Liste over problemer, der er løst med Office 2000 Service Pack 2

Sammenfatning

Denne artikel består af en liste over de problemer, der er løst i Microsoft Office 2000 Service Pack 2.
Yderligere oplysninger om Office 2000 Service Pack 2 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
276367 Office 2000: Office 2000: Sådan fås den nyeste udgave af Office 2000-servicepakken

Yderligere Information

Access

246953 Fejl: Metode til afslutning af Access 2000 efterlader Access åben (artiklen er evt. på engelsk)
255901 Access 2000: Nye data i en ADP-fil vises forkert i en tekstboks, der har standardværdi (artiklen er evt. på engelsk)
257589 Access 2000: Skrifttyper med fast bredde udskrives forkert i rapporter (artiklen er evt. på engelsk)
269698 Access 2000: Langsomt svar ved åbning af en formular i designvisning (artiklen er evt. på engelsk)
271249 Access 2000: Kan ikke udskrive ikke-ASCII Unicode-tegn (artiklen er evt. på engelsk)
276270 DataSourceControl-egenskaben ConnectionTimeOut ignoreres (artiklen er evt. på engelsk)
280433 Access 2000: Uventet beskadigelse af projekt i Access-database (artiklen er evt. på engelsk)
280521 Access 2000: Værktøjslinjeknappen "Gem post" er ikke tilgængelig, når egenskaben AllowEdits er sat til Nej (False) (artiklen er evt. på engelsk)

Excel

200363 Office 2000: Office Projektmappe går ned, når Vis udskrift lukkes (artiklen er evt. på engelsk)
246553 Office 2000: Ustabil gengivelse af stiplede linjer i integreret diagram eller grafik (artiklen er evt. på engelsk)
252730 Excel 2000: Der indsættes ikke mellemrum mellem tekst fra hver celle vha. kommandoen Juster (artiklen er evt. på engelsk)
259347 Excel 2000: Fejlmeddelelse: ORA-00923: FROM-nøgleord ikke fundet, hvor det var forventet (artiklen er evt. på engelsk)
262113 Excel 2000: Etiketter på XY-punktdiagrammer forsvinder ved Vis udskrift (artiklen er evt. på engelsk)
262472 Graph 2000: Diagramskrifttype ændres fra Sans Serif til Serif (artiklen er evt. på engelsk)
262742 Excel 2000: Ved fejl tager RESUME NEXT længere tid at køre end i Excel 97 (artiklen er evt. på engelsk)
264517 Excel: Sammenkædede diagrammer mister brugerdefinerede farver, når du opdaterer kildedata (artiklen er evt. på engelsk)
264658 Excel 2000: Formatpensel får Excel til at holde op med at reagere, hvis et tilføjelsesprogram til datokontrol aktiveres (artiklen er evt. på engelsk)
264712 Excel 2000: Der opstår en adgangsfejl under VBA-kodekørsel med funktionerne UserForm, SaveCopyAs og Save (artiklen er evt. på engelsk)

265018 Excel 2000: Celleformler ændres, når du kopierer et regneark med et integreret diagram (artiklen er evt. på engelsk)
265023 Excel 2000: Hukommelsesfejl, når Excel beregner brugerdefinerede funktioner (artiklen er evt. på engelsk)
265311 Excel: Excel 95 Auto_xxxx-definerede navneværdier ændres ved import til Excel 97 eller 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
268524 Excel 2000: Serverprogrammet bliver ikke fundet, når du åbner et integreret Excel-objekt (artiklen er evt. på engelsk)
269071 Excel 2000: JPN: Excel går ned, når du skriver tocifrede tal og tegn (artiklen er evt. på engelsk)
269252 Excel 2000: Opdatering tilgængelig for svaghed i Excel 2000 SR1-funktionen REGISTER.ID (artiklen er evt. på engelsk)
269521 Excel 2000: Der returneres ikke nogen fejlmeddelelse til VBA ved mislykket forsøg på at gemme (artiklen er evt. på engelsk)
269679 Excel 2000: "Vil du gemme ændringerne i { ?" i fransk Excel 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
271900 Excel 2000: JPN: PivotTable i OLAP-data viser ikke data korrekt (artiklen er evt. på engelsk)
273559 Excel 2000: Stavekontrol giver ikke forslag i forbindelse med visse forkert stavede ord i modsætning til Word 2000 (artiklen er evt. på engelsk)

FrontPage

248402 FrontPage 2000: En webside kan ikke åbnes i FrontPage 2000 via en IP-adresse (artiklen er evt. på engelsk)
251201 Billedoversigter i FrontPage-serverudvidelser er forkerte i forbindelse med komponenten Inkluderet side (artiklen er evt. på engelsk)

272091 FrontPage 2000: Funktionen Kæder til typografiark omformaterer hele webstedet, hvis den aktive side er en ASP-side (artiklen er evt. på engelsk)

Outlook

223731 Outlook 2000: Brugerdefineret formular konverteres til en engangsformular, når meddelelsesindstillingerne ændres (artiklen er evt. på engelsk)
238765 Outlook 2000: Visse objektegenskaber opretter engangsformularer (artiklen er evt. på engelsk)
249318 Outlook 2000: Mødeoplysninger er ikke opdateret korrekt (artiklen er evt. på engelsk)
249319 Outlook: Kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind fungerer ikke i en brugerdefineret formular (artiklen er evt. på engelsk)
251934 Outlook 2000: Importeret .csv-fil behandler ikke X.400-adressetyper (artiklen er evt. på engelsk)
252365 Outlook 2000: Sådan hentes et LDAP-certifikat via flere niveauer i en certifikatkæde (artiklen er evt. på engelsk)
254502 Outlook 2000: Reglerne kører fortsat for en fil med private mapper (artiklen er evt. på engelsk)
256036 Outlook 2000: Kalenderen i Schedule+ kan ikke åbnes med Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
256980 Outlook 2000: Brugerdefineret felt viser ikke store mængder tekst (artiklen er evt. på engelsk)
257588 Outlook 2000: Når du eksporterer kalenderoplysninger til en .pst-fil, gemmes flaget for sendt invitation ikke (artiklen er evt. på engelsk)
257650 Outlook 2000: Hukommelsesfejl i løkke ved åbning af Dataobjekter til samarbejde (artiklen er evt. på engelsk)
257793 Outlook 2000: Der tilføjes en ekstra værdi, når du flytter til et andet felt i formularer (artiklen er evt. på engelsk)
257913 Outlook: Outlook kan efterlade meddelelser i udbakken, når de oprindeligt er oprettet af en stedfortræder (artiklen er evt. på engelsk)
257927 Outlook 2000: Funktionerne PrepareForm og ShowForm virker ikke (artiklen er evt. på engelsk)
257968 Outlook 2000: Mødeindkaldelser behandles ikke rettidigt (artiklen er evt. på engelsk)
258247 Outlook 2000: Du kan ikke hente visse tilbagevendende aftaler, når du bruger begrænsningsmetoden i GMT (Greenwich Mean Time) (artiklen er evt. på engelsk)
258584 Outlook 2000: (IMO) Outlook svarer ikke, når du skifter mellem IMAP-mapper (artiklen er evt. på engelsk)
258754 Outlook 2000: Importerede iCalendar- eller vCalendar-aftaler har forkerte tidspunkter (artiklen er evt. på engelsk)
259242 Outlook 2000: Deltagernavne beskadiges, når de tilladte grænser for tilgængelig plads i feltet Alle deltagere overskrides (artiklen er evt. på engelsk)
260573 XCLN: Kopiering og indsættelse af aftaler i Outlook 2000 kan forårsage dobbelte kalenderposter (artiklen er evt. på engelsk)
261312 Outlook 2000: Vis udskrift viser ikke aftaler (artiklen er evt. på engelsk)
262405 Outlook 2000: Outlook-processen kører stadig, når en brugerdefineret formular kopieres i Kategorivisning, selv efter du har afsluttet og logget af (artiklen er evt. på engelsk)
262409 Outlook 2000: Fejlmeddelelsen "ActiveX-objekt er ikke sikkert" vises, når du skifter mellem mappehjemmesider, der indeholder et ikke-signeret ActiveX-objekt (artiklen er evt. på engelsk)
262510 Outlook 2000: Kalenderudskrift indeholder ikke alle aftaler (artiklen er evt. på engelsk)
262611 Outlook 2000: Adgangskode udløber uden nogen anmodning om at skifte adgangskode (artiklen er evt. på engelsk)
262701 Outlook 2000: Udvikleroplysninger om Outlook E-mail Security Update (artiklen er evt. på engelsk)
262870 Outlook 2000: Outlook svarer ikke, efter du har installeret tilføjelsesprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe (artiklen er evt. på engelsk)
262922 Outlook 2000: Du kan få vist private aftaler med Læser-tilladelser (artiklen er evt. på engelsk)
263102 XCLN: Dialogboksen med adgangskode til domænelegitimationsoplysninger svarer ikke i guiden Fjernpost (artiklen er evt. på engelsk)
264389 Outlook 2000: Der opstår en krypteringsfejl, når du opgraderer fra Exchange Client 5.0 til Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
264696 Outlook 2000: Outlook initialiserer ikke hukommelsen til brugerdefinerede felter, når feltet ikke vises i den aktuelle visning (artiklen er evt. på engelsk)
264997 Outlook 2000: Der vises en fejlmeddelelse, når der kopieres meddelelser i visningen Sorter efter samtale i forbindelse med eksterne formularer (artiklen er evt. på engelsk)
265012 Outlook 2000: Visse datoformater forårsager fejl i bestemte datoer i den japanske version af Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
265102 Outlook 2000: Kalendere i offentlige mapper opdaterer ikke visningen Tidslinje, når de er brugerdefineret efter kategori (artiklen er evt. på engelsk)
265150 Outlook 2000: LDAP-tjenester under Firmaer eller arbejdsgrupper (CW) understøtter ikke SSL (artiklen er evt. på engelsk)
265151 Outlook 2000: Certifikatoplysninger fra modtageren føjes ikke til kontaktpersonen (artiklen er evt. på engelsk)
265236 Outlook 2000: OST-integritetskontrol rapporterer om uoverensstemmelsesfejl i Sendt post (artiklen er evt. på engelsk)
265486 Outlook 2000: Svarformular sendes til mappen Kladder i stedet for den aktuelle mappe (artiklen er evt. på engelsk)
265514 XCLN: Engelsk version af programrettelse til hukommelsesfejl i Outlook 2000-lagerprovider (artiklen er evt. på engelsk)
265866 Outlook 2000: Dine kontaktpersoners faxadresser opdateres ikke korrekt (artiklen er evt. på engelsk)
266165 Outlook 2000: MAPI CopyFolder viser Unicode uden Unicode-flag (artiklen er evt. på engelsk)
266255 XCLN: Oprettelsesstien til filen med private mapper skal kunne konfigureres (artiklen er evt. på engelsk)
266335 Outlook 2000: Håndteringen af dele af Outlook-brødtekst fjerner vognretur fra indgående meddelelser fra AUTODIN (artiklen er evt. på engelsk)
267946 Outlook 2000: Kan ikke indstille flag til offlinesynkronisering ved at bruge Dataobjekter til samarbejde og Outlook-objektmodel med Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
268324 XCLN: Ændring i lister over overordnede entydige navne beskadiger offlineadressekartoteker (artiklen er evt. på engelsk)
268978 Outlook 2000: Størrelsen af filen Outcmd.dat øges, når du tilføjer brugerdefinerede kommandobjælker (artiklen er evt. på engelsk)
269047 Outlook 2000: Outlook afsluttes, når du åbner en VBA-genereret værktøjslinje (artiklen er evt. på engelsk)
269289 Outlook 98: Et CR/LF-tegn føjes til en meddelelse, når du gemmer den i mappen Kladder (artiklen er evt. på engelsk)
269485 Outlook 2000: Brug af funktionen Item_Write() samtidig med, at en ny kalenderpost flyttes, får Outlook til at lukke ned eller hænge (artiklen er evt. på engelsk)
269781 Outlook 2000: Outlook flytter ikke regler, når du opgraderer (artiklen er evt. på engelsk)
270045 Outlook 2000: Overførslen af hentede overskrifter er systematisk for alle meddelelser (artiklen er evt. på engelsk)
270607 Outlook 2000: En aktiveret integreret Java-appletfil stopper Outlook (artiklen er evt. på engelsk)
270925 Outlook 2000: Ændringer af E-Mail Security Patch anvendes ikke, når meddelelser leveres til en .pst-fil (artiklen er evt. på engelsk)

271831 Outlook 2000: Outlook afsluttes, når du ændrer afsendelsesindstillingerne (artiklen er evt. på engelsk)
272087 Outlook 2000: Outlook sletter emner, når du kører kommandoen Flyt til mappe (artiklen er evt. på engelsk)
272290 Outlook 2000: Outlook udfører justering af belastning med globale katalogservere (artiklen er evt. på engelsk)
273505 Outlook 2000: Tastaturet ændres til hebraisk sprog, når du vælger et navn i GAL- eller kontaktlisten (artiklen er evt. på engelsk)
273507 Visse vedhæftede filer blokeres ikke af Outlook E-Mail Security Update i Outlook 2000 (artiklen er evt. på engelsk)

273830 Outlook 2000: Meddelelsen Ikke til stede sendes i Shift-Jis i den japanske version af Outlook (artiklen er evt. på engelsk)
273938 Outlook 2000: Afsendelsesindstillinger er ikke tilgængelige for kontaktpersoner (artiklen er evt. på engelsk)
274120 Outlook 2000: Mødested vises ikke korrekt (artiklen er evt. på engelsk)
274132 Outlook 2000: Outlook kan ikke åbne et emne, der er markeret som privat, når du har flyttet det til en privat mappe (artiklen er evt. på engelsk)
274259 Outlook 2000: (IMO) Outlook afsluttes, når en IMAP-server har identiske mappenavne i forskellige tilfælde (artiklen er evt. på engelsk)
274298 Outlook 2000: Knappen Afslut opkald er ikke tilgængelig for kontaktpersoner (artiklen er evt. på engelsk)
274778 Outlook 2000: Vedhæftet fil med langt navn får Outlook til at holde op med at svare (artiklen er evt. på engelsk)
275162 Outlook 2000: Navnet på den vedhæftede fil går tabt, når du sender meddelelser via en X400-forbindelse (artiklen er evt. på engelsk)
275462 Outlook afsluttes ikke, efter du har åbnet et integreret objekt (artiklen er evt. på engelsk)
275894 Outlook 2000: Meddelelser sendes automatisk videre fra en X.400 MTA-skærm som slettede (artiklen er evt. på engelsk)
275902 Outlook 2000: Den franske version af Outlook gengiver ikke opgavevisning korrekt (artiklen er evt. på engelsk)
276517 Outlook 2000: Tilbagevendende møde annulleret for ressource, når mødearrangøren annullerer en enkelt aftale (artiklen er evt. på engelsk)
277823 Outlook 2000: Integreret filhåndtering (IFM) får visninger til at blive beskadiget (artiklen er evt. på engelsk)

Office Web Server

272091 FrontPage 2000: Funktionen Kæder til typografiark omformaterer hele webstedet, hvis den aktive side er en ASP-side (artiklen er evt. på engelsk)

PowerPoint

226787 PowerPoint 2000: Ændring af indstillingen for standardsprog virker tilsyneladende ikke (artiklen er evt. på engelsk)
238192 PowerPoint 2000: Sammenkædede billeder går tabt under udpakning af præsentation (artiklen er evt. på engelsk)
244609 PPT: Præsentation kan ikke gemmes, efter at en anden bruger har åbnet samme præsentation (artiklen er evt. på engelsk)

257823 PowerPoint 2000: Kan ikke ophæve grupperingen af indsatte Amigo 2000-diagrammer (artiklen er evt. på engelsk)
259894 XCLN: Der vises en fejlmeddelelse, når PowerPoint-præsentation lukkes fra en offentlig mappe (artiklen er evt. på engelsk)
262966 PowerPoint 2000: Fejlmeddelelse: Den ønskede webside er ikke tilgængelig offline (artiklen er evt. på engelsk)
263941 PowerPoint 2000: Indsat dias anvender ikke formatering fra master for noter (artiklen er evt. på engelsk)
264727 PowerPoint 2000: Ændring af niveau fungerer ikke korrekt, efter du har indsat tekstboks med punktopstilling fra diasmaster (artiklen er evt. på engelsk)
264926 PowerPoint 2000: Pauseskærmen nulstilles til Ingen, efter du har kørt .PPS eller anvendt parameteren /s (artiklen er evt. på engelsk)
268447 PowerPoint 2000: Mens du får vist en webside eller en HTML-meddelelse, kan der køres programmer (artiklen er evt. på engelsk)
270691 PowerPoint 2000: PowerPoint afsluttes uventet eller svarer ikke, når du kører et diasshow (artiklen er evt. på engelsk)

Andet

260191 Office 97: Åbne polylinjer ændres til rektangler, når du redigerer et billede (artiklen er evt. på engelsk)
264709 Office 2000: Tegn vises på hovedet, når du indsætter EMF-fil (artiklen er evt. på engelsk)
265305 Excel 2000: Projektmappe beskadiges, hvis du sletter, kopierer og gemmer i makroprocedure (artiklen er evt. på engelsk)
265515 Word 2000: Det slovakiske navn for marts måned er forkert i visse datoformater (artiklen er evt. på engelsk)
270141 Office 2000: Photo Editor bruger ikke standardprinter (artiklen er evt. på engelsk)
271400 Office 2000: Bufferoverløb, når du åbner en forkert udformet HTML-fil (artiklen er evt. på engelsk)

Word

211204 Word 2000: Feltet DocProperty afkortes efter 127 tegn (artiklen er evt. på engelsk)
240795 Word 2000: Dato/klokkeslætsformatfelter konverteres ikke korrekt fra Word 97 (artiklen er evt. på engelsk)
248640 Word 2000: Tasten CAPS LOCK svarer ikke, når en fransk tastaturdriver er installeret (artiklen er evt. på engelsk)
248644 Word 2000: "Kørselsfejl 4605: Denne kommando er ikke tilgængelig", når du benytter egenskaben PageSetup (artiklen er evt. på engelsk)
248651 Word 2000: Tabel med kolonneoverskrifter vises beskadiget i dokument med flere kolonner (artiklen er evt. på engelsk)
249858 Word 2000: Forkerte bogmærkenavne på formularfelter i lodrette tabelceller (artiklen er evt. på engelsk)
250394 Word 2000: Word-dokument i ramme i Internet Explorer fryser efter redigering (artiklen er evt. på engelsk)
253652 Word 2000: Filstørrelsen øges, når Word-dokument er integreret som et ActiveX-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
253970 Word 2000: Foranstillede nuller ignoreres i feltformatet for talsymbol (artiklen er evt. på engelsk)
255259 Outlook 2000: Outlook svarer ikke, når du bruger Word som e-mail-editor (artiklen er evt. på engelsk)
255970 Word 2000: Word svarer ikke, når der kommunikeres med OLE1 OCX via DDE til VBA-formular (artiklen er evt. på engelsk)
256901 Office 2000: Ugyldig sidefejl, når du forsøger at udskrive fra Photo Editor (artiklen er evt. på engelsk)
256903 Word 2000: Når du har gemt et dokument som Word 6.0/95 eller HTML, er dagens navn forkert i dokumentet (artiklen er evt. på engelsk)
259320 Word 2000: Indbyggede grafiske billeder går tabt, når du gemmer et dokument som HTML (artiklen er evt. på engelsk)
261158 Word 2000: Adgangsfejl, når du bruger CommandBarButtonEvents i klikhændelseshandleren (artiklen er evt. på engelsk)
262028 Word 2000: Skrifttypens størrelse ændres, når du åbner RTF-fil fra tidligere Word-versioner (artiklen er evt. på engelsk)
262633 Office 2000: Der vises ikke skabeloner i den nye dialogboks (artiklen er evt. på engelsk)
263521 Word 2000: Ugyldig sidefejl, når du deler celler med indstillingen "Flet celler før opdeling" deaktiveret (artiklen er evt. på engelsk)
263686 Word 2000: Word svarer ikke, når du åbner eller redigerer et dokument, der indeholder en liste (artiklen er evt. på engelsk)
263911 Word 2000: Tabelrammer går tabt, når du åbner et dokument, der er gemt som .rtf (artiklen er evt. på engelsk)
264705 Word 2000: Meddelelse om programfejl, når du opdaterer en indholdsfortegnelse (tysk Word) (artiklen er evt. på engelsk)
264706 Word 2000: Lodrette ændringsmarkeringsstreger udskrives forkert, efter du har revideret en tabel (artiklen er evt. på engelsk)
265007 Word 2000: Generel beskyttelsesfejl, efter Word automatisk har rettet tekst (artiklen er evt. på engelsk)
265009 Word 2000: Word 95-dokument ændres til Word-dokument, når det åbnes i Word 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
265031 Word 2000: Word 2000 SR1-sikkerhedsopdatering til e-mail-kommandoer er tilgængelig (artiklen er evt. på engelsk)
265269 Word 2000: Orddeling holder op med at fungere i Word 2000 for visse europæiske sprog (artiklen er evt. på engelsk)
265319 Word 2000: Fodnote nr. 1 åbnes, når du dobbeltklikker på vilkårlig fodnote i RTF-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
265516 Word 2000: Tabelcellernes bredde ændres, når du åbner Word 95, Word 97 eller et RTF-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
268073 Word 2000: Oversatte feltformatparametre i Word 95-dokumenter er forkerte i Word 2000 (artiklen er evt. på engelsk)
268337 Syntaksfejl, når du opdaterer SUM-felter fra Word 97 i et Word 2000-dokument (artiklen er evt. på engelsk)

268525 Word 2000: Dokumenter slettes, når de åbnes som skrivebeskyttet i ODMA-program (artiklen er evt. på engelsk)
268895 Word 2000: Negativt tal på makroknap justeres ikke ved decimaltabulering (artiklen er evt. på engelsk)
274226 Word 2000: Makroer aktiveres, når du åbner databasefil i Microsoft Word (artiklen er evt. på engelsk)
274228 Word 2000: Makroer aktiveres, når Word automatisk åbner ASD-filer (artiklen er evt. på engelsk)
279222 Word 2000: Word svarer ikke, når du bruger polske korrekturværktøjer (artiklen er evt. på engelsk)
280715 Word 2000: Grammatikkontrollen foreslår ukorrekt store bogstaver i ordene "Mainland" eller "Republic" (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 276257 – Seneste udgave 21. dec. 2005 – Udgave 1

Feedback