Kapitel 5: Brug af Oplæser med touch

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du bruger Oplæser med touch på understøttede stationære Windows-pc'er. Det beskriver også nogle grundlæggende Windows-touchbevægelser.

Start og stands Oplæser

Du kan starte Oplæser på en Windows-enhed, der ikke har et tastatur, ved at trykke samtidigt på knappen Start og knappen Lydstyrke op på din enhed. Tryk på knapperne igen for at standse Oplæser.

Touchbevægelser

Du kan bruge bevægelser til at interagere med Oplæser og din enhed.

Hvis du vil udforske og høre elementer på en skærm, skal du trække én finger rundt på skærmen. Når du hører et element, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen med én finger for at aktivere det. Hvis du vil flytte mellem elementer på skærmen, skal du svippe til venstre og højre med én finger.

Hvis du vil flytte pr. tegn, ord, linje eller link, skal du svippe op eller ned for at ændre visningen i Oplæser. Hvis du f.eks. vil høre et element stavet, skal du svippe opad, indtil du kan høre Oplæser sige "tegn". Svip derefter til venstre og højre for at flytte gennem elementet et bogstav ad gangen.

Følgende er vigtige bevægelser, du kan bruge til at komme i gang:

  • Du kan ændre visningerne i Oplæser ved at svippe op og ned med én finger.
  • Du kan rulle ved at svippe op, ned, til venstre eller til højre med to fingre.
  • Du kan få vist genvejsmenuer ved at dobbelttrykke med to fingre.
  • Du kan ændre detaljeringsniveauet ved at trykke på én gang med tre fingre.
  • Du kan læse uden afbrydelser fra den aktuelle placering ved at stryge ned med tre fingre. 
  • Du kan tabulere frem eller tilbage ved at svippe til venstre eller højre med tre fingre.
  • Du kan få vist listen over kommandoer i Oplæser ved at trykke tre gange med fire fingre.

Du kan finde en komplet liste over touchbevægelser i Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser.

Flere touchbevægelser til Windows

Følgende bevægelser er også tilgængelige i Windows 10:

  • Du kan åbne Handlingscenter ved at stryge ind fra højre side af skærmen.
  • Du kan åbne Opgavevisning for at skifte mellem apps og flere skriveborde ved at stryge ind fra venstre side af skærmen.

Skriv med touch

Når du er i et redigeringsområde som f.eks et tekstfelt, vises der et berøringstastatur i den nederste del af skærmen, og Oplæser afspiller en lyd for at angive, at et tastatur er vist. Du kan skrive tekst ved at dobbelttrykke på de tegn, du vil indtaste.

Hvis du vil skrive tekst endnu hurtigere, skal du ændre en indstilling for Oplæser, så der indtastes tegn, så snart du løfter fingeren fra tegnet. Du slår denne indstilling til ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger , vælge Øget tilgængelighed og derefter vælge Oplæser. Brug til/fra-knappen under Aktivér taster på berøringstastaturet, når jeg løfter fingeren væk fra tastaturet til at slå indstillingen til.


Næste: Kapitel 6: Tilpas Oplæser

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22812 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback