Gør det lettere at høre Windows

Hvis du har problemer med at høre din pc, kan Windows hjælpe dig. Visuelle meddelelser gør det muligt at modtage visuelle advarsler i stedet for lyde ved systemhændelser, f.eks en meddelelse ved ankomst af en ny mail. De indbyggede undertekster gør det muligt at angive indstillinger for, hvordan billedtekster ser ud, når de er slået til i en app.

Brug visuelle alternativer til lyd

Hvis det er vanskeligt høre lyden, kan du skifte til visuelle beskeder i stedet. Vælg knappen Start

Windows-tast
, vælg derefter Indstillinger > Øget tilgængelighed > Andre indstillinger . Vælg det ønskede visuelle svar under Visuelle meddelelser til lyd. Du kan vælge, at det aktive vindue, den aktive titellinje eller hele skærmen skal blinke, når der kommer en meddelelse, i stedet for kun lyd.

Justere meddelelsesforsinkelse

Windows-meddelelser forsvinder som standard, fem sekunder efter at de vises. Hvis du vil have mere tid til at læse dem, kan du forlænge visningstiden for meddelelser. Vælg knappen Start

Windows-tast
, vælg derefter Indstillinger > Øget tilgængelighed > Andre indstillinger . Vælg den ønskede tid under Vis meddelelser i. Den kan være på op til fem minutter.

Tekstning

Windows har mange muligheder for at tilpasse ting som f.eks. farve, størrelse og baggrunden for undertekster. Vælg knappen Start

Windows-tast
, vælg derefter Indstillinger > Øget tilgængelighed > Undertekster , og vælg derefter, hvordan undertekster skal vises, når du ser en film eller tv-serie.

Egenskaber

Artikel-id: 27933 – Seneste udgave 8. sep. 2016 – Udgave 5

Feedback