Beskrivelse af Systemgendannelse i Windows Millennium Edition

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med udgået indhold i Knowledge Base

Denne artikel beskriver produkter, som Microsoft ikke længere yder support til. Artiklen foreligger derfor 'som den er og forefindes' og opdateres ikke længere.

Sammenfatning

Denne artikel beskriver funktionen Systemgendannelse i Windows Millennium Edition (Me).

Følgende emner behandles i artiklen:
 • Hvad er Systemgendannelse?
 • Hvilke filtyper overvåges?
 • Sådan startes og bruges Systemgendannelse
 • Hvornår oprettes gendannelsespunkter?
 • Hvornår skal der oprettes og bruges manuelle gendannelsespunkter?
 • Datalageret
 • Genopretning efter en mislykket gendannelsesoperation

Yderligere Information

Hvad er Systemgendannelse?
Systemgendannelse er udviklet til automatisk at overvåge og notere ændringer i de centrale Windows-systemfiler og -registreringsdatabasen. Systemgendannelse kan derefter lade dig fortryde en ændring (eller "rulle en ændring tilbage"), der forårsagede ustabilitet i dit system. Dette gøres ved periodisk at notere et "gendannelsespunkt" (eller systemkontrolpunkt), der giver dig mulighed for at rulle tilbage til et punkt, hvor computeren fungerede korrekt.

Systemgendannelse er ikke tænkt som en afinstallation eller et backup-program. Hvis Windows ikke fungerer korrekt, når du har installeret software eller drivere, skal du bruge værktøjet Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel eller bruge programmets afinstallationfunktion til at fjerne softwaren, før du bruger Systemgendannelse.

Hvilke filtyper overvåges?

Systemgendannelse overvåger de fleste systemfiler af typerne .exe, .vxd, .dll, .com og .sys. Den overvåger ikke filer, der er oprettet af brugeren (for eksempel filer af typerne .txt, .doc eller .xls), mappen Mine dokumenter, Temporary Internet files (herunder filer til Internet Explorer History, Cookies og Foretrukne) Papirkurv eller Windows Swap-filen (.swp).

Sådan startes og bruges Systemgendannelse

Du starter Systemgendannelse ved at gøre følgened:
 1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik dernæst på Systemgendannelse.

  Første gang du bruger Systemgendannelse, har du to valgmuligheder på velkomstsiden:
  • Gendan computeren til et tidligere tidspunkt
  • Opret et gendannelsespunkt
 2. Klik på Gendan computeren til et tidligere tidspunkt, og klik på Næste.

  Der vises en kalender.
 3. Vælg i kalenderen, hvilket gendannelsespunkt du vil rulle tilbage til.
 4. Klik på Næste.

  Du bliver opfordret til at lukke alle programmer, før du fuldender gendannelsesprocessen, da computeren vil blive genstartet.
 5. Når genstarten er fuldført, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på OK for at fortsætte med at bruge computeren.
Næste gang du starter Systemgendannelse, ser du en tredje mulighed, Fortryd min sidste gendannelse. Denne funktion er tilgængelig for det tilfældes skyld, at det gendannelsespunkt, du rullede tilbage til, ikke løser det oprindelige problem, så du kan let komme tilbage til det tidspunkt, hvor du påbegyndte fejlfindingen.

Hvornår oprettes gendannelsespunkter?

Gendannelsespunkter oprettes under følgende omstændigheder:
 • Der oprettes automatiske systemkontrolpunkter for hver 10 minutter af computerens oppetid, men kun når computeren har været ledig i to minutter. Hvis dette kriterium ikke opfyldes, bliver der oprettet et systemkontrolpunkt en gang for hver 24 timer, når computeren har været ledig i to minutter.
 • Gendannelsespunkter oprettes med Installer-pakker, der bruger den nye Microsoft Software Installer-teknologi (MSI).
 • Gendannelsespunkter oprettes med Installer-pakker, der bruger InstallShield 6.1 Pro og nyere.
 • Gendannelsespunkter oprettes, når AutoUpdate (AU) installerer en opdateringspakke.
 • Gendannelsespunkter oprettes, når du bruger Systemgendannelse til at rulle tilbage til et andet gendannelsespunkt. Hvis dette bliver gjort i fejlsikret tilstand, oprettes der imidlertid ikke et gendannelsespunkt.
 • Gendannelsespunkter kan oprettes manuelt ved at bruge brugergrænsefladen i Systemgendannelse.
De filer for gendannelsespunkter og systemkontrolpunkter, der oprettes under ovenstående omstændigheder, gemmes i komprimeret format (.cab) og placeres i mappen _Restore (kaldes også datalageret) på det drev, hvor Windows Millennium er installeret. Datalageret kan ikke flyttes eller ændres. Hver fast disk på computeren indeholder også en _Restore-mappe til indeksering og overvågning, og hver af disse mapper indeholder en fil ved navn Srdiskid.dat.

Hvornår skal der oprettes og bruges manuelle gendannelsespunkter?

Du kan oprette manuelle gendannelsespunkter, før du installerer enhedsdrivere eller software, hvis du er usikker på, hvordan de vil påvirke den overordnede ydeevne i Windows. Hvis du ikke kan bruge programmets afinstallationsfunktion til at fjerne softwaren, kan du gå tilbage til det manuelle gendannelsespunkt, du oprettede. Hvis du vil oprette et manuelt gendannelsespunkt, skal du gøre således:
 1. Klik på Opret et gendannelsespunkt, og klik derefter på Næste.
 2. Indtast en beskrivelse af dit gendannelsespunkt, og klik derefter på Næste for at bekræfte oprettelsen.
 3. Klik på OK eller Home.
Datalageret
Datalagerets størrelse afgøres af Windows-drevets størrelse og er som følger:
 • Den mindste størrelse, datalageret kan have, er 200 MB. Hvis dit Windows-drev har mindre end 200 MB ledig plads, efter at du har installeret Windows Millennium, bliver Systemgendannelse automatisk deaktiveret, og du bliver nødt til at aktivere den manuelt, når du har frigjort tilstrækkelig diskplads. Hvis Systemgendannelse deaktiveres på grund af en advarsel om manglende diskplads, genaktiverer Systemgendannelse automatisk sig selv, når der er frigjort tilstrækkelig plads.
 • På logiske drev på mindre end 4 GB er datalagerets maksimumstørrelse 400 MB.
 • På logiske drev på 4 GB eller mere udgør datalageret omtrent 12 procent af det logiske drev, Windows Millennium er installeret på.
Når datalageret når 90 procent af sin tilladte størrelse, begynder det at "udrense" ældre gendannelsespunkter efter princippet først ind først ud (FIFU), indtil datalageret når ned på 50 procent af sin tilladte størrelse. Det faktiske antal gendannelsespunkter, der er tilbage efter denne udrensning, kan variere, afhængigt af hvilken software der er installeret for nylig.

Hvis du vil justere størrelsen af datalageret manuelt, skal du gøre følgende:
 1. Klik på System i Kontrolpanel.
 2. Klik på fanen Ydeevne.
 3. Klik på knappen Filsystem.
 4. Indstil skyderen Diskpladsanvendelse til Systemgendannelse til den ønskede størrelse under fanen Harddisk.
VIGTIGT: Hvis du mindsker den diskplads, Systemgendannelse bruger, kan du slette de ældste eksisterende gendannelsespunkter. Brug derfor denne funktion med forsigtighed.

Retablering efter en mislykket gendannelsesoperation
Hvis du ikke kan starte din computer, og systemgendannelse var den sidste handling, du udførte, kan du bruge startdisketten til at stille din computer tilbage til tilstanden før gendannelsesoperationen. Når du bruger startdisketten til at starte din computer, vises følgende meddelelse:
Systemgendannelse har opdaget, at en gendannelse var den sidste handling, der blev fuldført. Det anbefales, at du nu annullerer de ændringer i systemet, Systemgendannelse har foretaget og genstarter computeren, før du går videre. Hvis du vælger ikke at annullere, vil du ikke længere have denne mulighed.

1) Annuller ændringerne i systemet.
2) Annuller ikke ændringerne i systemet.

Indtast en af valgmulighederne
Hvis du vælger den første mulighed, vender din computer tilbage til tilstanden før gendannelsesoperationen, og du bliver bedt om at genstarte computeren:

Systemgendannelse har annulleret ændringerne fra den sidste gendannelsesoperation.

Fjern alle disketter fra diskdrevene, og tryk på CTRL+ALT+DELETE for at genstarte computeren.
Selvom det ikke anbefales, kan du deaktivere Systemgendannelse ved at gøre følgende:
 1. Klik på System i Kontrolpanel.
 2. Klik på fanen Ydeevne.
 3. Klik på knappen Filsystem.
 4. Klik på fanen Fejlfinding.
 5. Marker afkrydsningsfeltet Deaktiver Systemgendannelse.
 6. Klik på OK, og klik derefter på Luk.
 7. Genstart computeren, når du bliver bedt om det.
Egenskaber

Artikel-id: 267951 – Seneste udgave 4. okt. 2004 – Udgave 1

Feedback