Beskrivelse af Windows 2000 Genoprettelseskonsol

Du kan finde en Microsoft Windows XP-version af denne artikel under 314058 .

Sammenfatning

I denne artikel beskrives Windows Genoprettelseskonsol, både med hensyn til funktionalitet og begrænsninger. Windows Genoprettelseskonsol er beregnet som hjælp til genoprettelse, hvis en Windows-baseret computer ikke starter korrekt eller slet ikke starter.

Yderligere Information

Når du bruger Windows Genoprettelseskonsol, kan du få begrænset adgang til NTFS-, FAT- og FAT32-diskeenheder uden at starte den grafiske brugergrænseflade i Windows. I Windows Genoprettelseskonsol kan du:
 • Bruge, kopiere, omdøbe eller erstatte operativsystemfiler og -mapper.
 • Aktivere tjenester eller enheder eller deaktivere dem, så de ikke starter, når du næste gang starter computeren.
 • Reparere filsystemets startsektor eller MBR (Master Boot Record).
 • Oprette og formatere partitioner på drev.
Bemærk, at kun administratorer kan få adgang til Windows Genoprettelseskonsol, så uautoriserede brugere kan ikke bruge nogen NTFS-diskenheder.

Start af Windows Genoprettelseskonsol

Brug en af følgende metoder til at starte Windows Genoprettelseskonsol:

 • Start computeren ved hjælp af Windows-installationsdisketterne eller Windows-cd-rom'en. Tryk på F10 i skærmbilledet "Velkommen til installation", eller tryk på R for at reparere, og tryk derefter på C (kun Windows 2000) for at starte Windows Genoprettelseskonsol. Vælg nummeret på den Windows-installation, du vil reparere, og angiv derefter administratorens adgangskode. Hvis administratorens adgangskode ikke findes, skal du trykke på ENTER.
 • Føj Windows Genoprettelseskonsol til mappen Start i Windows ved at køre Winnt32.exe med parameteren /cmdcons. Ved denne fremgangsmåde kræves ca. 7 MB plads på harddiskens systempartition til mappen Cmdcons og tilhørende filer.


  BEMÆRK! Hvis du bruger softwarespejling, kan du finde flere oplysninger i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
  229077 Mirroring Prevents Pre-Installing the Recovery Console
 • Følg instruktionerne i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
  222478 Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server

Brug af kommandokonsollen

Når du har startet Windows Genoprettelseskonsol, får du vist følgende meddelelse:
Windows NT(TM) Kommandofortolker til startkonsol.

ADVARSEL!

Dette er en kommandoprompt med begrænsede funktioner, der kun er beregnet som værktøj til systemgenopretning for avancerede brugere. Ukorrekt anvendelse af dette værktøj kan forårsage alvorlige problemer i hele systemet, der kan nødvendiggøre, at Windows skal geninstalleres, for at de kan løses.

Skriv 'exit' for at afslutte kommandoprompten, og genstart systemet.

1: C:\WINNT

Hvilken Windows-installation vil du logge på (tryk på ENTER for at afbryde)?
Når du har angivet nummeret på den relevante Windows-installation, skal du indtaste adgangskoden til administratorkontoen. Bemærk, at hvis du bruger en forkert adgangskode tre gange, afbrydes Windows Genoprettelseskonsol. Du kan heller ikke bruge Windows Genoprettelseskonsol, hvis SAM-databasen mangler eller er beskadiget, fordi du ikke kan blive korrekt godkendt. Når du har angivet adgangskoden, og Windows Genoprettelseskonsol starter, skal du skrive exit for at genstarte computeren.

Restriktioner og begrænsninger i forhold til kommandokonsollen

Fra Windows Genoprettelseskonsol kan du kun bruge følgende mapper:
 • Rodmappen
 • Mappen %SystemRoot% og undermapperne i den Windows-installation, du aktuelt er logget på
 • Mappen Cmdcons
 • Drev på flytbare medier som f.eks. cd-rom-drev
BEMÆRK! Hvis du forsøger at få adgang til andre mapper, får du vist fejlmeddelelsen "Adgang nægtet". Du kan heller ikke kopiere en fil fra den lokale harddisk til en diskette, mens du bruger Windows Genoprettelseskonsol. Du kan kopiere en fil fra en diskette eller cd-rom til en harddisk og fra én harddisk til en anden harddisk.

Tilgængelige kommandoer

HELP

Brug kommandoen help til at få vist en liste over følgende understøttede kommandoer:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Du kan bruge kommandoen attrib sammen med følgende parametre til at ændre attributterne for en fil eller en mappe:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Angiver en attribut.
- Nulstiller en attribut.
R Attribut til skrivebeskyttet fil.
S Attribut til systemfil.
H Attribut til skjult fil.
BEMÆRK! Mindst én attribut skal angives eller slettes. Brug kommandoen dir til at få vist attributterne.

CD og CHDIR

Brug kommandoerne cd og chdir til at skifte mappe. Hvis du skriver cd .., angiver du, at du vil skifte til den overordnede mappe. Skriv cd drev: for at få vist den aktuelle mappe i det angivne drev. Skriv cd uden parametre for at få vist det aktuelle drev og den aktuelle mappe. Kommandoen chdir behandler mellemrum som afgrænsningstegn. Derfor skal du sætte anførselstegn om navnet på en undermappe, hvis navnet indeholder et mellemrum, f.eks.
cd "\winnt\profiles\brugernavn\programmer\menuen start"
Kommandoen chdir virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

CHKDSK

chkdsk drev /p /r
Denne kommando (hvor drev angiver det drev, der skal kontrolleres) kontrollerer drevet og reparerer eller genopretter det om nødvendigt. Med kommandoen markeres desuden beskadigede sektorer, og læsbare oplysninger genoprettes.

Parameteren /p instruerer CHKDSK om at foretage en grundig kontrol af drevet, selvom det ikke er markeret, at der skulle være problemer med drevet. Hvis der findes eventuelle fejl, bliver de rettet. Parameteren /r finder beskadigede sektorer og genopretter læsbare oplysninger. Bemærk, at angivelsen af denne parameter forudsætter brug af parameteren /p. Kommandoen chkdsk kan angives uden argumenter. I så fald forudsættes det aktuelle drev uden parametre. Den viste liste over valgfri parametre accepteres. Kommandoen chkdsk kræver filen Autochk.exe. Chkdsk søger automatisk efter denne fil i startmappen. Det er typisk mappen Cmdcons, hvis kommandokonsollen er forudinstalleret. Hvis mappen ikke kan findes i startmappen, søger Chkdsk efter cd-rom'en med Windows-installationsprogrammet. Hvis installationsmediet ikke kan findes, bliver du bedt om at angive placeringen af filen Autochk.exe.

CLS

Denne kommando bruges til at rydde skærmen.

COPY

copy kildedestination
Brug denne kommando (hvor kilde angiver den fil, der skal kopieres, ogdestination angiver navnet på den nye fil eller mappe) til at kopiere en fil. Det er ikke tilladt at bruge jokertegn eller mappekopier. En komprimeret fil fra Windows-cd-rom'en bliver automatisk dekomprimeret, når den kopieres.

Hvisdestination ikke angives, er det som standard den aktuelle mappe. Hvis filen findes i forvejen, bliver du spurgt, om du vil overskrive den.

DEL og DELETE

del drev: stifilnavn
delete drev: stifilnavn
Brug denne kommando (hvor drev: stifilnavn angiver den fil, der skal slettes) til at slette en fil. Kommandoen delete virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder. Kommandoen delete kan ikke bruges sammen med jokertegn (*).

DIR

dir drev: stifilnavn
Brug denne kommando (hvor drev: stifilnavn angiver det drev, den mappe og de filer, der skal vises) for at få vist en liste over filerne og undermapperne i en mappe. Kommandoen dir viser en liste over alle filer, herunder skjulte filer og systemfiler. Filerne kan have følgende attributter:

D - Bibliotek R - Skrivebeskyttet fil
H - Skjult fil A - Filer til arkivering
S - Systemfil C - Komprimeret
E - Krypteret P - Genfortolkningspunkt
Kommandoen dir virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

DISABLE

disable tjenestenavn
Brug denne kommando (hvor tjenestenavn er navnet på den tjeneste eller driver, der skal deaktiveres) til at deaktivere en Windows-systemtjeneste eller -driver.

Brug kommandoen listsvc til at få vist alle de tilgængelige tjenester eller drivere, der kan deaktiveres. Med kommandoen disable vises den gamle starttype for tjenesten, inden den bliver ændret til SERVICE_DISABLED. Du bør registrere den gamle starttype for det tilfælde, at det bliver nødvendigt at aktivere tjenesten igen.

Kommandoen disable viser følgende værdier for starttype:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete enhedsnavn drevnavnpartitionsnavnstørrelse
Brug denne kommando til at håndtere partitioner på harddiskenhederne.

 • /add: Opretter en ny partition.
 • /delete: Sletter en eksisterende partition.
 • enhedsnavn : Navnet på den enhed, hvor en ny partition oprettes. Navnet kan fås fra outputtet fra kommandoen MAP, f.eks. \Enhed\Harddisk0.
 • drevnavn: Et navn, der er baseret på drevbogstavet, til at slette en eksisterende partition, f.eks. D:
 • partitionsnavn: Det partitionsbaserede navn til at slette en eksisterende partition kan bruges i stedet for argumentet drevnavn, f.eks.\Enhed\Harddisk0\Partition1.
 • størrelse: Størrelsen på den nye partition i megabyte.
BEMÆRK! Hvis der ikke bruges nogen argumenter, vises en brugergrænseflade til håndtering af partitionerne.

ADVARSEL! Med denne kommando kan du beskadige partitionstabellen, hvis disken er opgraderet til dynamisk diskkonfiguration. Du må ikke ændre opbygningen af dynamiske diske, medmindre du bruger værktøjet Diskhåndtering.

ENABLE

enable tjenestenavnstarttype

Du kan bruge kommandoen enable, (hvor tjenestenavn er navnet på den tjeneste eller driver, der skal aktiveres) til at aktivere en Windows-systemtjeneste eller -driver.

Brug kommandoen listsvc til at få vist alle de tilgængelige tjenester eller drivere, der kan aktiveres. Med kommandoen enable vises den gamle starttype for tjenesten, inden den bliver ændret til den nye værdi. Du bør registrere den gamle værdi for det tilfælde, at det bliver nødvendigt at genoprette starttypen for tjenesten.

Gyldigestarttyper omfatter:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
BEMÆRK! Hvis du ikke angiver en ny starttype, viser kommandoen enable den gamle starttype for dig.

EXIT

Brug kommandoen exit til at afslutte kommandokonsollen og genstarte computeren.

EXPAND

expand kilde [/F:filespec] [destination] [/y]
expand kilde [/F:filespec] /D
Brug denne kommando (hvor kilde angiver navnet på den fil, der skal udvides, ogdestination angiver den nye fils mappe) til at udvide en fil.

BEMÆRK! Der må ikke bruges jokertegn.
Hvisdestination ikke angives, er det som standard den aktuelle mappe.

Parametre:
 • /y : Spørg ikke, før en eksisterende fil overskrives.
 • /f:filespec: Hvis kilden indeholder mere end én fil, er denne parameter nødvendig til identifikation af, hvilke filer der skal udvides. Der må gerne bruges jokertegn.
 • /d: Udvid ikke, men vis kun mappen med de filer, som kilden indeholder.
Destinationen kan være en af systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, drevets rod, de lokale installationskilder eller mappen Cmdcons. Destinationen må ikke være et flytbart medie. Destinationsfilen må ikke være skrivebeskyttet. Brug kommandoen attrib til at fjerne skrivebeskyttelsesattributtet.

Hvis destinationsfilen findes i forvejen, og du ikke har angivet /y, bliver du ved expand spurgt, om filen skal overskrives.

FIXBOOT

fixboot drevnavn:
Brug denne kommando (hvor drevnavn er det drevbogstav, hvor startsektoren bliver skrevet) til at skrive den nye Windows-startsektorkode på startpartitionen. Denne kommando reparerer fejl, hvis Windows-startsektoren er beskadiget. Startsektoren bliver også repareret ved reparationsprocessen. Standardskrivning til systemstartpartitionen tilsidesættes af denne kommando.


FIXMBR

fixmbr enhedsnavn
Brug denne kommando (hvor enhedsnavn er et valgfrit navn, der angiver den enhed, der skal have en ny MBR) til at reparere systempartitionens MBR (Master Boot Record). Kommandoen anvendes i tilfælde, hvor en virus har beskadiget MBR, og Windows ikke kan starte.

ADVARSEL! Kommandoen kan muligvis beskadige partitionstabellerne, hvis der er virus til stede, eller der er en hardwarefejl. Kommandoen kan resultere i ikke-tilgængelige partitioner. Det anbefales at køre et antivirusprogram, før denne kommando afgives.

Navnet kan fås fra outputtet fra kommandoen map. Hvis det ikke angives, repareres startenhedens MBR, f.eks.

fixmbr \enhed\harddisk2
Hvis Fixmbr registrerer en ugyldig eller ikke-standard partitionstabelsignatur, bliver du spurgt om tilladelse, inden MBR genskrives.

FORMAT

format drev: /Q /FS:filsystem
Brug denne kommando (hvor /Q udfører en hurtig formatering af drevet,drev er drevbogstavet på den partition, der skal formateres,/FS:filsystem angiver, hvilken type filsystem, [FAT, FAT32 eller NTFS], der skal bruges) til at formatere det angivne drev til det angivne filsystem.

Hvis du ikke angiver noget filsystem, bliver det eksisterende filsystemformat anvendt, hvis det er tilgængeligt.

LISTSVC

Med kommandoen listsvc vises en liste over alle tilgængelige tjenester, drivere og deres starttyper for den aktuelle Windows-installation. Kommandoen kan være nyttig i forbindelse med kommandoerne disable og enable.

BEMÆRK! Disse kan udpakkes fra hiven %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Hvis SYSTEM-hiven beskadiges eller mangler, kan det have uforudsigelige resultater.

LOGON

logon
Med kommandoen logon vises alle registrerede Windows-installationer, hvorefter du bliver spurgt om den lokale administrators adgangskode til den kopi af Windows, du har valgt at logge på. Hvis du forgæves forsøger at logge på mere end tre gange, afsluttes konsollen, og computeren genstarter.

MAP

map arc
Brug denne kommando (hvor parameterenarc angiver over for kommandoen map, at der skal bruges ARC-stier i stedet for Windows-enhedsstier) til at vise en liste over drevbogstaver, filsystemtyper, partitionsstørrelser og tilknytninger til fysiske enheder.


MD og MKDIR

Med kommandoen md eller mkdir oprettes nye mapper. Der kan ikke bruges jokertegn. Kommandoen mkdir virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

MORE

more filnavn
Denne kommando bruges til at vise en tekstfil på skærmen.

RD og RMDIR

Med kommandoerne rd og rmdir kan du slette en mappe. Disse kommandoer virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

REN og RENAME

Med kommandoerne ren og rename kan du omdøbe en fil. Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller en ny sti for destinationsfilen. Disse kommandoer virker kun internt i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

SET

Med kommandoen set kan du få vist eller ændre fire miljøindstillinger.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Kommandoen systemroot indstiller den aktuelle arbejdsmappe til mappen %SystemRoot% i den Windows-installation, du aktuelt er logget på

TYPE

type filnavn
Med kommandoen type vises en tekstfil.
Egenskaber

Artikel-id: 229716 – Seneste udgave 8. jan. 2004 – Udgave 1

Feedback