Outlook 2000: Oplysninger om Outlook E-Mail Security Update

Sammenfatning

Denne artikel indeholder generelle oplysninger om Microsoft Outlook E-mail Security Update, der blev frigivet den 7. juni 2000.

Yderligere Information

Sikkerhedsopdateringen giver yderligere beskyttelse mod ondsindede e-mail-meddelelser. Opdateringen ændrer måden, hvorpå vedhæftede filer håndteres af Outlook samt måden, hvorpå Outlook kan kontrolleres ved hjælp af programmering.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om opdateringen, og hvordan den kan påvirke funktionen af Outlook, indeholder denne artikel hyperlinks til en liste over kendte problemer, oplysninger til udviklere og administratorer og andre oplysninger, der bør overvejes inden en opdatering.

Oversigt over sikkerhedsopdateringer til Outlook

Denne Outlook E-mail Security Update er den tredje Outlook-opdatering, der håndterer vedhæftede filer.

Den første sikkerhedsopdatering til vedhæftede filer, Outlook E-mail Attachment Security Update, kræver, at du gemmer bestemte filtyper på en disk. Yderligere oplysninger om den første sikkerhedsopdatering i forbindelse med vedhæftede filer fås ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

235309 Outlook E-mail Attachment Security Update
Den anden opdatering er tilgængelig i Microsoft Outlook 2000 SR-1. Opdateringen giver samme funktion som forrige opdatering, men når du installerer opdateringen, kan du tillige ændre listen over filtyper, der skal gemmes i filsystemet eller på en disk. Yderligere oplysninger om tilføjede sikkerhedsfunktioner i Outlook 2000 SR-1 i forbindelse med vedhæftede filer fås ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

259228 OL2000: Attachment Security Features Included In SR-1/SR-1a
Outlook E-mail Security Update ændrer og udvider håndteringen af vedhæftede filer. Generelle oplysninger om opdateringen og anvisninger til, hvordan du henter den, fås på følgende Microsoft-websted:

Tilpasning af sikkerhedsopdateringens funktion

Hvis du ikke kører Outlook i et Exchange Server-miljø, eller din e-mail leveres til en lokal fil med private mapper (.pst-fil), kan du ikke ændre indstillingerne for opdateringen, og du skal bruge alle funktioner i opdateringen.

Hvis du kører Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø og dine e-mail-meddelelser leveres til en serverbaseret postkasse, kan administratoren kontrollere bestemte funktioner, der er inkluderet i opdateringen. Hvis dine e-mail-meddelelser derimod leveres til en fil med private mapper (.pst), kan du ikke ændre indstillingerne for opdateringen.

Nye handlinger til vedhæftede filer

Vedhæftede filer opdeles i tre grupper baseret på filtypenavn eller type. Outlook håndterer hver gruppe på en bestemt måde:

Niveau 1 ("Usikker")

Kategorien "usikker" gælder ethvert filtypenavn, der kan have tilknyttet script eller kode. Vedhæftede filer med et "usikkert" filtypenavn er ikke tilgængelige, hvis du anvender en version af Outlook, hvor sikkerhedsrettelsen er installeret. Følgende liste indeholder filtypenavne for vedhæftede filer, der betragtes som usikre.

Filtypenavn Filtype
---------------------------------------------------
.ade Microsoft Access-projektudvidelse
.adp Microsoft Access-projekt
.bas Microsoft Visual Basic-klassemodul
.bat Batch-fil
.chm Kompileret HTML-hjælpefil
.cmd Microsoft Windows NT-kommandoscript
.com Microsoft MS-DOS-program
.cpl Kontrolpaneludvidelse
.crt Sikkerhedscertifikat
.exe Program
.hlp Hjælp-fil
.hta HTML-program
.inf Installationsoplysninger
.ins Internet Naming Service
.isp Kommunikationsindstillinger for Internet
.js JScript-fil
.jse Jscript Encoded Script-fil
.lnk Genvej
.mdb Microsoft Access-program
.mde Microsoft Access MDE-database
.msc Microsoft Common Console-dokument
.msi Microsoft Windows Installer-pakke
.msp Microsoft Windows Installer-programrettelse
.mst Microsoft Visual Test-kildefiler
.pcd Photo CD-billede, kompileret Microsoft Visual-script
.pif Genvej til MS-DOS-program
.reg Poster i registreringsdatabase
.scr Pauseskærm
.sct Windows Script Component
.shb Shell Scrap objekt
.shs Shell Scrap-objekt
.url Internetgenvej
.vb VBScript-fil
.vbe VBScript Encoded Script-fil
.vbs VBScript-fil
.wsc Windows Script Component
.wsf Windows Script-fil
.wsh Indstillingsfil for Windows Script Host
BEMÆRK: Listen over filer, der er omfattet af kategorien Niveau 1, kan kun ændres, hvis du anvender Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø og din e-mail leveres til en Exchange Server-postkasse. Disse ændringer skal foretages af en administrator.

Følgende liste beskriver, hvordan Outlook fungerer, når du modtager en "usikker" vedhæftet fil:
 • "Usikre" vedhæftede filer er ikke tilgængelige, når du har installeret opdateringen. Du kan ikke gemme, slette, åbne, udskrive eller på anden vis ændre "usikre" filer. Den øverste del af e-mail-meddelelsen angiver, at Outlook har blokeret adgangen til den "usikre" vedhæftede fil. Den vedhæftede fil er ikke tilgængelig i Outlook, men selve den vedhæftede fil fjernes ikke fra e-mail-meddelelsen.
 • Hvis du videresender en e-mail-meddelelse, der indeholder en "usikker" vedhæftet fil, medtages den vedhæftede fil ikke i den videresendte e-mail-meddelelse.
 • Hvis du sender en e-mail-meddelelse, der indeholder en "usikker" vedhæftet fil, modtager du en advarselsmeddelelse, der fortæller, at andre brugere af Outlook, der modtager e-mail-meddelelsen, ikke vil kunne få adgang til den vedhæftede fil, som du forsøger at sende. Du kan enten ignorere advarselsmeddelelsen og sende e-mail-meddelelsen, eller du kan vælge ikke at sende den.
 • Hvis du gemmer en e-mail-meddelelse, der indeholder en "usikker" vedhæftet fil, modtager du en advarselsmeddelelse, der fortæller, at du ikke vil kunne få adgang til den vedhæftede fil via Outlook. Du kan ignorere advarselsmeddelelsen og gemme e-mail-meddelelsen.
 • Du kan ikke åbne objekter, der er indsat i Outlook-meddelelser i Rich Text-format (RTF), med kommandoen Indsæt objekt. Der vises en visuel gengivelse af objektet, men du kan ikke åbne eller aktivere objektet i e-mail-meddelelsen.
 • Du kan ikke åbne "usikre" filer, der er gemt direkte i en Outlook- eller Exchange Server-mappe. Selvom disse filer ikke er vedhæftet et Outlook-emne, betragtes de stadig som "usikre".

Niveau 2

Niveau 2-filer er ikke "usikre", men de kræver større sikkerhed end andre vedhæftede filer. Når du modtager en vedhæftet fil på Niveau 2, bliver du bedt om at gemme den vedhæftede fil på en disk. Du kan ikke åbne den vedhæftede fil inde fra en meddelelse. Som standard er der ikke associeret nogen filtypenavne med denne gruppe, men du kan føje filtypenavne til Niveau 2-listen.

BEMÆRK: Listen over filer, der er omfattet af kategorien Niveau 2, kan kun ændres, hvis du anvender Outlook i et Microsoft Exchange Server-miljø og din e-mail leveres til en Exchange Server-postkasse. Disse ændringer skal foretages af en administrator.

Andre vedhæftede filer

Når du forsøger at åbne en vedhæftet fil, der ikke findes på listerne "usikker" eller Niveau 2, bedes du om enten at åbne filen direkte eller gemme den på en disk. Du kan deaktivere fremtidige meddelelser for det pågældende filtypenavn, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Spørg altid, før filer af denne type åbnes.

BEMÆRK: Hvis et program associerer sig med et nyt filtypenavn, behandles filtypenavnet som en "anden" vedhæftet fil, indtil du føjer filtypenavnet til listen "usikker". Hvis du f.eks. installerer et program på computeren, der anvender filer med filtypenavnet .xyz, åbner det nye program den vedhæftede fil og kører den, hver gang du åbner en vedhæftet fil med filtypenavnet .xyz. Filtypenavnet .xyz er som standard ikke på listerne "usikker" eller Niveau 2, så det behandles som et "andet" filtypenavn. Hvis du vil have, at vedhæftede filer med filtypenavnet .xyz behandles som "usikre", skal du føje filtypenavnet .xyz til listen over "usikre" filtypenavne.

Ny funktion i forbindelse med programmering

Efter installation af opdateringen er der kun begrænset programmeringsmæssig adgang til Outlook. Hvis andre programmer forsøger at bruge Outlook, modtager du en advarselsmeddelelse, og du bliver bedt om at godkende handlingen. Du modtager advarselsmeddelelser, når andre programmer forsøger at udføre en af handlingerne på følgende liste:
 • sende e-mail på dine vegne
 • få adgang til dit adressekartotek
 • få adgang til e-mail-navne fra dine e-mail-meddelelser
 • få adgang til e-mail-oplysninger fra kontaktpersoner eller andre emnetyper
 • gemme meddelelser i filsystemet
 • gennemsøge meddelelser for indhold
 • bruge Simple MAPI (Messaging Application Programming Interface) til at sende meddelelser uden din godkendelse
Opdateringen kan påvirke, hvordan andre programmer anvender Outlook ved f.eks. at ændre standardindstillingerne for sikkerhedszone fra "Internet" til "begrænset" og ved automatisk at deaktivere scripts i HTML-baserede e-mail-meddelelser og ikke udgivne standardformularer i Outlook. Yderligere oplysninger om udviklerrelaterede opdateringer, samt hvordan de kan påvirke tredjepartsprodukter og brugertilpassede Outlook-løsninger, fås ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

262701 OL2000: Developer Information About the E-mail Security Update

Kendte problemer

Dette afsnit bliver udvidet med en Microsoft Knowledge Base-artikel, der opsummerer kendte problemer med E-mail Security Update, så snart den er klar.

Overvejelser ved installation

Microsoft anbefaler, at du sætter dig ind i, hvordan opdateringen påvirker måden, hvorpå Outlook håndterer vedhæftede filer og andre programmer, inden du installerer Outlook E-mail Security Update:
 • Adskillige funktioner i Outlook fungerer ikke mere. En detaljeret liste over problemer kan ses i afsnittet Kendte problemer i denne artikel.
 • Processer eller programmer, som du bruger til at automatisere Outlook, kan fungere anderledes og virker måske slet ikke. Det gælder bl.a. synkroniseringsfunktioner til håndholdte enheder og alle programmer, der har e-mail-baserede funktioner eller funktioner baseret på vedhæftede filer.
 • Hvis du bruger Outlook i tilstanden Internet Mail Only, eller hvis dine e-mail-meddelelser leveres til en fil med private mapper (.pst), kan du ikke deaktivere funktionerne i denne opdatering. Hvis du installerer opdateringen, får du alle de nye funktioner.
 • Hvis der findes vedhæftede filer med filtypenavne, der er på listen over "usikre" emner, i nogen af dine eksisterende emner i Outlook (e-mail-meddelelser, kontaktpersoner, opgaver osv), vil disse ikke længere være tilgængelige. Microsoft anbefaler, at du inden installering af opdateringen gemmer alle emner med filtypenavne, der er på listen over "usikre" emner, for at sikre, at du kan få adgang til filerne efter installeringen.
 • Du skal have Outlook 2000 SR-1 installeret for at kunne installere opdateringen.
 • Opdateringen er en integreret del af Outlook-installationen. Hvis du vil afinstallere opdateringen, skal du fuldstændigt afinstallere hele den software, Outlook blev installeret fra. Hvis Outlook f.eks. blev installeret som en del af Microsoft Office Premium Edition, skal du afinstallere og derefter geninstallere Microsoft Office Premium Edition for at afinstallere opdateringen. Det er ikke nok at afinstallere og derefter geninstallere Outlook.
 • Den oprindelige sikkerhedsopdatering for vedhæftede filer, Outlook E-mail Attachment Security Update, og Outlook 2000 SR-1-forbedringerne er tilgængelige. Se afsnittet Oversigt over sikkerhedsopdateringer til Outlook i denne artikel for at få yderligere oplysninger om anskaffelse af en tidligere version af sikkerhedsopdateringen for vedhæftede filer.

Referencer

Yderligere oplysninger om Outlook E-mail Security Update fås ved at klikke på nedenstående artikelnumre og få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

262631 OL2000: Oplysninger om Outlook E-Mail Security Update
262701 OL2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
263297 OL2000: Administrator Information About the Outlook E-mail Security Update
262634 OL2000: Known Issues with the Outlook E-mail Security Update
264567 OL2000: Known Setup Issues with the Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Known Third-Party Issues with the Outlook E-mail Security Update
Egenskaber

Artikel-id: 262631 – Seneste udgave 26. okt. 2007 – Udgave 1

Feedback