Ændringer i indholdslayoutet mellem Word 2013 og tidligere versioner af Word

Sammenfatning

I Microsoft Word 2013 anvendes et nyt og forbedret layoutprogram og en ny og forbedret kompatibilitetstilstand, som er med til at sikre, at layoutet er det samme i de forskellige versioner af Microsoft Word.

Når du åbner et dokument, der er oprettet i en tidligere version af Word i Word 2013, åbnes dokumentet i kompatibilitetstilstand. I denne situation er navnet på dokumentet i titellinjen efterfulgt af "[Kompatibilitetstilstand]."

Når du gemmer dokumentet under et nyt navn, bliver du i Word 2013 spurgt, om du vil bevare kompatibiliteten med tidligere versioner af Word. Hvis det er tilfældet, og du vælger OK for at opgradere til det nyeste filformat, kan der måske ses nogle mindre ændringer i layoutet. Hvis du klikker på knappen Flere oplysninger i dialogboksen, kommer du til følgende Microsoft-websted:

Yderligere Information

I dette afsnit vises nogle af de layoutændringer, der findes, mellem de forskellige versioner af Word, hvis du bruger kompatibilitetstilstanden, eller hvis du gemmer dokumentet i det nye Word 2013-filformat.
 • Figurer (billeder, figurer, tekstbokse, diagrammer, SmartArt og WordArt)
  • Tidligere versioner af Word tillader, at figurer, hvor der er anvendt tekstombrydning, går ud over den renskårne kant på papiret, eller placeres i sidens bundmargen. I Word 2013 skubbes figurer, hvor der er anvendt tekstombrydning, og som har indstillingen Flyt objekt sammen med tekst aktiveret, tilbage på siden. Hvis figurerne flyttes til bundmargenen, skubber Word 2013 figurerne ned på den næste side.
  • Word 2013 anvender et nyt grafikformat. Det nye format ændrer størrelsen på skygger og bredden på kanter en lille smule. 
  • I Word 2013 opsættes tekst, der er placeret ud for en figur, på en anden måde.
 • Tabeller
  • I de tidligere versioner af Word følger teksten inden i tabeller teksten uden for tabeller. I Word 2013 overholdes indstillingerne for grænsefladen, og teksten i tabellerne skal ikke følge teksten uden for tabellen. Tabellerne er som standard begrænset af margenen i Word 2013.
  • I Word 2013 flyttes tabellerne en lille smule (standard er 0,08") og gøres smallere. Denne funktionsmåde kan bevirke, at der indsættes linjeskift på et tidligere tidspunkt. Dermed bliver cellerne højere, hvilket måske kan bevirke, at der indsættes et sideskift på et tidligere tidspunkt.
 • Fodnoter
  • I Word 2013 placeres fodnoterne som standard i spalter, hvis der er flere spalter i dokumentet. Desuden starter fodnoterne i den første spalte på siden, uanset hvor fodnotehenvisningen står i brødteksten. I Word 2013 fordeler fodnoterne på tværs af fodnotespalterne.
 • Layout i al almindelighed
  • Algoritmen til fordeling i spalter er forbedret i Word 2013. Denne forbedring ændrer layoutet af tekst i spalter.
  • I Word 2013 bruges der en ny algoritme, som angiver den bedste måde at justere tekst og skifte linjer på. Der er derfor ændringer af, hvordan der skiftes linjer og sider.
Bemærk! Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer layoutet i Word 2013 og bevarer kompatibiliteten med andre versioner af Word ved at gå til følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 2740483 – Seneste udgave 28. jan. 2013 – Udgave 1

Feedback