Hvordan kan jeg gendanne "hårdt slettede" elementer i Outlook?

Problembeskrivelse

Du har foretaget en hård sletning (permanent sletning) af elementer i Outlook og ønsker at gendanne elementerne. Hvis du f.eks. undlader at flytte elementer til mappen Slettet post, før du sletter dem, slettes elementerne hårdt, og det er ikke muligt at gendanne dem fra mappen Slettet post.


Bemærk!Hvis Exchange-serveren ikke er konfigureret til at bevare slettede elementer, virker knappen Løs problemet eller fremgangsmåden til ændring af registreringsdatabasen ikke. Løsningen forudsætter, at du bruger en Microsoft Exchange Server 2000-konto, en Exchange Server 2003-konto eller en Exchange Server 2007-konto. De fleste hjemmekonti og personlige konti bruger ikke Microsoft Exchange.Hvis vi skal løse problemet for dig automatisk i Outlook 2007, Outlook 2003 og Outlook 2002, skal du gå til afsnittet Løs det for mig. Hvis du foretrækker at løse problemet selv, eller hvis du kører en tidligere version af Outlook, skal du gå til afsnittet Jeg vil selv løse problemet.

Bemærk! Rettelsen i afsnittet Løs det for mig aktiverer funktionen Gendan slettet post for andre postmapper end mappen Slettet post, f.eks. mapperne Sendt post, Kladder, Udbakke og Indbakke. Ændringen anvendes på disse mapper og aktiveres, så snart du har ændret indstillingen. Der gendannes ingen slettede elementer, når du foretager denne ændring. Du kan gendanne slettede elementer ved at klikke på Gendannelse af slettet post i menuen Funktioner.

Fix it for me

Hvis problemet skal løses automatisk i Outlook 2007, Outlook 2003 eller Outlook 2002, skal du klikke på linket Løs problemet. Klik derefter på Kør i dialogboksen Filoverførsel, og følg trinnene i denne guide. Hvis du kører en tidligere version af Outlook, eller hvis du foretrækker at løse problemet selv, skal du gå til afsnittet Jeg vil selv løse problemet.
Bemærk! Denne guide er muligvis kun på engelsk. De automatiske rettelser fungerer dog også for andre sprogversioner af Windows.

Bemærk! Hvis du ikke sidder ved computeren med problemet, kan du gemme den automatiske løsning på et flashdrev eller en cd, hvorefter du kan køre den på den computer, der har problemet.

Når guiden er fuldført, skal du gå til afsnittet Fik du løst problemet?.

Jeg vil selv løse problemet

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Server 2003
Funktionen Gendan slettet post" er som standard kun aktiveret for mappen Slettet post under en brugers private mapper. Det er ikke muligt at gendanne elementer, der er blevet hårdt slettet. Hvis du vil aktivere funktionen Gendan slettet post for andre postmapper end mappen Slettet post, f.eks. for mapperne Sendt post, Kladder, Udbakke og Indbakke, skal du foretage følgende ændringer i registreringsdatabasen:
 1. Start Registreringseditor.
 2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. Klik på Tilføj værdi i menuen Rediger, og tilføj derefter følgende registreringsdatabaseværdi:
  Værdinavn: DumpsterAlwaysOn
  Datatype: DWORD
  Værdidata: 1
 4. Luk Registreringseditor.
Du kan foretage denne ændring i registreringsdatabasen fra en administrator- eller brugercomputer. Når du har foretaget ændringen i registreringsdatabasen, skal du starte Outlook og derefter klikke på Gendannelse af slettet post i menuen Funktioner. Der vises en liste med de elementer, der er blevet hårdt slettet i løbet af den opbevaringsperiode, der er angivet for serveren.

Hvis du er administrator, kan du angive denne funktion for alle brugeres arbejdsstationer. Det kan du gøre ved at foretage ændringen i registreringsdatabasen, så den gælder for alle brugeres arbejdsstationer, fra din egen computer og derefter åbne den relevante brugers postkasse som en ekstra postkasse. Du kan derefter gendanne slettet post fra postmapperne i den pågældende brugers postkasse.

Bemærk! Hvis du er administrator, og du vil åbne en anden brugers postkasse for at gendanne elementer i brugerens private mapper, skal din Windows NT-konto være tildelt brugerrettigheder til den pågældende brugers postkasse. Derudover skal du føje den pågældende brugers postkasse til din egen profil. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Åbn Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Post.
 2. Åbn egenskaberne under Tjenester, og dobbeltklik derefter på Microsoft Exchange Server.
 3. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Tilføj for at føje postkassen til din profil.
Når du har afsluttet disse trin, skal du gå til afsnittet Fik du løst problemet?.

Flere oplysninger

Når du sletter elementer fra en mappe i en postkasse, flyttes elementerne som udgangspunkt til mappen Slettet post i postkassen. Du kan derefter slette elementerne i mappen Slettet post. Denne funktion er med til at forebygge utilsigtet sletning af elementer. Det er muligt at gendanne eventuelle elementer, du har slettet i mappen Slettet post, hvis Exchange Server-computeren er konfigureret til at bevare slettede elementer. Du kan afgøre, om serveren er konfigureret på denne måde, ved at åbne egenskaberne for det offentlige og det private informationslagerobjekt under serverobjektet.


Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer serveren til at bevare slettede elementer, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

246283 Angivelse af opbevaringstider for slettet post i Exchange Server 5.5

Det er også muligt at slette elementer permanent uden først at flytte dem til mappen Slettet post. Denne procedure kaldes "hård sletning" i modsætning til "blød sletning".

Der foretages hård sletning af meddelelser i følgende situationer:
 • Du bruger Microsoft Outlook, og du trykker på Skift+Delete for at slette en meddelelse.
 • Du bruger en IMAP4-klient (Internet Message Access Protocol 4) eller en anden type klient, som ikke starter med at flytte meddelelsen til mappen Slettet post.

Funktionen Gendan slettet post i Office Outlook 2007

I Office Outlook 2007 behøver du ikke at foretage nogen ændringer af registreringsdatabasen for at aktivere menuen Gendan slettet post for mapper i din postkasse. Menuen Gendan slettet post er som standard tilgængelig i Office Outlook 2007.

Delte postkasser i Office Outlook 2007

Hvis du har føjet en delt Exchange-postkasse til din profil i Office Outlook 2007, vil menuen Gendan slettet post som standard være deaktiveret for mapper i den delte postkasse. Anvend de forrige ændringer af registreringsdatabasen på klienten for at aktivere menuen Gendan slettet post i en delt postkasse.

Deaktivering af menuen Gendan slettet post i Office Outlook 2007

Hvis du indstiller værdien DumpsterAlwaysOn i registreringsdatabasen til 0, vil punktet Gendan slettet post i menuen Funktioner i Office Outlook 2007 stadig være tilgængeligt for mapper i din postkasse. Hvis du vil deaktivere menuen Gendan slettet post for mapper i din postkasse, skal du benytte fremgangsmåden i afsnittet Løsning i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
959878 Punktet Gendan slettet post i Outlook 2007 er stadig tilgængeligt, efter du har angivet indstillingen af posten DumpsterAlwaysOn i registreringsdatabasen til 0


Funktionen Gendan slettet post i Outlook 98, Outlook 2000, Outlook 2002 og Outlook 2003

I Outlook 98 er funktionen Gendan slettet post kun tilgængelig i forbindelse med postmapper, f.eks. mapperne Slettet post, Kladder, Indbakke, Udbakke og Sendt post. Det betyder, at det ikke er muligt at gendanne elementer, som slettes permanent (hårdt) i andre mapper end postmapper, f.eks. i mapperne Kontaktpersoner og Noter. I Outlook 2000, Outlook 2002 og Outlook 2003 er funktionen Gendan slettet post derimod tilgængelig i forbindelse med alle mapper, så du kan gendanne hårdt slettede elementer i alle typer mapper, hvis du foretager den ændring i registreringsdatabasen, der er beskrevet tidligere i artiklen.

Du finder flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
228934 Om gendannelse af slettede elementer

175263 Det er ikke muligt at gendanne elementer på klienter, selvom gendannelse af elementer er aktiveret

188637 XADM: Sådan fastslås størrelsen på elementer, det er muligt at gendanne, i informationslageret

178630 Sådan bruges Exchange Server 5.5 eller Exchange 2000 Server til at gendanne elementer, der ikke først er blevet overført til mappen Slettet post i Outlook

Fik du løst problemet?

Undersøg, om problemet er blevet løst. Hvis problemet blev løst, er du færdig med denne artikel. Hvis problemet ikke blev løst, kan du kontakte support.
Egenskaber

Artikel-id: 246153 – Seneste udgave 10. sep. 2011 – Udgave 1

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard

Feedback