Kapitel 2: Få mere at vide om grundlæggende funktioner i Oplæser

I dette kapitel gennemgås tastaturnavigation til Oplæser. Dette omfatter, hvordan du kommer rundt på skærmen, finder og åbner apps og ændrer, hvad Oplæser skal læse højt. Du får også noget at vide om, hvordan du justerer talehastigheden og lydstyrken i Oplæser, og hvordan du slår tale fra.

Grundlæggende tastaturnavigation i Windows

Tabulatortasten og markør- og funktionstasterne

I Windows skal du bruge tabulatortasten eller markørtasterne (kaldes også piletasterne) til at flytte rundt i apps og på websider. Nogle tastaturer har også funktionstaster, der er placeret over de numeriske taster øverst på tastaturet. Funktionstasterne kan bruges til navigation i visse apps. På visse tastaturer er visse funktionstaster programmeret til at udføre hardwarerelaterede handlinger som f.eks at justere lydstyrken. Hvis tastaturet har en Fn-tast (funktion), skal du trykke på Fn-tasten og funktionstasten samtidigt for at bruge funktionstasten til andre handlinger.

Caps Lock-tasten

Når Oplæser er slået til, skal du trykke på Caps Lock-tasten (også kaldet oplæsertasten) sammen med andre taster for at navigere og interagere med elementer på skærmen.

Du kan låse oplæsertasten i indstillingerne for Oplæser, så du ikke behøver at trykke på Caps Lock for hver kommando. Sørg for, at Oplæser er slået til. Åbn indstillingerne for Oplæser på proceslinjen, vælg Generelt, og vælg derefter Lås oplæsertasten, så du ikke skal trykke på den for hver kommando (Caps Lock).

Tastaturgenveje i Windows

Windows og Windows-apps har tastaturgenveje, som du kan bruge sammen med Oplæser-kommandoerne. Du kan f.eks. trykke på Windows-logotasten  for at åbne menuen Start eller trykke på Windows-logotasten  + A for at åbne Handlingscenter.

Hvis du vil se en liste over de tastaturgenveje, du kan bruge i Windows, skal du se Tastaturgenveje i Windows.

Hvis du vil se en liste over tastaturgenvejene i Windows-apps, skal du se Tastaturgenveje i apps.

Visninger i Oplæser

Hvis du vil bruge andre tastaturkommandoer end bare de grundlæggende med tabulatortasten, markørtasterne og funktionstasterne, skal du bruge visningerne i Oplæser.

Visninger i Oplæser giver dig mulighed for at ændre, hvordan Oplæser navigerer i apps og websider, og omfatter følgende: elementer, tegn, ord, linjer, afsnit, links, overskrifter, tabeller, landemærker og forslag.

Elementer er standardvisningen, når du starter Oplæser. Et element kan være alt lige fra en knap i en app eller et link eller en tekst på en webside. Tryk på Caps lock+Venstre pil eller Caps Loc +Højre pil for at flytte et element ad gangen. Når du finder et element, du vil aktivere, skal du trykke på Caps Lock+Enter. Du kan få Oplæser til at læse det aktuelle element ved at trykke på Caps Lock+D. Du kan få Oplæser til at gentage den sidste sætning, der tales, ved at trykke på Caps Lock+V.

Hvis du vil ændre visningerne i Oplæser, skal du trykke på Caps Lock+Pil op eller Caps Lock+Pil ned.


Forslag

Forslag er tilgængelige i nogle apps, når du skriver oplysninger i et tekstfelt i visse apps og dele af Windows. Når du f.eks, indtaster tekst i søgefeltet, når du har trykket på Windows-logotasten, vises der forslag, når du skriver. Når et forslag er tilgængeligt, angiver Oplæser det ved at afspille en lyd- og talebesked.

Når et forslag er tilgængeligt, skal du trykke på Caps Lock+Pil ned for at skifte til visningen Forslag og derefter Caps Lock+Venstre pil eller Caps Lock+Højre pil for at gå til forslaget og derefter Caps Lock+Enter for at vælge det. Eller tryk på tasten Pil op og tasten Pil ned for at gå gennem forslagene, og tryk på Enter for at vælge et.

Landemærker

Landemærker er grupper af elementer, der er tilgængelige i nogle apps og websider. Windows Store og vejrapps i Windows 10 har også landemærker. Nogle funktioner i Windows som menuen Start har også landemærker. Hvis du vil se, om der findes et landemærke, skal du trykke på Caps Lock+Pil op for at skifte til landemærkevisninger. Brug derefter Caps Lock+Pil venstre eller Caps Lock+Pil højre til at gå gennem landemærkerne.

Navigation i apps og på websider

Søge efter og åbne apps

Du kan hurtigt finde en app i Windows 10 ved at trykke på Windows-logotasten på tastaturet for at åbne menuen Start og placere fokus i søgefeltet. Skriv navnet på den app, du leder efter, og tryk på Enter for at åbne den.

Skifte mellem apps

Hvis du vil skifte mellem åbne apps på din pc, skal du holde Alt-tasten nede og derefter trykke på tabulatortasten. Oplæser siger navnet på åbne apps, når du navigerer gennem dem. Når du har fundet den app, du vil bruge, skal du frigive begge nøgler.

Hvis du på et tidspunkt har brug for at vide, hvilken app eller hvilke vinduer der har fokus, skal du trykke på Caps Lock+W for at læse titlen og indholdet af det vindue, der har fokus.

Udforsk hurtigt indholdet med scanningstilstanden

Når du åbner en app eller en webside, kan du få et hurtigt overblik ved hjælp af scanningstilstanden, der er en læsnings- og navigationstilstand i Oplæser. Du kan slå scanningstilstanden til ved at trykke på Caps Lock+Mellemrumstast. Derefter skal du bruge følgende kommandoer til at skifte mellem overskrift, landemærker eller link.

 Tryk på denne tast Hvis du vil gøre dette
 H eller Skift+H, og Alt+Pil ned eller Alt+Pil op Flytte til næste eller forrige overskrift
 D eller Skift+D Flytte til næste eller forrige landemærke
 K eller Skift+K, og Alt+Højre pil eller Alt+Venstre pil Flytte til næste eller forrige link


Hvis du vil læse indhold mere detaljeret, skal du bruge tasten Pil op og tasten Pil ned for at skifte til den næste eller forrige tekstlinje. Du kan også trykke på Caps Lock+M, hvorefter Oplæser begynder at læse hele tiden fra din aktuelle placering.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger scanningstilstanden, herunder en liste over yderligere kommandoer, under Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Du kan finde flere oplysninger om at læse tekst under Kapitel 4: Læs tekst.

Skifte talehastighed og lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken, eller hvor hurtigt eller langsomt Oplæser læser. Hvis du vil ændre lydstyrken for Oplæser, skal du trykke på Caps Lock+Page up for at øge lydstyrken eller Caps Lock+Page Down for at sænke lydstyrken.

Hvis du vil ændre, hvor hurtigt Oplæser taler, skal du trykke på Caps Lock+Plus (+) og Caps Lock+Minus (-).

Stoppe oplæsning i Oplæser

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt vil stoppe oplæsningen med Oplæser, skal du trykke på tasten Ctrl eller vælge en anden kommando.

Give feedback

Din feedback er med til at forbedre Oplæser. Du kan give feedback ved at trykke på Caps Lock+E+E (tryk på E to gange) for at skrive dine kommentarer til Oplæser. Tryk på Caps Lock+E for at fortælle os, du er utilfreds med det, du laver lige i øjeblikket. Du kan også skrive kommentarer på webstedet Microsoft Accessibility User Voice. Hvis du har brug for teknisk support til Oplæser eller andre af Microsofts teknologiske hjælpemidler til Microsoft, skal du kontakte Microsofts Answer Desk for handicappede.


Næste: Kapitel 3: Brug af Scanningstilstanden

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22808 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback