Fejlmeddelelse ved åbning af fil, når Windows Media Player anvendes

Symptomer

Når du skriver navnet på en fil, der skal afspilles med Windows Media Player, får du måske vist én eller flere af følgende fejlmeddelelser:

Filen kunne ikke åbnes (Fejl=80040216)
'http://servernavn/sti/filnavn.asf' kan ikke åbnes. Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt, og prøv igen. (Fejl=80070002)
'\\server\bibliotek\filnavn' kan ikke åbnes. Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt, og prøv igen. (Fejl=80070035)
'\\server\filnavn' kan ikke åbnes. Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt, og prøv igen. (Fejl=80070043)
'protokol://server/bibliotek/filnavn' kan ikke åbnes. Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt, og prøv igen. (Fejl=80070005)
Den angivne sti er ugyldig (Fejl=800700A1)
Serveren eller proxyen blev ikke fundet (Fejl=800C0005)
Protokollen er ukendt, og der er ikke angivet nogen tilslutningsbare protokoller, der passer. (Fejl=800C000D)
Det angivne type streaming genkendes ikke. (Fejl=C00D07E2)
Systemet kan ikke finde den angivne fil. (Fejl=C00D001A)
Du har ikke adgang til placeringen eller filen. (Fejl=80070005)

Årsag

Windows Media Player kan ikke finde det angivne filnavn. Sandsynligvis er navnet stavet forkert, eller stien til filen er forkert. Der er mange forskellige måder at oprette en sti til en fil på. Den valgte metode afhænger af, hvordan du prøver at få adgang til multimedieindholdet. Nedenfor vises eksempler på korrekt syntaks ved de almindelige metoder, der anvendes til at få adgang til multimediefiler.

Yderligere Information

Sådan afspilles en multimediefil, der er placeret på computeren

drevbogstav:\biblioteksnavn\filnavn

drevbogstav er det bogstav, der er tildelt drevet, hvor multimediefilen er placeret (oftest C:\). Bibliotek er den mappe, hvor multimediefilen er placeret. Bemærk, at der bruges omvendte skråstreger mellem hvert biblioteksnavn og det kolon, der står efter drevbogstavet. filnavn er navnet på multimediefilen. drevbogstav ogfilnavn er obligatoriske dele af stien. biblioteksnavner valgfrit, afhængigt af hvor multimedieindholdet er gemt.


Sådan afspilles en multimediefil, der er placeret på World Wide Web

Protokol://domænenavn/biblioteksnavn/filnavn

Protokol et et sæt formater og procedurer, der gør det muligt for computere at udveksle oplysninger. Windows Media Player bruger bl.a. protokollerne HTTP (HyperText Transfer Protocol) og MMS (Microsoft Media Server protocol). biblioteksnavn er valgfrit, afhængigt af hvor multimedieindholdet er gemt på webstedet. filnavn er navnet på multimediefilen. Bemærk, at protokollen efterfølges af et kolon og to skråstreger, og at der er en skråstreg mellem hvert mappenavn og før filnavnet. Protokol, domænenavn ogfilnavn er alle obligatoriske dele af stien. biblioteksnavn er valgfrit, afhængigt af hvor multimedieindholdet er gemt.


Sådan afspilles en multimediefil, der er placeret på et lokalnetværk (LAN)

\\servernavn\sharenavn\filnavn

servernavn er navnet på den computer i lokalnetværket, hvor multimediefilen er placeret. sharenavn er den delte mappe, der er placeret på serveren, hvor multimediefilen er placeret. filnavn er navnet på multimediefilen. Bemærk, at der står to omvendte skråstreger foranservernavn og en enkelt skråsteg mellem hvert mappenavn og foran filnavnet. servernavn, sharenavn ogfilnavn er alle obligatoriske dele af stien.


Sådan afspilles en multimediefil, der er placeret på et netværk, ved hjælp af en protokol

Protokol://servernavn/sharenavn/filnavn

Protokol et et sæt formater og procedurer, der gør det muligt for computere at udveksle oplysninger. Windows Media Player bruger bl.a. protokollerne HTTP (HyperText Transfer Protocol) og MMS (Microsoft Media Server protocol). servernavn er navnet på den computer i netværket, hvor multimediefilen er placeret. sharenavn er navnet på den delte mappe, der er placeret på serveren, hvor multimediefilen er gemt. filnavn er navnet på multimediefilen. Bemærk, at protokollen efterfølges af et kolon og to skråstreger, og at der er en skråstreg mellem hvert mappenavn og før filnavnet. Protokol, servernavn, sharenavnogfilnavn er alle obligatoriske dele af stien.

Løsning

Kontroller, at filnavnet er korrekt stavet, og stien til filen er korrekt, og prøv igen. Hvis du får vist fejlmeddelelsen ved at klikke på en webside, skal du kontakte udbyderen af indholdet for at få et opdateret hyperlink.Bemærk, at fejlmeddelelsen også kan blive vist, hvis du afspiller en .asx-fil, og denne .asx-fil henviser til en sti, der ikke findes (evt. fordi indholdet på værtssiden er blevet omorganiseret). Stien til .asx-filen er korrekt, men problemet skyldes, at en sti, der er integreret i .asx-filen, ikke længere er korrekt. Problemet løses ikke ved at skrive stien til .asx-filen igen.
Egenskaber

Artikel-id: 234292 – Seneste udgave 18. maj 2011 – Udgave 1

Feedback