Anbefalet privat "impulskonfiguration" på en klyngeserver

Sammenfatning

Kommunikation mellem serverklyngenoder er vigtig for at sikre problemfrie klyngehandlinger. Du skal derfor sikre, at de netværk, du bruger til klyngekommunikation, er konfigureret optimalt, og at de opfylder alle krav til hardwarekompatibilitet. I forbindelse med netværkskonfiguration skal to eller flere uafhængige netværk forbinde en klynges noder for at undgå, at der opstår fejl i et enkelt punkt. Der bruges normalt to LAN-netværk (lokalnetværk). Microsoft Produktsupport understøtter ikke konfiguration af en klynge med noder, der kun er tilknyttet ét netværk.

Mindst to af klyngenetværkene skal være konfigureret til at understøtte impulskommunikation mellem klyngenoder for at undgå, at der opstår fejl i et enkelt punkt. Det gøres ved at konfigurere rollerne for disse netværk som enten "Kun intern klyngekommunikation" eller "Al kommunikation" for klyngetjenesten. Et af disse netværk er normalt et privat indbyrdes sammenkoblet netværk, der er dedikeret til intern klyngekommunikation.

Desuden skal der opstå fejl i hvert enkelt klyngenetværk uafhængigt af alle andre klyngenetværk. Det betyder, at to klyngenetværk skal have en komponent til fælles, som kan være årsag til, at der opstår fejl på begge netværk samtidigt. Brug af et netværkskort med flere porte til at knytte en node til to klyngenetværk kan f.eks. ikke opfylde disse krav i de fleste tilfælde, fordi portene ikke er uafhængige af hinanden.

Du kan undgå kommunikationsproblemer ved at fjerne al unødvendig netværkstrafik fra det netværkskort, som er angivet til Kun intern klyngekommunikation. Dette kort kaldes også for impulsnetværkskort eller privat netværkskort. Klynger kommunikerer ved hjælp af RPC-opkald (Remote Procedure Call) på IP-stik med UDP-pakker (User Datagram Protocol). Ved hjælp af processen, der er beskrevet i denne artikel, kan du:
 • fjerne NetBIOS fra indbyrdes sammenkoblede netværk
 • angive den korrekte prioriterede rækkefølge af klyngekommunikationen
 • angive den korrekte rækkefølge af kortbinding
 • definere den korrekte hastighed og tilstand for netværkskort
 • konfigurere TCP/IP korrekt
 • deaktivere funktionen Medieregistrering (kun i Windows 2000).

Bemærk! Oplysningerne i denne artikel gælder ikke for failoverklynger i Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2. Anbefalingerne for netværkskonfiguration af nyere versioner af failoverklynger i ikke-CSV-miljøer findes i http://technet.microsoft.com/da-dk/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. De situationer, der er angivet i denne artikel, hvor indstillingerne kan forårsage en negativ funktionsmåde i Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2, er med et CSV-miljø. Anbefalingerne med CSV findes i http://technet.microsoft.com/da-dk/library/ff182358(WS.10).aspx.

Yderligere Information

Anbefalet konfiguration af private netværkskort i Windows 2000 og Windows 2003

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Netværks- og modemforbindelser.
 2. Klik på Avancerede indstillinger i menuen Avanceret.
 3. Kontrollér, at bindingerne er i følgende rækkefølge i feltet Forbindelser, og klik derefter på OK:
  • Eksterne offentlige netværk
  • Interne private netværk (impuls)
  • [Forbindelser med fjernadgang]
 4. Højreklik på netværksforbindelsen for dit impulskort, og klik derefter på Egenskaber.

  Bemærk! Det kan være en god idé at omdøbe denne forbindelse for at gøre det mere enkelt, f.eks. til "Privat".
 5. Benyt en af følgende metoder:
  • Hvis serveren anvender en quorumtype, der ikke er MNS (Majority Node Set), skal du markere Internetprotokol (TCP/IP) og derefter klikke for at fjerne markeringerne for alle andre indstillinger.
  • Hvis serveren anvender en MNS-quorum, skal du markere Internetprotokol (TCP/IP) og mindst én anden netværksprotokol for fildeling og derefter fjerne markeringen for alle andre indstillinger.

   Bemærk! Hvis serveren anvender en MNS-quorum, skal du have mindst et netværk med egenskaber for fildeling, før MNS-quorum fungerer. Det anbefales, at du har flere netværk i den klynge, som har fildeling aktiveret, for at undgå, at der opstår fejl på et enkelt punkt for quorum-ressourcen.
 6. Hvis du har et netværkskort, som kan overføre ved flere hastigheder, og der kan angives en hastighed og en duplextilstand for kortet, skal du angive hastigheden og duplextilstanden manuelt.

  Sørg for, at du angiver alle netværkskort, hvor der manuelt kan angives hastighed og duplextilstand, til det samme på alle noder og i henhold til producentens specifikationer. Følg kortproducentens specifikationer på netværkskort, der ikke understøtter manuelle indstillinger.

  De oplysninger, der overføres via impulsnetværket er små, men ventetiden er vigtig for kommunikationen. Hvis du har den samme hastighed og de samme duplexindstillinger, kan du sikre dig, at du har pålidelig kommunikation.

  Hvis du er usikker på, hvad den understøttede hastighed er for dit kort og tilsluttede enheder, eller hvis du er usikker på producentens anbefalede indstillinger, anbefaler Microsoft, at du angiver alle enheder på stien til 10 MB/sek. og Halv duplex. Denne konfiguration giver tilstrækkelig båndbredde og pålidelig kommunikation.
  Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  174812 Virkningen af at bruge indstillingen Autogenkend på klyngenetværkskort. . Artiklen er evt. på engelsk.
  Bemærk! Microsoft anbefaler ikke brugen af nogen typer for fejltolerante kort eller "gruppedannelser" for impulsen. Hvis du kræver redundans for impulsforbindelsen, skal du bruge flere netværkskort, som er angivet til Kun intern kommunikation, og angive prioriteten af netværket i klyngekonfigurationen. Problemer, der ses med de tidligste netværkskort med flere porte, bekræfter, at firmwaren og driveren er ved den nyeste revision, hvis du bruger denne teknologi.

  Kontakt producenten af netværkskortet, hvis du vil have oplysninger om kompatibilitet på en serverklynge.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  254101 Gruppedannelse i netværkskort og serverklynger . Artiklen er evt. på engelsk.
 7. Klik på Internetprotokol (TCP/IP), og klik derefter på Egenskaber.
 8. På fanen Generelt skal du kontrollere, at du har valgt en statisk IP-adresse, som ikke er den samme som undernettet eller netværket for et af de andre offentlige netværkskort. En god IP-adresse, du kan bruge til private kort, kan f.eks. være 10.10.10.10 på node 1 og 10.10.10.11 på node 2 med en undernetmaske på 255.0.0.0. Hvis dit offentlige netværk bruger netværket 10.x.x.x og undernetmasken 255.0.0.0, skal du bruge en alternativ IP-adresse og undernetmaske for det private netværk.Du kan finde flere oplysninger om gyldig IP-adressering af private netværk ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  142863 Gyldig IP-adressering af et privat netværk . Artiklen er evt. på engelsk.
 9. Sørg for, at der ikke er angivet nogen værdi i feltet Standardgateway.
 10. Kontrollér, at der ikke er angivet nogen værdier i feltet Brug følgende DNS-serveradresser.

  Bemærk! Hvis klyngenoderne også er DNS-servere, vises "127.0.0.1" i feltet Brug følgende DNS-serveradresser. Feltet er ikke tomt. Dette er acceptabelt.
 11. Klik på Avanceret.
 12. Kontrollér, at der ikke er angivet nogen værdier på fanen DNS. Sørg for, at markeringerne i afkrydsningsfelterne Registrer denne forbindelses adresser i DNS og Brug denne forbindelses domænenavn i DNS er fjernet.
 13. Når du lukker dialogboksen, får du måske vist følgende prompt. Hvis du får vist denne prompt, skal du klikke på Ja:
  Den primære WINS-adresse for denne forbindelse er tom. Vil du fortsætte?
 14. Hvis du bruger et krydskabel til dit private indbyrdes sammenkoblede impulsnetværk, skal du deaktivere funktionen TCP/IP-stakødelæggelse i medieregistrering.

  Bemærk! Udfør ikke dette trin på en klynge i Windows Server 2003.

  Hvis vi skal deaktivere funktionen TCP/IP-stakødelæggelse i medieregistrering for dig, skal du gå til afsnittet "Løs det for mig". Hvis du selv vil deaktivere funktionen TCP/IP-stakødelæggelse i medieregistrering, skal du gå til afsnittet "Jeg vil selv løse problemet".

  Løs det for mig


  Hvis du vil deaktivere funktionen TCP/IP-stakødelæggelse i medieregistrering automatisk, skal du klikke på linket Løs problemet. Klik på Kør i dialogboksen Filoverførsel, og følg trinnene i denne guide.
  Bemærk!
  Guiden findes muligvis kun på engelsk, men den automatiske programrettelse virker også på andre sprogversioner af Windows.

  Bemærk! Hvis du ikke sidder ved computeren med problemet, kan du gemme den automatiske løsning på et flashdrev eller en cd og derefter køre den på den computer, der har problemet.

  Fortsæt nu til næste trin.

  Jeg vil selv løse problemet

  Tilføj følgende registreringsdatabaseværdi for hver node for at deaktivere funktionen TCP/IP-stakødelæggelse i medieregistrering:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Værdinavn: DisableDHCPMediaSense
  Datatype: REG_DWORD
  Data: 1
  Du kan finde flere oplysninger om dette ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  254651 Klyngenetværksroller ændres automatisk . Artiklen er evt. på engelsk.
 15. Fuldfør de foregående trin for alle andre noder i klyngen.
 16. Start Klyngeadministrator.
 17. Klik på klyngenavnet i roden af administratoren. Klik på Egenskaber i menuen Filer.
 18. Kontrollér, at det private netværk vises øverst på listen på fanen Prioritet af netværk. Hvis det ikke gør det, skal du bruge knappen Flyt op for at øge prioriteten.
 19. Klik på det private netværk, og klik derefter på Egenskaber.
 20. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér dette netværk til brug i klyngen.
 21. Klik på Kun intern klyngekommunikation (privat netværk).
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

281662 Klyngenoder som domænecontrollere i Windows 2000 og Windows Server 2003 . Artiklen er evt. på engelsk.

Anbefalet konfiguration til private netværkskort i Windows NT 4.0

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Netværk.
 2. Klik på fanen Protokol, klik på TCP/IP-protokol, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på det private netværkskort i feltet Kort.
 4. På fanen IP-adresse skal du kontrollere, at du har valgt en statisk IP-adresse, som ikke er den samme som undernettet eller netværket for et af de andre offentlige netværkskort. En god IP-adresse, du kan bruge til private kort, kan f.eks. være 10.10.10.10 på node 1 og 10.10.10.11 på node 2 med en undernetmaske på 255.0.0.0.
 5. Sørg for, at der ikke er angivet nogen værdi i feltet Standardgateway.
 6. Klik på impulskortet i feltet Kort på fanen WINS-adresse.
 7. Kontrollér, at der ikke er defineret nogen værdier for posterne i WINS-serveren.
 8. Når du lukker dialogboksen, får du måske vist følgende prompt. Hvis du får vist denne prompt, skal du klikke på Ja:
  Der er en tom primær WINS-adresse for mindst et kort. Vil du fortsætte?
 9. Kontrollér, at markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér videresendelse af IP-adresse er fjernet på fanen Routing.
 10. Klik på OK.
 11. Hvis du har et netværkskort, som kan overføre ved flere hastigheder, og der kan angives en hastighed og en duplextilstand, skal du angive hastigheden og duplextilstanden manuelt.

  Sørg for, at du angiver alle netværkskort, hvor der manuelt kan angives hastighed og duplextilstand, til det samme på alle noder og i henhold til producentens specifikationer. Følg kortproducentens specifikationer på netværkskort, der ikke understøtter manuelle indstillinger.


  De oplysninger, der overføres via impulsnetværket er små, men ventetiden er vigtig for kommunikationen. Hvis du har den samme hastighed og de samme duplexindstillinger, kan du sikre dig, at du har pålidelig kommunikation.

  Hvis du ikke kender den understøttede hastighed for dit kort og tilsluttede enheder, anbefaler Microsoft, at du angiver alle enheder på stien til 10 MB/sek. og Halv duplex. Denne konfiguration giver tilstrækkelig båndbredde og pålidelig kommunikation.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  174812 Virkningen af at bruge indstillingen Autogenkend på klyngenetværkskort. . Artiklen er evt. på engelsk.
  Bemærk! Microsoft anbefaler ikke brugen af nogen typer for fejltolerante kort eller "gruppedannelser" for impulsen. Hvis du kræver redundans for impulsforbindelsen, skal du bruge flere netværkskort, som er angivet til Kun intern kommunikation, og angive prioriteten af netværket i klyngekonfigurationen. Problemer, der ses i de tidligste netværkskort med flere porte, bekræfter, at firmwaren og driveren er de nyeste versioner, hvis du bruger denne teknologi.

  Kontakt producenten af netværkskortet, hvis du vil have oplysninger om kompatibilitet på en serverklynge.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  254101 Gruppedannelse i netværkskort og serverklynger . Artiklen er evt. på engelsk.
 12. Klik på Alle kort i feltet Vis bindinger for på fanen Bindinger.
 13. Klik på plustegnet (+) ud for det kort, der bruges til det private indbyrdes sammenkoblede netværk.
 14. Klik på WINS-klient (TCP/IP), og klik derefter på Deaktiver.Bemærk! Der må ikke være andre protokoller end TCP/IP aktiveret for impulskortet. Kontrollér, at alle andre er deaktiveret, herunder elementer som f.eks. Netværksovervågning.
 15. Klik på Alle protokoller i feltet Vis bindinger for.
 16. Klik på plustegnet (+) ud for TCP/IP-protokol.
 17. Sørg for, at det offentlige netværkskort er den første binding (øverst på listen med bindinger). Det gør du ved at klikke på det private netværkskort og bruge knappen Flyt ned. Hvis du har flere offentlige netværkskort, skal du sikre dig, at impulskortet er placeret til sidst på listen.
  Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

  193890 Anbefale WINS-konfiguration for Microsoft-klyngeserver . Artiklen er evt. på engelsk.
 18. Klik på OK for at fuldføre ændringerne af egenskaberne for netværket og acceptere dem.
 19. Genstart noden, så ændringerne kan træde i kraft.
 20. Fuldfør de foregående trin for alle andre noder i klyngen.
 21. Start Klyngeadministrator.
 22. Klik på klyngenavnet i roden af administratoren. Klik på Egenskaber i menuen Filer.
 23. Kontrollér, at det private netværk vises øverst på listen på fanen Prioritet af netværk. Hvis det ikke gør det, skal du bruge knappen Flyt op for at øge prioriteten.
 24. Klik på det private netværk, og klik derefter på Egenskaber.
 25. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér dette netværk til brug i klyngen.
 26. Klik på Kun intern klyngekommunikation (privat netværk).
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

281662 Klyngenoder som domænecontrollere i Windows 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 258750 – Seneste udgave 25. maj 2012 – Udgave 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

Feedback