Kapitel 6: Tilpas Oplæser

I dette kapitel får du mere at vide om, hvordan du tilpasser Oplæser, så den passer til dine behov. Du kan f.eks. ændre, hvordan Oplæser starter, hvor meget feedback du hører, når du skriver, om lyden fra andre apps er sænket, når Oplæser kører, og du kan ændre kommandoer i Oplæser til tastaturgenveje efter eget valg. Du får også at vide, hvordan du kan bruge tekst til tale-software fra tredjeparter til at føje flere stemmer til Oplæser.

De fleste indstillinger findes i indstillingerne for Oplæser. Åbn indstillinger for Oplæser på proceslinjen for at finde dem, når Oplæser er slået til.

Indstillingerne er opdelt i fire kategorier: generelle indstillinger, indstillinger for navigation, indstillinger for stemme og kommandoindstillinger.


Generelle indstillinger

 • Slå genvejen til for at starte Oplæser. Start og stop Oplæser ved hjælp af Windows-tasten+Enter på et tastatur eller knappen Windows+knappen Lydstyrke op på en berøringsenhed.
 • Lås tasten Oplæser (Caps Lock). Du behøver ikke at trykke på tasten Oplæser (Caps Lock) for at angive en kommando. Hvis du f.eks. vil flytte til næste link, skal du trykke på L i stedet for Caps Lock+L.
 • Hør de tegn, du skriver. Tegn læses højt, så snart du skriver dem. Indstillingen kan også slås til ved at trykke på Caps Lock+F12.
 • Hør de ord, du skriver. Indtastede ord læses op umiddelbart efter, at du skriver dem.
 • Få fejl læst op i Oplæser. Oplæser læser fejl op som f.eks. "intet næste landemærke" eller "intet næste element."
 • Fremhæv markøren. Markøren fremhæves med et blå fokusfelt.
 • Afspil lydtegn. Oplæser afspiller en lyd, når du gør ting som f.eks. skifter vinduer, åbner menuen Start eller flytter frem eller tilbage til forskellige elementer.
 • Læs brugergrænsefladetip. Oplæser fortæller, hvordan du kan interagere med elementer.
 • Sænk lydstyrken i andre apps. Lydstyrken i andre apps sænkes, så du kan høre Oplæser.
 • Bevar meddelelser. Meddelelser kan opbevares fra 30 sekunder op til 10 minutter.

Indstillinger for navigation

 • Læs og interager med skærmen ved hjælp af musen. Når denne indstilling er slået til, læser Oplæser, hvad der står under musemarkøren. Brug det numeriske tastatur til at flytte musen.
 • Aktivér tasterne på berøringstastaturet, når du løfter din finger. Tegn indtastes, så snart du løfter din finger fra berøringstastaturet.
 • Oplæser-markøren følger tastaturfokus. Når denne indstilling er aktiveret, følger Oplæser tastaturfokus, når du bruger tabulatortasten, markøren eller andre taster til navigation.
 • Aktivér tekstindsættelsespunktet, så det følger Oplæser-markøren. Når denne indstilling er slået til, flytter Oplæser indsættelsespunktet, når du navigerer efter visninger som tegn og ord.
 • Vælg bevægelsestilstanden for Oplæser-markøren. Der findes to tilstande: normal og avanceret. Normaltilstand gør det muligt for Oplæser at flytte mellem forskellige elementer som f.eks links, tabeller og andre elementer. Avanceret tilstand gør det muligt for dig at bruge de fire piletaster til at flytte Oplæser-markøren via en programmeringsmæssig repræsentation af en applikation.

Indstillinger for stemme

 • Hastighed. Bestem, hvor hurtigt eller langsomt Oplæser læser op.
 • Lydstyrke. Juster, hvor højt eller lavt Oplæser læser op.
 • Toneleje. Juster det toneleje, som stemmen for Oplæser læser op i.
 • Vælg en anden stemme. Vælg mellem forskellige stemmer i Oplæser på dit sprog.

Hurtigere stemmer

Stemmerne i Oplæser læser gennemsnitligt ca. 400 ord op i minuttet. Følgende stemmer læser dog ca. 800 ord op i minuttet:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Flere stemmer

Oplæser kan bruges sammen med elektronisk SAPI 5-baseret tale. Når disse stemmer er installeret, vises de på listen over stemmer, så du kan vælge dem.

Her er nogle indstillinger, der er tilgængelige fra tredjepartsudbydere:

Kommandoindstillinger

Tilpas tastaturgenvejene til Oplæser for at give forbedret kontrol og anvendelighed:

Tilpas en tastaturgenvej til Oplæser

 1. Vælg den kommando, der skal tilpasses.
 2. Vælg Skift tastaturgenvej for kommando.
 3. I vinduet Skriv en tastaturgenvej skal du skrive den tastaturgenvej, du vil bruge på dit tastatur. Brug en vilkårlig kombination af ændringstaster (Ctrl, Skift, Alt, Caps Lock eller Windows-tasten) sammen med en anden tast. Brug funktionstasterne og det numeriske tastatur uden nogen ændringstaster.

Vælg Gendan standard for at nulstille alle kommandoer.


Næste: Appendiks A: Understøttede sprog i Oplæser

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Egenskaber

Artikel-id: 22818 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Feedback