Sådan formateres en Excel-projektmappe, mens der foretages streaming af MIME-indhold

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge ASP (Active Server Pages) til at oprette en formateret projektmappe, der kan streames som MIME-indhold til Microsoft Excel.

Yderligere Information

Excel 2000 kan gemme oplysninger i et format, der er en HTML/XML-hybrid. Når du gemmer en Excel 2000-projektmappe som en webside, oprettes der i Excel en fil, der indeholder en kombination af HTML- og XML-koder, som har en speciel betydning for Excel. En projektmappe, der er gemt i dette format, kan gå fra Excel til browseren og tilbage til Excel igen (en "rundtur") uden at miste projektmappeintegritet.

Når du åbner en projektmappe, der er gemt som en webside, i Internet Explorer, bruges HTML-koderne til at gengive dokumentet. Når du åbner en projektmappe i dette format i Excel, bruger Excel XML-koderne til indstillinger, der eventuelt vedrører projektmappen, regnearkene, rækkerne og kolonnerne. Yderligere oplysninger om brug af HTML og XML sammen med Excel 2000 finder du under "Microsoft Office HTML and XML Reference" på følgende websted for MSDN: Ved hjælp af ASP kan du oprette dine egne dokumenter i HTML/XML-formatet i Excel, således at når dokumentet streames til klientbrowseren, vises det i Excel. Du kan kontrollere celleplaceringen af data og angive eventuelle projektmapper eller projektmappeindstillinger, der understøttes af HTML/XML-formatet i Excel. Følg disse trin for at oprette en Excel-projektmappe i HTML/XML-formatet og derefter streame den som MIME-indhold til Excel på klienten:
 1. Indsæt følgende kode i Notesblok:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
  ' Check for a value passed on the address bar.
  if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true
  ' If we have a value for "i", we know that we can display the
  ' data in Excel.
  if (bFirst = false) then
  ' Buffer the content and send it to Excel.
  Response.Buffer = true
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <HEAD>
  <style>
  <!--table
  @page
  {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";
  mso-page-orientation:landscape;}
  br
  {mso-data-placement:same-cell;}

  -->
  </style>
  <!--[if gte mso 9]><xml>
  <x:ExcelWorkbook>
  <x:ExcelWorksheets>
  <x:ExcelWorksheet>
  <x:Name>Sample Workbook</x:Name>
  <x:WorksheetOptions>
  <x:Print>
  <x:ValidPrinterInfo/>
  </x:Print>
  </x:WorksheetOptions>
  </x:ExcelWorksheet>
  </x:ExcelWorksheets>
  </x:ExcelWorkbook>
  </xml><![endif]-->
  </HEAD>
  <BODY>
  <TABLE>
  <%
  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.
  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))
  Response.Write " <TR>" + vbCrLf
  for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))
  if (j = 1) or (i = 1) then
  Response.Write " <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"
  else
  Response.Write " <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"
  end if
  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf
  next
  Response.Write " </TR>" + vbCrLf
  next
  %>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  else
  ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for
  ' values for the table.
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Please enter indices for the multiplication table:<BR>
  <FORM action="xlmime.asp" method=GET>
  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR>
  j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/>
  <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/>
  </FORM>
  </BODY>
  </HTML>
  <%
  end if
  %>
 2. Gem filen som XLMime.asp i det virtuelle rodbibliotek på webserveren. (Den virtuelle rod er som standard C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Start Internet Explorer, og gå til http://DinWebserver/xlmime.asp, hvor DinWebserver er navnet på webserveren.
 4. Angiv numeriske værdier i alle de viste tekstbokse på den pågældende webside, og klik derefter på Submit. Den lokale Excel-version aktiveres i browseren med en ny projektmappe. Den nye projektmappe indeholder formateret data i det antal rækker (i) og i det antal kolonner (j), du har angivet. Hvis du gennemgår oplysningerne om sideopsætningen for projektmappen, vil du bemærke, at papirretningen er angivet til liggende, og at der findes en brugerdefineret overskrift.

Referencer

Yderligere oplysninger om, hvordan du streamer MIME-indhold til Office-programmer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

266263 Fejl: I Word 2000 og Excel 2000 vises ASP-koden, når MIME-typen bruges til at streame data (artiklen er evt. på engelsk)

199841 Sådan vises ASP-resultater ved hjælp af Excel i Internet Explorer med MIME-typer (artiklen er evt. på engelsk)

Yderligere oplysninger om Office-automatisering finder du på supportwebstedet til Microsoft Office Development:
Egenskaber

Artikel-id: 271572 – Seneste udgave 14. aug. 2007 – Udgave 1

Feedback