Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden

I dette kapitel beskrives en navigations- og læsetilstand kaldet scanningstilstand. Scanningstilstanden gør det muligt at navigere i apps, mails og websider ved hjælp af piletasterne sammen med almindelige tastaturgenveje for at læse tekst og springe direkte til overskrifter, links, tabeller og landemærker.

Grundlæggende om scanningstilstanden

Du kan slå scanningstilstanden til og fra ved at trykke på Caps Lock+Mellemrumstast.

Når indstillingen er slået til, kan du bruge pil op og pil ned for at navigere mellem apps og websider. Tryk på mellemrumstasten for at aktivere et element, du vil bruge, f.eks en knap i en app, et link på en webside eller et tekstfelt.

Navigation

Når scanningstilstanden er slået til, skal du bruge følgende taster til at navigere i apps og på websider:

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Pil op og Pil nedFlytte til næste eller forrige linje med tekst i en app eller på en webside
Højre pil og Venstre pilFlytte til næste eller forrige tegn i en app eller på en webside
MellemrumAktivere et element, du vil bruge, f.eks en knap eller et tekstfelt
EnterUdføre en sekundær handling på et element, hvis det understøttes
Ctrl+Venstre pil og Ctrl+Højre pilFlytte til næste eller forrige ord
Ctrl+Pil op og Ctrl+Pil nedFlytte til næste eller forrige afsnit
H eller Skift+H, og Alt+Pil ned eller Alt+Pil op
Flytte til næste eller forrige overskrift
T eller Skift+TFlytte til næste eller forrige tabel
P eller Skift+PFlytte til næste eller forrige afsnit
K eller Skift+K, og Alt+Højre pil eller Alt+Venstre pil
Flytte til næste eller forrige link
D eller Skift+DFlytte til næste eller forrige landemærke
Ctrl+RStarte oplæsning

Hvis du vil bruge de fleste Windows-tastaturgenveje, skal du slå scanningstilstanden fra.

Scanningstilstand slås fra, når du skifter til en anden app. Du hører en lyd fra din pc, der angiver, at scanningstilstanden er slået fra. Tryk på Caps lock+Mellemrumstast for at slå den til igen.

Arbejde med tabeller

Scanningstilstanden kan gøre det nemmere at flytte gennem tabeller og understøtter de mest almindelige taster, der findes i andre skærmlæsere til navigation i tabeller. Tryk på T eller Skift + T for at finde en tabel ved hjælp af scanningstilstanden, og brug derefter følgende taster til at interagere med tabellen:

Tryk på denne tastHvis du vil gøre dette
Ctrl+Alt+Højre pil eller Venstre pilFlytte til den næste eller forrige celle i rækken
Ctrl+Alt+Pil op eller Pil nedFlytte til den næste eller forrige celle i kolonnen
Caps Lock+F5Få læst placeringen i tabel
Caps Lock+F9Få læst kolonneoverskriften
Caps Lock+F10 Få læst rækkeoverskriften
Caps Lock+F7Læse den aktuelle tabelkolonne fra start til slut
Caps Lock+F8Læse den aktuelle tabelrække fra start til slut


Næste: Kapitel 4: Læs tekst

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22809 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)