Du får vist fejlmeddelelsen "Denne distributionsliste har nået den maksimale størrelse for e-mail-serveren på netværket", når du prøver at føje mange elementer til en distributionsliste med kontaktpersoner i Outlook

Kun Outlook 2000:

Bemærk! Fremgangsmåderne i denne artikel kan kun bruges, hvis du har installeret Outlook med indstillingen til firmaer eller arbejdsgrupper. Med denne indstilling kan du bruge MAPI-tjenester (Messaging Application Programming Interface). Du kan finde ud af, hvilken type installation du har, ved at klikke på Om Microsoft Outlook i menuen Hjælp. Hvis du har installationen til firma eller arbejdsgruppe, skal du læse "Firma eller arbejdsgruppe".

Symptomer

Når du prøver at føje for mange elementer til en distributionsliste med kontaktpersoner i Microsoft Outlook, får du vist en eller flere af følgende fejlmeddelelser:
 • Distributionslisten har nået den maksimale størrelse for e-mail-serveren på netværket.
 • Distributionslisten har nået den maksimale størrelse for e-mail-serveren på netværket. Kun de første antal af samlet_antal medlemmer er blevet tilføjet.
 • Distributionslisten har nået den maksimale størrelse for e-mail-serveren på netværket. Der kan ikke tilføjes nye medlemmer.

Årsag

Dette er en begrænsning, der gælder for distributionslister, der er oprettet og gemt i et postkasselager på Microsoft Exchange Server eller i en privatmappefil (.pst). Der er ingen fast grænse for antallet af kontaktpersoner, som kan føjes til en distributionsliste. Den nøjagtige grænse afhænger af kontaktpersonernes samlede filstørrelse.


Hvis du kun gemmer helt grundlæggende oplysninger om kontaktpersoner, kan grænsen for en distributionsliste være helt op til 125-130 kontaktpersoner. Oplysningerne om kontaktpersonerne på en liste af denne størrelse kan f.eks. bestå udelukkende af hver kontaktpersons navn og e-mail-adresse. Du kan oprette meget store distributionslister, der indeholder over 1.000 kontaktpersoner. Disse meget store lister fungerer dog muligvis ikke som forventet i Outlook.


Du opnår som regel de bedste resultater ved maksimalt at føje mellem 50 og 70 kontaktpersoner til en distributionsliste. Hvis der er gemt mange oplysninger om hver kontaktperson, bør distributionslisten dog kun indeholde omkring 25 kontaktpersoner.

Grænsen for distributionslisten er desuden baseret på størrelsesbegrænsningen på egenskaber på den computer, der kører Exchange Server. Størrelsesbegrænsningen på egenskaber for en Exchange-server er omkring 8 kilobyte (KB). På Exchange-serveren gemmes alle link til kontaktpersoner i et egenskabslager. Derfor afhænger grænsen for en distributionsliste også af den gennemsnitlige længde på kontaktpersonernes navne og den gennemsnitlige størrelse på deres id. Størrelsen på deres id afhænger af e-mail-adressetypen og beskedens længde.

Løsning

Du kan løse dette problem ved at oprette flere distributionslister. Hver distributionsliste må højst indeholde det maksimale antal kontaktpersoner som angivet i afsnittet "Årsag". Følg denne fremgangsmåde for at oprette flere distributionslister:

 1. Åbn den store distributionsliste i mappen Kontaktpersoner i Outlook.
 2. Klik på Gem som i menuen Filer.
 3. Skriv navn_på_distributionsliste Kopi, klik på Outlook-meddelelsesformat (*.msg) på listen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Bemærk! Der oprettes på denne måde en sikkerhedskopi af den oprindelige distributionsliste.
 4. Luk distributionslisten.
 5. Åbn distributionslisten igen.
 6. Skriv følgende tekst efter navnet på distributionslisten i feltet Navn:
  (start_fornavn - slut_fornavn)
  I dette eksempel er start_fornavn pladsholdertekst for fornavnet på den første kontaktperson på den nye liste. Pladsholderteksten for fornavnet på den sidste kontaktperson på den nye liste er slut_fornavn. Vælg et interval af kontaktpersoner, der ikke overskrider det maksimale antal kontaktpersoner.

  En distributionsliste ved navn "Forretningskontaktpersoner" indeholder f.eks. 200 kontaktpersoner. Der er 70 kontaktpersoner mellem David Jensen og Torben Sørensen. Derfor omdøber du listen til "Forretningskontaktpersoner (David-Torben)".
 7. Marker og slet derefter alle kontaktpersoner, der ikke er inden for det navneinterval, som du har angivet i det nye listenavn.

  Hvis du f.eks. omdøber listen til "Forretningskontaktpersoner (David-Torben)," skal du derefter slette alle de kontaktpersoner, hvis fornavne alfabetisk ligger før "David". Desuden skal du slette alle de kontaktpersoner, hvis fornavne alfabetisk ligger efter "Torben".
 8. Klik på Gem som i menuen Filer.
 9. Klik på Outlook-meddelelsesformat (*.msg) på listen Gem som, og klik derefter på Gem.
 10. Klik på Luk i menuen Filer. Når du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne, skal du klikke på Nej.
 11. Åbn den mappe, hvori du gemte den ændrede distributionsliste, i Windows Stifinder, højreklik på .msg-filen, og klik derefter på Kopier.
 12. Klik på Rediger, og klik derefter på Sæt ind i mappen Kontaktpersoner i Outlook. Der oprettes på denne måde en ny distributionsliste med det nye navn, som du specificerede i trin 6.
 13. Gentag trin 5-12 for hver gruppe af kontaktpersoner, som du vil overføre til en separat distributionsliste.
Egenskaber

Artikel-id: 238569 – Seneste udgave 3. nov. 2015 – Udgave 1

Feedback