Sådan reparerer du filen med private mapper i Outlook (.pst)

Gælder for: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Følg disse trin for at reparere din personlige Outlook-mappefil (.pst) ved hjælp af værktøjet Reparation af indbakke.

Trin 1: Afslut Outlook, og start Reparationsværktøj til Indbakke

Trin 2: Reparer .pst-filen

I Reparationsværktøj til Indbakke skal du skrive stien til og filnavnet på filen med dine private mapper (.pst-filen) eller klikke på Gennemse for at finde filen ved hjælp af filsystemet i Windows og derefter klikke på Start.
Bemærk! Hvis du ikke ved, hvor .pst-filen er placeret, skal du benytte fremgangsmåden i Sådan finder, flytter og sikkerhedskopierer du din .pst-fil.

Repair the .pst file
 


Bemærkninger

 • Reparationsværktøj til Indbakke skal måske køres flere gange for at reparere din personlige mappefil (.pst) helt.
 • Reparationsværktøj til Indbakke kan ikke reparere alle problemer, der er registreret. I nogle tilfælde kan elementer ikke genoprettes, hvis de blev slettet permanent eller beskadiget så alvorligt, at de ikke kunne repareres.

Trin 3: Gendan reparerede elementer til en ny .pst-fil

Når du har kørt Reparationsværktøj til Indbakke, kan du starte Outlook og gendanne de reparerede elementer. Alternativt kan du prøve at genoprette flere reparerede elementer fra sikkerhedskopien af den private mappe.

Opret en ny filpost med private mapper (.pst) i din profil for at komme i gang. Du kan derefter flytte de genoprettede elementer til din nye privatmappefil (.pst).

 1. Start Outlook. Hvis du bruger flere profiler i Outlook, skal du vælge den profil, der indeholder den fil med private mapper (.pst), som du forsøgte at reparere.
 2. Tryk på CTRL+6 for at slå visningen Mappeliste til.
 3. På din Mappeliste bør du se følgende gendannede mapper:
    Recovered Personal Folders   Calendar   Contacts   Deleted Items   Inbox   Journal   Notes   Outbox   Sent Items   Tasks 
  Bemærk! Disse gendannede mapper er som regel tomme, da dette er en genopbygget .pst-fil. Du bør også kunne se en mappe med navnet Hittegods. Denne mappe indeholder mapper og elementer, som Reparationsværktøj til Indbakke har gendannet. Desværre kan elementer, der mangler i mappen Hittegods, muligvis ikke repareres.
 4. Opret en ny privatmappefil (.pst-fil) i din profil. De trin, du skal følge, kan være anderledes, afhængigt af hvilken version af Outlook du kører.

   

 5. Træk de genoprettede elementer fra mappen Hittegods til din nye privatmappefil (.pst).
 6. Når du er færdig med at flytte alle elementerne, kan du fjerne den genoprettede privatmappefil (.pst) fra din profil. Dette inkluderer mappen Hittegods.
 7. Hvis du er tilfreds med de oplysninger, du har genoprettet, er du færdig. Men hvis du vil prøve at genoprette flere oplysninger, skal du gå til "Genopret reparerede elementer fra sikkerhedskopifilen".

Flere oplysninger


Hvad er Reparationsværktøj til Indbakke

Reparationsværktøj til Indbakke (Scanpst.exe) er udviklet til at hjælpe med at løse problemer med filer med private mapper (.pst-filer).
Reparationsværktøj til Indbakke installeres automatisk med alle engelske versioner af Microsoft Outlook, afhængigt af dit operativsystem. 

Kan du ikke finde eller starte Reparationsværktøj til Indbakke

Hvis du ikke kan starte Reparationsværktøj til Indbakke automatisk eller manuel, kan du prøve at reparere dine Office-programmer.

Gendan reparerede elementer fra sikkerhedskopifilen (valgfri)

Bemærk! Hvis du ikke kunne åbne den oprindelige fil med private mapper (.pst-fil), før du kørte Reparationsværktøj til Indbakke, er det muligt, at nedenstående fremgangsmåde ikke fungerer. Hvis den ikke fungerer, kan du desværre ikke gendanne flere oplysninger. Hvis du kunne åbne filen, kan du med følgende fremgangsmåde få hjælp til at gendanne flere elementer fra den beskadigede fil med private mapper (.pst).

Hvis du kører Reparationsværktøj til Indbakke, er den indstilling, der opretter en sikkerhedskopi af den oprindelige fil med private mapper (.pst-fil), automatisk markeret. Denne indstilling betyder, at der oprettes en fil på din harddisk med navnet "Filnavn.bak" (uden anførselstegn). Denne fil er en kopi af den oprindelige Filnavn.pst-fil med et andet filtypenavn. Hvis du mener, du stadig mangler elementer, når du har benyttet fremgangsmåden i forrige afsnit, kan du prøve at gendanne flere oplysninger fra denne sikkerhedskopifil ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Find .bak-filen. Den er placeret i mappen med din oprindelige privatmappefil (.pst).

 1. Find .bak-filen. Den er placeret i mappen med din oprindelige privatmappefil (.pst).
 2. Tag en kopi af .bak-filen, og giv filen et nyt navn med filtypenavnet .pst. Navngiv eksempelvis filen "Nyt navn.pst" (uden anførselstegn).
 3. Importér Nyt navn.pst-filen, som du oprettede under det forrige trin, ved at bruge guiden Import og Eksport i Outlook. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. I menuen Filer skal du klikke på
   Import og eksport.
   Bemærk! I Outlook 2010 skal du klikke på fanen Filer på båndet, klikke på Åbn og derefter klikke på Importér.
  2. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.
  3. Klik for at vælge Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.
  4. Under Fil, der skal importeres skal du klikke på
   Gennemse og derefter dobbeltklikke på din Nytnavn.pst-fil.
  5. Klik på Importér ikke dubletter under Indstillinger, og klik derefter på Næste.
  6. Klik for at vælge privatmappefilen (.pst) under Markér den mappe, der skal importeres fra, og klik derefter på Medtag undermapper.
  7. Klik for at vælge Importér mapper til den samme mappe i, og vælg derefter din nye privatmappefil (.pst).
  8. Klik på Udfør.
  Bemærk! Husk, at sikkerhedskopifilen var den oprindelige beskadigede fil, og at du muligvis ikke kan gendanne mere end det, der blev gendannet i mappen Hittegods. Hvis du ikke kan importere filen Nytnavn.pst til Outlook, har du desværre mistet alle de oplysninger, der ikke findes i mappen Hittegods.
 

Sådan validerer og retter Reparationsværktøjet til Indbakke fejl

ScanPST validerer og retter for det meste fejl i de interne datastrukturer i en .pst-fil. .pst-filen er en databasefil. Strukturer, som f.eks. B-træer og referenceantal, bliver derfor kontrolleret og repareret efter behov. Disse objekter på lavt niveau kender ikke til strukturerne på de højere niveauer, som f.eks. meddelelser, kalenderelementer osv., der er bygget på dem.


Hvis ScanPST konstaterer, at en bestemt blok af strukturen eller tabellen ikke kan læses eller er beskadiget, fjerner ScanPST den. Hvis denne blok var en del af et bestemt element i Outlook, bliver elementet fjernet, når det er valideret.


Denne funktionsmåde er måske ikke forventet, men fjernelsen af elementet er passende efter omstændighederne. Denne specielle situation forekommer meget sjældent, og den vil altid blive angivet i ScanPST-logfilen.


De mere synlige forandringer, du ser på et højere niveau, involverer mapper og meddelelser.


Mapper

ScanPST undersøger alle mapper i .pst-filen og udfører følgende handlinger:
 1. ScanPST sørger for, at det er de korrekte tabeller, der er knyttet til mappen.
 2. ScanPST kontrollerer hver række i hver tabel og sørger for, at meddelelsen eller undermappen findes i systemet.
 3. Hvis ScanPST ikke kan finde meddelelsen eller undermappen, fjerner ScanPST rækken fra tabellen.
 4. Hvis ScanPST finder meddelelsen eller undermappen, validerer ScanPST meddelelsen eller mappen.
 5. Hvis denne validering mislykkes, betragtes meddelelsen eller mappen som beskadiget, og den bliver fjernet fra tabellen og slettet fra databasen.
 6. Hvis valideringen lykkes, foretager ScanPST endnu en analyse for at sikre, at værdierne for den nu genoprettede meddelelse er i overensstemmelse med værdierne i tabellen. Beskadigede mapper genoprettes fra bunden, hvis det er nødvendigt. Disse mapper indeholder ingen brugerdata.
Meddelelser

De fleste brugere er bekymret for meddelelseshandlinger, da et beskadiget element sandsynligvis vil resultere i, at noget fjernes fra .pst-filen. ScanPST udfører følgende handlinger på meddelelser:
 1. ScanPST foretager en grundlæggende validering af tabeller over vedhæftede filer og modtagere. Denne handling minder om den måde, en mappe fungerer på, når den indeholder meddelelser.
 2. Så snart en modtagertabel er valideret, så modtagerne med garanti er formateret korrekt, foretager ScanPST de ændringer, der kræves for at synkronisere indholdet af disse gyldige modtagertabeller med modtageregenskaberne for meddelelsen. ScanPST garanterer også, at meddelelsens overordnede mapper viser hen til en gyldig mappe. Følgende meddelelsesegenskaber kontrolleres for at sikre, at de følger gyldige dataformater:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST kontrollerer, at denne egenskab findes. Hvis egenskaben ikke findes, indstilles den til IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Hvert flag valideres separat.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Denne validering minder om handlingen for meddelelsesflag.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Hvis sendeflagene angiver, at meddelelsen er markeret som sendt, skal denne egenskab findes. Hvis sendeflagene ikke angiver, at meddelelsen er markeret som sendt, angives tidspunktet til Nu.
  • PR_SEARCH_KEY

   Denne egenskab skal findes. Hvis egenskaben ikke findes, genereres et tilfældigt GUID til den.
  • PR_CREATION_TIME

   Denne egenskab skal findes. Hvis egenskaben ikke findes, angives tiden til Nu.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Denne egenskab skal findes. Hvis egenskaben ikke findes, angives tiden til Nu.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Størrelserne genberegnes og sammenlignes med gemte værdier. Hvis størrelserne varierer med nogle delta, skrives den beregnede værdi.
  Der foretages ingen validering af egenskaber, der er relateret til brødtekst, bortset fra den implicitte validering på lavere niveauer, som beskrevet ovenfor. Modtagerens visningsegenskaber ændres, så de er i overensstemmelse med den genoprettede modtagertabel. Så snart denne handling er gennemført, køres andre algoritmer for at indsamle alle uafhængige meddelelser og placere dem i en mappe med uafhængige meddelelser.


  Du kan finde flere oplysninger om binære træer (b-træer) på følgende Microsoft-websted: