Ændre penneindstillinger

Tilpas det, din pen kan, og hvordan den fungerer sammen med din pc. Vælg, hvilken hånd du skriver med, eller hvad din pc gør, når du klikker med eller holder pennens genvejsknap nede.

Du kan ændre indstillinger ved at vælge knappen Start

Windows-tast
og derefter vælge Indstillinger > Enheder > Pen og Windows Ink

Du kan åbne Windows Ink-arbejdsområdet,når du klikker med penneknappen, ved at vælge rullelisten under Klik én gang. Vælg arbejdsområdet på den første rulleliste, og vælg derefter, hvilken del af arbejdsområdet du vil åbne på den anden rulleliste.

Du åbner arbejdsområdet, også selvom pc'en er låst, ved at slå Klik én gang for at åbne mine Windows Ink-arbejdsområdenoter, selv når enheden er låst til.

Siden med penneindstillinger

Egenskaber

Artikel-id: 27909 – Seneste udgave 1. dec. 2016 – Udgave 7

Feedback