Fejlene "Systemfejl 2148073478," "Udvidet fejl" eller "Ugyldig signatur" på SMB-forbindelser i forbindelse med Windows 8 eller Windows Server 2012

Symptomer

Når en Windows Server 2012- eller Windows 8-baseret computer forsøger at oprette forbindelse til en tredjepartsfilserver, som understøtter SMB2-filprotokollen, kan du opleve, at der ikke kan oprettes forbindelse. Du modtager muligvis forskellige fejlmeddelelser, afhængigt af den måde hvorpå du forsøger at oprette adgang til tredjepartsfilserveren. Det kan f.eks. være i disse situationer:
 • Når du bruger en DIR-kommando med en UNC-sti, får du fejlen "Ugyldig signatur".
 • Når du kører en NET USE-kommando, får du en fejlmeddelelse om, at der er opstået en "systemfejl 2148073478".
 • Når du forsøger at gå til UNC-stien, får du en fejlmeddelelse om, at der er opstået en "udvidet fejl".
I det følgende beskrives to typiske scenarier, hvor du kan opleve disse fejl:
 • Live overflytning i forbindelse med Hyper-V-servere (enten Hyper-V Server 2012 eller Windows 8/Windows Server 2012) mislykkes. Dette skyldes et krav om, at lageret skal hostes på en SMB-share.
 • Du kan ikke knytte netværksdrev til et SAN i Window 8/Windows Server 2012.

Årsag

Denne adfærd kan skyldes funktionen "Sikker forhandling", der er føjet til SMB 3.0 til Windows Server 2012 og Windows 8, som er afhængig af den korrekte signering af fejlsvar fra alle SMB 2-servere (herunder dem, der kun understøtter protokolversion 2.0 og 2.1). Da nogle tredjepartsfilservere ikke svarer med et signeret fejlsvar, kan forbindelsen ikke oprettes.

Løsning

Kontakt leverandøren af tredjepartsfilserveren for at få en opdatering, der tillader, at filserveren understøtter Windows Server 2012- og Windows 8-klienter. 


Yderligere Information

Løsninger
 • Aktivér signering på tredjepartsfilserveren.

  Kræver signering på SMB-klienten eller SMB-serveren ved at aktivere indstillingen "RequireSecuritySignature". Se i leverandørens dokumentation for at få en vejledning om, hvordan du angiver signering som "påkrævet" på leverandørens SMB-server.

  Du kan aktivere signering ved hjælp af PowerShell på en Windows Server 2012- eller Windows 8-klient med denne kommando:

  Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $true
 • Deaktiver "Sikker forhandling" på klienten.
  Du kan gøre dette ved hjælp af PowerShell på en Windows Server 2012- eller Windows 8-klient med denne kommando:
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" RequireSecureNegotiate -Value 0 -Force
  Bemærk! Den kommando, der vises ovenfor, ombryder muligvis flere linjer i din browser.

Referencer

Du kan få flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:  
2709568   Nye SMB 3.0-funktioner i Windows Server 2012-filserveren   . Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 2686098 – Seneste udgave 28. feb. 2013 – Udgave 1

Feedback