Sådan nulstilles den sidste celle i Excel

Sammenfatning

I Microsoft Excel er det kun den benyttede del af et regneark, der gemmes, dvs. det afsnit, som indeholder data eller formatering. Nogle gange ligger den sidste celle i et regneark ud over området for de faktiske, anvendte data. Dette problem kan forårsage, at filen bliver større end nødvendigt, at der udskrives ekstra sider, at fejlmeddelelsen "Der er ikke mere hukommelse" vises, eller at du oplever anden unormal funktionsmåde. Disse problemer kan løses, hvis du rydder de overskydende rækker og kolonner for at nulstille den sidste celle.

Bemærk! Du kan finde den sidste celle i det aktive regneark ved at trykke på CTRL+SKIFT+END.

Yderligere Information

Overdreven formatering er den mest almindelige årsag til, at den sidste celle er angivet uden for det regnearksområde, der er i brug. Når du formaterer hele rækker og kolonner, kan visse typer formatering forårsage, at den sidste celle angives til en celle, der ligger langt under eller langt til højre for det faktiske område, der er i brug.

Dette problem kan også opstå, når du importerer en Lotus 1-2-3-fil til Excel. Når du gemmer Lotus-filen i Excel-projektmappeformatet, kan Excel ikke bestemme den sidste celle i Lotus 1-2-3-regnearket. Derfor gøres hele regnearket aktivt. Hvis du vil nulstille den sidste celleadresse, kan du benytte en af følgende metoder til at rydde de unødvendige oplysninger (data og formatering) fra de ikke-anvendte kolonner og rækker i regnearket. Når du har fjernet de oplysninger, der ikke er relevante, skal du gemme arket for at tvinge Excel til at genopbygge den aktive celletabel.

Bemærk! Når du benytter en af følgende metoder, vises fejlmeddelelsen "Der er ikke mere hukommelse" eller en lignende fejlmeddelelse muligvis. Dette skyldes, at Excel forsøger at slette det markerede område. Hvis denne fejlmeddelelse vises, skal du benytte mindre række- eller kolonneområder, når du rydder data.

Metode 1: Slet overskydende rækker og kolonner manuelt

Følg disse trin for at nulstille den sidste celle ved manuelt at slette overskydende rækker og kolonner:
 1. Marker alle kolonner til højre for den sidste kolonne, der indeholder data, ved at markere de relevante kolonneoverskrifter.

  Tip! Èn måde at gøre dette på er ved at trykke på F5 og angive den relevante reference. Skriv f.eks. F:IV for kolonner, eller skriv 5:65536 for rækker.
 2. Tryk på DELETE.
 3. Gentag trin 1 og 2 for de rækker, der befinder sig under den sidste række, som indeholder data.
 4. Gem filen.
 5. Hvis du fortsat vil arbejde i filen, skal du lukke filen og åbne den igen.

Metode 2: Brug et Excel-tilføjelsesprogram

Bemærk! Følgende Excel-tilføjelsesprogram gælder kun for den engelske version af Excel. Det gælder ikke for ikke-engelske versioner af Excel. Vi anbefaler, at du ændrer sproget i Excel, inden du bruger dette Excel-tilføjelsesprogram.

Du kan nu hente et Excel-tilføjelsesprogram, der fjerner overdreven formatering og nulstiller den sidste celle. Hvis du vil hente dette tilføjelsesprogram, skal du besøge følgende Microsoft-websted:
 1. Klik på knappen Hent på den side, hvor du kan hente programmet. Når du bliver bedt om at gøre dette, skal du klikke på Åbn eller Kør.
 2. Klik på Ja, når licensaftalen vises.
 3. Klik på knappen Gennemse, når WinZip Self-Extractor-prompten vises, og vælg derefter den placering, hvor tilføjelsesprogrammet skal pakkes ud.

  Bemærk! Du kan gemme filen på den samme placering som Excel-tilføjelsesprogrammet, hvor den automatisk vil blive vist i dialogboksen Tilføjelsesprogrammer i Excel. Denne placering er biblioteksmappen på Office-installationsplaceringen. Normalt er denne placering i mappen C:\Programmer\Microsoft Office\Office\Library.

  Klik på Pak up i dialogboksen WinZip, når du har valgt den ønskede overførselsplacering i dialogboksen Gennemse. Klik på OK i overførselsprompten, og klik derefter på Luk i dialogboksen WinZip.
 4. Start Excel, og følg derefter de trin, der passer til den version af Excel, du kører.

  Microsoft Office Excel 2007

  1. Klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Excel-indstillinger.
  2. Klik på Tilføjelsesprogrammer, klik på Excel-tilføjelsesprogrammer i feltet Administrer, og klik derefter på Udfør.
  3. Hvis du ikke har gemt filen i biblioteksmappen, skal du klikke på knappen Gennemse, finde filen og derefter markere filen i vinduet Gennemse.
  4. Klik på Excess Format Cleaner 1.1, og klik derefter på OK.

  Microsoft Office Excel 2003 og tidligere versioner af Excel

  1. Klik på Tilføjelsesprogrammer i menuen Funktioner.
  2. Hvis du ikke har gemt filen i biblioteksmappen, skal du klikke på knappen Gennemse, finde filen og derefter markere filen i vinduet Gennemse.
  3. Klik på Excess Format Cleaner 1.1, og klik derefter på OK.
 5. Klik på fanen Tilføjelsesprogrammer i Excel 2007, og klik derefter på Slet overskydne formater i XSFormatCleaner.xla i gruppen Menukommandoer.

  Åbn den projektmappe, du vil rydde op i, i Excel 2003 og i tidligere versioner af Excel, og klik derefter på Slet unødvendig formatering i projektmappe i menuen Filer. Makroen rydder derefter overdreven formatering fra alle regneark i filen.

  Når makroen er fuldført, bliver du bedt om at gemme projektmappen, hvis ændringerne skal være permanente.
 6. Gem, luk og åbn derefter filen igen.
Egenskaber

Artikel-id: 244435 – Seneste udgave 23. nov. 2007 – Udgave 1

Feedback