Lock+ZLåse Oplæser-tasten (Caps Lock), så du ikke behøver at trykke på den for hver tastaturgenvej
Caps Lock+XFå Oplæser til at ignorere den næste tastaturgenvej, du bruger
Caps Lock+F12Slå læsning af tastetryk fra eller til
Caps Lock+VGentage sætning
Caps Lock+Page Up eller Page DownØge eller mindske stemmens lydstyrke
Caps Lock+Plustegn (+) eller Minustegn (-)Øge eller mindske stemmens hastighed
Caps Lock+D
Læse elementet
Caps Lock+FLæse avancerede oplysninger om elementet
Caps Lock+SLæse elementet stavet
Caps Lock+WLæse indholdet af vinduet
Caps Lock+RLæse alle elementer i området
Caps Lock+Num LockSlå musetilstand til eller fra
Caps Lock+QFlytte til det sidste element i området
Caps Lock+GFlytte Oplæser-markøren til systemmarkøren
Caps Lock+TFlytte Oplæser-markøren til markøren
Caps Lock+tilde (~)Indstille fokus til et element
Caps Lock+BackspaceGå et element tilbage
Caps Lock+InsertGå til sammenkædet element
Caps Lock+F10Læse den aktuelle rækkeoverskrift
Caps Lock+F9Læse den aktuelle kolonneoverskrift
Caps Lock+F8Læse den aktuelle række
Caps Lock+F7Læse den aktuelle kolonne
Caps Lock+F5Læse den aktuelle række- og kolonneplacering
Caps Lock+F6Gå til næste tabelcelle
Caps Lock+Skift+F6Gå til næste celleindhold
Caps Lock+F3Gå til næste celle i den aktuelle række
Caps Lock+Skift+F3Gå til forrige celle i den aktuelle række
Caps Lock+F4Gå til næste celle i den aktuelle kolonne
Caps Lock+Skift+F4Gå til forrige celle i den aktuelle kolonne
Caps Lock+kantet højreparentes (])Læse tekst fra start til markøren
Caps Lock+nul (0)Læse tekstattributter
Caps Lock+HLæse dokumentet
Caps Lock+Ctrl+ULæse den aktuelle side
Caps Lock+ULæse den næste side
Caps Lock+Skift+ULæse den forrige side
Caps Lock+Ctrl+ILæse det aktuelle afsnit
Caps Lock+ILæse det næste afsnit
Caps Lock+Skift+ILæse det forrige afsnit
Caps Lock+Ctrl+OLæse den aktuelle linje
Caps Lock+OLæse den næste linje
Caps Lock+Skift+OLæse den forrige linje
Caps Lock+Ctrl+PLæse det aktuelle ord
Caps Lock+PLæse det næste ord
Caps Lock+Skift+PLæse det forrige ord
Caps Lock+Ctrl+kantet venstreparentes ([)Læse det aktuelle tegn
Caps Lock+kantet venstreparentes ([)Læse det næste tegn
Caps Lock+Skift+kantet venstreparentes ([)Læse det forrige tegn
Caps Lock+YGå til begyndelsen af teksten
Caps Lock+BGå til slutningen af teksten
Caps Lock+JGå til næste overskrift
Caps Lock+Skift+JGå til forrige overskrift
Caps Lock+KGå til næste tabel
Caps Lock+Skift+KGå til forrige tabel
Caps Lock+LGå til næste link
Caps Lock+Skift+LGå til forrige link
Caps Lock+C 
Læse den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt
Tryk to gange på Caps Lock hurtigt efter hinandenSlå Caps Lock til eller fra
Caps Lock+EGive negativ feedback
Caps Lock+Skift+EGive positiv feedback
Caps Lock+E to gange hurtigt efter hinandenÅbne dialogboksen Feedback
Caps Lock+Ctrl+Pil opGå til overordnede (kun, når Strukturel navigation leveres af appen)
Caps Lock+Ctrl+Højre pilGå til næste på samme niveau (kun, når Strukturel navigation leveres af appen)
Caps Lock+Ctrl+Venstre pilGå til forrige på samme niveau (kun, når Strukturel navigation leveres af appen)
Caps Lock+Ctrl+Pil nedGå til første underordnede (kun, når Strukturel navigation leveres af appen)
Caps Lock+N
Flytte til det primære landemærke


Tastaturkommandoer i scanningstilstand

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Pil op og pil nedFlytte til næste eller forrige linje med tekst i en app eller på en webside
Højre pil og Venstre pilFlytte til næste eller forrige tegn i en app eller på en webside
MellemrumAktivere et element, du vil bruge, f.eks en knap eller et tekstfelt
EnterUdføre en sekundær handling på et element, hvis det understøttes
Ctrl+Venstre pil og Ctrl+Højre pilFlytte til næste eller forrige ord
Ctrl+Pil op og Ctrl+Pil nedFlytte til næste eller forrige afsnit
H eller Skift+H, og Alt+Pil ned eller Alt+Pil opFlytte til næste eller forrige overskrift
T eller Skift+TFlytte til næste eller forrige tabel
P eller Skift+PFlytte til næste eller forrige afsnit
K eller Skift+K, og Alt+Højre pil eller Alt+Venstre pilFlytte til næste eller forrige link
D eller Skift+DFlytte til næste eller forrige landemærke
Ctrl+Alt+Højre pil eller Venstre pilFlytte til den næste eller forrige celle i rækken
Ctrl+Alt+Pil op eller Pil nedFlytte til den næste eller forrige celle i kolonnen
Caps Lock+F5Få læst placeringen i tabel
Caps Lock+F9Få læst kolonneoverskriften
Caps Lock+F10 Få læst rækkeoverskriften
Caps Lock+F7Læse den aktuelle tabelkolonne fra start til slut
Caps Lock+F8Læse den aktuelle tabelrække fra start til slut


Touchbevægelser til Oplæser

Brug denne bevægelse Hvis du vil gøre dette
Berør eller træk med en enkelt fingerLæse det, der er under din finger
Dobbelttryk eller hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med en anden fingerAktivere primær handling
Tryk tre gange eller hold med én finger, og tryk derefter to gange på et vilkårligt sted på skærmen med en anden fingerAktivere sekundær handling
Hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med to fingreBegynde at trække eller ekstra tasteindstillinger
Svip mod venstre eller højre med én fingerFlytte til næste eller forrige element
Svippe op eller ned med én fingerÆndre visning
Tryk én gang med to fingreStoppe oplæsning i Oplæser
Tryk én gang med tre fingreSkifte detaljeringstilstand
Tryk én gang med fire fingreVise Oplæser-kommandoerne for det aktuelle element
Dobbelttryk med to fingreFå vist kontekstafhængig menu
Dobbelttryk med tre fingreLæse tekstattributter
Dobbelttryk med fire fingreÅbne Søgetilstand
Tryk tre gange med fire fingreVise alle Oplæser-kommandoer
Stryg mod venstre, højre, op eller ned med to fingreRulle
Stryg mod venstre eller højre med tre fingreTabulere frem eller tilbage
Stryg op med tre fingreLæse aktuelt vindue
Stryg ned med tre fingreStarte oplæsning af tekst, der kan undersøges
Stryg op eller ned med fire fingreSlå semantisk zoom til eller fra, hvor det understøttes
Stryg mod venstre eller højre med fire fingreFlytte oplæsermarkøren til starten eller slutningen af enheden


Næste:Appendiks C: TTS-stemmer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22806 – Seneste udgave 6. okt. 2016 – Udgave 4

Feedback