Kode 31-meddelelser forekommer efter fjernelse af Adaptec Easy CD Creator 4.02c i Windows 2000

Hvis du vil have vist en Microsoft Windows XP-udgave af denne artikel, skal du åbne 314060 .

Denne artikel gælder også for Adaptec Easy Creator 5.01.
VIGTIGT! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du sikre dig, at du ved, hvordan du gendanner den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om dette finder du i Hjælp-emnet "Sådan gendannes registreringsdatabasen" i Regedit.exe eller Hjælp-emnet "Sådan gendannes en registreringsnøgle" i Regedt32.exe.

Symptomer

Når du fjerner Adaptec Easy CD Creator version 5.01 og tidligere eller DirectCD version 3.01 elle 3.01c fra computeren, kan der opstå følgende problemer:
 • Du kan ikke få adgang til dine cd-rom'er i Denne computer.
 • I Enhedshåndtering forekommer følgende fejlmeddelelse i forbindelse med alle cd-rom-enheder, som er tilsluttet systemet:
  Enheden fungerer ikke korrekt, fordi Windows ikke kan indlæse de drivere, der kræves til denne enhed (kode 31).
 • Enhedshåndtering viser følgende fejlmeddelelse:
  En driver, som ikke var obligatorisk for denne enhed, er blevet deaktiveret (kode 32 eller kode 31).
  BEMÆRK! Du kan også få vist en fejlmeddelelse med kode 39 om, at driveren er beskadiget.

 • Du kan også få vist en fejlmeddelelse med kode 39 om, at driveren er beskadiget. Enhedshåndtering viser følgende fejlmeddelelse:
  Registreringsdatabasen er muligvis beskadiget. (Kode 19)
Denne kode betyder, at registreringsdatabasen returnerede et ukendt resultat.

Løsning

ADVARSEL! Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, der bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på eget ansvar.

Oplysninger om, hvordan du redigerer registreringsdatabasen, finder du i Hjælp-emnet "Ændre nøgler og værdier" i Registreringseditor (Regedit.exe) eller Hjælp-emnerne "Tilføje og slette oplysninger i registreringsdatabasen" og "Redigere registreringsdata" i Regedt32.exe. Bemærk, at du bør tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Hvis du kører Windows NT eller Windows 2000, bør du også opdatere reparationsdisketten.

Der findes to understøttede metoder til at løse dette problem.

Første metode

 1. Fjern værdierne for UpperFilters og LowerFilters helt fra følgende registreringsdatabasenøgle:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  BEMÆRK! Hvis du får en meddelelse med kode 39, kan det betyde, at der er blevet føjet yderligere tredjepartsdrivere til værdierne for UpperFilters og LowerFilters ud over Adaptec-filterdrivere. I så fald kan du prøve at fjerne ikke-Adaptec-filterdriverne først og lade Easy Creator-filtrene være for at se, om kode 39 forsvinder. Hvis du stadig modtager fejlmeddelelser med koderne 39, 32 eller 31, skal du fjerne værdierne for Upperfilters og Lowerfilters helt i den foregående nøgle.

 2. Hvis du får en meddelelse med kode 39, kan det betyde, at der er blevet føjet yderligere tredjepartsdrivere til værdierne for UpperFilters og LowerFilters ud over Adaptec-filterdrivere. I så fald kan du prøve at fjerne ikke-Adaptec-filterdriverne først og lade Easy Creator-filtrene være for at se, om kode 39 forsvinder. Hvis du stadig modtager fejlmeddelelser med koderne 39, 32 eller 31, skal du fjerne værdierne for Upperfilters og Lowerfilters helt i den foregående nøgle. Genstart computeren.

Anden metode

Hvis ovennævnte metode ikke løser fejlmeddelelsen med kode 31 og genopretter adgangen til dine cd-rom'er, kan du, hvis du har installeret Media Player version 7.0, afinstallere Media Player version 7.0 og hente og installere den seneste udgave, som du kan finde på følgende Microsoft-websted:

Status

Dette er et velkendt problem med Easy CD Creator version 5.01 og tidligere samt DirectCD version 3.01c og tidligere.

Yderligere Information

Problemet kan også opstå med den seneste version af Easy CD Creator 5.01 og DirectCD 3.01d eller nyere.

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er fremstillet af producenter, der er uafhængige af Microsoft. Vi påtager os intet ansvar, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

BEMÆRK! Der kan være anden cd-brændersoftware fra andre leverandører, der giver lignende problemer. Nogle af eller alle fejlfindingstippene i denne artikel kan være gældende for sådanne andre softwareprodukter, hvis der også tilføjes data under værdien UpperFilters eller LowerFilters i registreringsdatabasen ved, at disse produkter tilføjer egne filterdrivere eller fjerner registreringsdatabasenøglerne og de værdier, der er omtalt i denne artikel, og som begynder med:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
ADVARSEL! Sørg for at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du foretager ændringer.Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
Egenskaber

Artikel-id: 270008 – Seneste udgave 20. sep. 2006 – Udgave 1

Feedback