Sådan deaktiveres automatisk cachelagring af proxyserver i Internet Explorer.

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer i den. Kontroller, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen

Sammenfatning

Når du konfigurerer Internet Explorer til at bruge et script til automatisk konfiguration af proxyserver, lagres den proxyserver i cachen, som returneres af FindProxyForURL-kaldet. Cachelagringsmekanismen "Automatic Proxy Result Cache" (automatisk cachelagring af proxyserverresultater) udføres på værtsbasis – det vil sige, ikke på URL-basis. Dette forhindrer dig i at bruge forskellige proxyservere for at få adgang til den samme webserver. Følgende eksempler illustrerer problemet:

 • Konfigurer en webserver, som kaldes "Webserver", med to virtuelle mapper: "/login" og "/test".
 • Opret følgende .pac-fil:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Konfigurer Internet Explorer til at bruge denne .pac-fil.
 • Start Internet Explorer, og skriv følgende webadresse:
  http://webserver/login
  Internet Explorer indlæser .pac-filen og anvender korrekt en direkte forbindelse.
 • Skriv http://webserver/test, når logonsiden vises. Hvis du bruger Netværksovervågning, kan du observere, at adgangen til "http://webserver/test" stadig bruger en direkte forbindelse i stedet for "myproxy".

Yderligere Information

Den automatiske cachelagring af proxyserverresultater er en ydelsesforbedring, som blev føjet til Internet Explorer 5.5 og nyere. Formålet med cachelagringen er at reducere klientsidebehandlingen af scriptet til automatisk konfiguration af proxyserveren. Når du opretter forbindelse til et websted på internettet, bruges funktionen FindProxyForURL til at bestemme, om der skal bruges en proxyserver, og hvilken proxyserver der skal bruges. Internet Explorer 5.5 og nyere versioner kontrollerer først den automatiske cachelagring af proxyserverresultater for at afgøre, om der blev brugt en proxyserver til at oprette forbindelse til værten i tidligere forsøg. Hvis denne kontrol mislykkes, viser det, at dette er det første forsøg på at oprette forbindelse til værten under den nuværende session, og at den normale proxyserverregistreringslogik anvendes. Følgende liste illustrerer den logik, Internet Explorer 5.5 og nyere versioner bruger for at afgøre, om der skal bruges en proxyserver, og hvilken proxyserver der skal bruges:
 • Hvis Automatisk registrering af indstillinger er aktiveret i Internet Explorer, er der gjort forsøg på at hente filen Wpad.dat fra lokalnetværket (LAN) og behandle den som et script til automatisk konfiguration af proxyserver. Hvis der returneres en proxyserver fra scriptet, og Internet Explorer har etableret en forbindelse via proxyserveren, opdateres den automatisk cachelagring af proxyserverresultater med værten og navnet på den proxyserver, som blev returneret.
 • HvisBrug script til automatisk konfiguration er aktiveret i Internet Explorer, hentes og behandles scriptet til automatisk konfiguration af proxyserver. Hvis der returneres en proxyserver fra scriptet, og Internet Explorer har etableret en forbindelse via proxyserveren, opdateres den automatisk cachelagring af proxyserverresultater med værten og navnet på den proxyserver, som blev returneret.
 • Hvis Internet Explorer konfigureres til en statisk proxyserver, hentes proxyservernavnet fra registreringsdatabasen.
Når Internet Explorer bruger et script til automatisk konfiguration af proxyserver, åbnes en forbindelse med proxyserveren, hvis behandlingen af scriptet indikerer, at der skal bruges en proxyserver. Hvis proxyserveren ikke kan etablere en forbindelse, tilføjes proxyservernavnet til et link på listen over dårlige proxyservere, så det ikke bruges i 30 minutter. Hvis scriptet til automatisk konfiguration af proxyserver indeholder en PROXY-returnering, som angiver flere proxyservere, forsøges der med den næste proxyserver på listen, indtil listen er gennemgået eller der er oprettet en forbindelse. Hvis listen gennemgås, og der ikke etableres nogen forbindelse, vises en fejlmeddelelse med teksten "Siden kan ikke vises" i Internet Explorer.

Når der er etableret en forbindelse via en proxyserver, lagres værtsnavnet på webstedet og proxyservernavnet i cachen. Ved fremtidige forsøg på at få adgang til værtsnavnet i samme session har Internet Explorer lagret oplysninger i cachen om, hvilken proxyserver der skal bruges. Alle efterfølgende forbindelser til værten forsøges derfor via den proxyserver, der blev brugt tidligere. Det vil sige, at hvis proxyservernavnet, som er lagret i cachen, ikke er tilgængeligt under samme session, genbehandles scriptet til automatisk konfiguration af proxyserver, og du modtager fejlmeddelelsen "Siden kan ikke vises" i Internet Explorer.

Du kan deaktivere den automatiske cachelagring af proxyserverresultater for at give proxyserveren den krævede redundans. Dette vil resultere i klientsidebehandling for hver GET-anmodning, som udstedes af Internet Explorer. Som et resultat heraf kan Internet Explorers ydevene påvirkes afhængigt af logikken for scriptet til automatisk konfiguration af proxyserver og dets størrelse. Brug en af følgende metoder for at deaktivere den automatiske cachelagring af proxyserverresultater.

Bemærk! Hvis du deaktiverer den automatiske cachelagring af proxyserver, kan det påvirke Internet Explorers ydeevne.

Metode 1: Rediger registreringsdatabasen

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller en tilsvarende metode. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på eget ansvar.

Du kan deaktivere den automatiske cachelagring af proxyserverresultater ved hjælp af følgende registreringsdatabasenøgle:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Værdi: EnableAutoproxyResultCache
Type: REG_DWORD
Dataværdi: 0 = deaktiveret cachelagring; 1 (eller nøgle ikke til stede) = aktiver automatisk cachelagring af proxyserver (dette er standardfunktionsmåden)
Hvis registreringsdatabasenøglen ikke findes, kan du oprette den ved at bruge følgende registreringsdatabasefil:
Windows Registreringseditor version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Metode 2: Rediger indstillinger for gruppepolitik

 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv gpedit.msc, og klik derefter på OK.
 2. Dobbeltklik på Brugerkonfiguration\Administrative skabeloner\Windows-komponenter\Internet Explorer i redigeringsprogrammet til gruppepolitik.
 3. Dobbeltklik på Deaktiver cachelagring af Auto-Proxyscripts.
 4. Klik på Aktiver, og klik derefter på OK.
Du skal muligvis bruge denne registreringsdatabasenøgle, hvis du opretter forbindelse ved hjælp af en proxyserver, som håndterer sikre og ikke-sikre anmodninger på den samme server. Et eksempel på denne funktionsmåde er programmet SQUID Proxy Server. Da Internet Explorer typisk cachelagrer portoplysninger, kan der ikke sendes en sikker anmodning over det korrekte portnummer, når der gøres forsøg på at sende sikre og ikke-sikre svar til den samme server, men på andre portnumre.
Du finder yderligere oplysninger om tilføjelsen af listen over dårlige proxyservere ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

320507 Internet Explorer forsøger ikke igen på dårlige proxyservere før efter 30 minutter. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 271361 – Seneste udgave 5. feb. 2010 – Udgave 1

Feedback