Windows Server 2003 og Windows 2000 understøtter stor hukommelse

Sammenfatning

I denne artikel beskrives fysisk adresseudvidelse (PAE) og Address Windowing Extensions (AWE), og der forklares, hvordan de fungerer sammen. Artiklen omhandler også begrænsningerne ved at bruge hukommelse ud over det 4 gigabyte (GB) område, der er normalt for 32-bit operativsystemer.

Yderligere Information

PAE er IA32-processorens tilføjede kapacitet til at benytte mere end 4 GB fysisk hukommelse. Følgende operativsystemer kan benytte PAE til at udnytte fysisk hukommelse ud over 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
PAE aktiveres vha. parameteren /PAE i filen Boot.ini.

Bemærk! I Windows Server 2003 aktiveres PAE kun automatisk, hvis serveren anvender hukommelsesenheder, der kan tilføjes direkte. I så fald er det ikke nødvendigt at bruge parameteren /PAE på et system, der er konfigureret til at bruge aktiv-tilføjelige hukommelsesenheder. I alle andre tilfælde skal du bruge parameteren /PAE i filen Boot.ini til at udnytte hukommelse ud over 4 GB.

Normalt kan en proces, der kører under Windows 2000 eller Windows Server 2003, opnå adgang til op til 2 GB adresseplads i hukommelsen (hvis det antages, at parameteren /3GB ikke blev anvendt). En del af denne hukommelse er fysisk hukommelse og en del virtuel hukommelse. Jo flere programmer (og derfor flere processer), der kører, jo mere hukommelse anvendes op til alle 2 GB adresseområde.

Når denne situation forekommer, øges sidefilsprocessen voldsomt, og ydeevnen kan påvirkes negativt. Hukommelsesstyringen i Windows 2000 og Windows Server 2003 anvender PAE til at levere mere fysisk hukommelse til et program. Dette reducerer behovet for at skifte hukommelsen i sidefilen og resulterer i øget ydeevne. Oplysninger om den faktiske hukommelsesstørrelse er ikke tilgængelige for programmet. Al hukommelsesstyring og -allokering af PAE-hukommelsen håndteres af hukommelsesstyringen uafhængigt af de programmer, der kører.

De foregående oplysninger er gyldige for programmer, der kører, når parameteren /3GB anvendes. Det er mere sandsynligt, at et program, der anmoder om 3 GB hukommelse, vil have en større del af dets hukommelse i fysisk hukommelse i stedet for at få den lagt ud i en sidefil. Dette øger ydeevnen af programmer, der er i stand til at bruge parameteren /3GB. Undtagelsen er, når parameteren /3GB anvendes sammen med parameteren /PAE. I så fald anvendes maksimalt 16 GB hukommelse af operativsystemet. Denne funktionsmåde skyldes indstillinger for virtuel hukommelsesplads i kernen. Hvis systemet derfor genstartes med parameteren /3GB i filen Boot.ini, og systemet har mere end 16 GB fysisk hukommelse, anvendes den yderligere fysiske RAM (Random Access Memory) ikke af operativsystemet. Hvis computeren genstartes uden parameteren /3GB, muliggøres brug af hele den fysiske hukommelse.

AWE er en række programmeringsgrænseflader (API'er) til de hukommelsesstyringsfunktioner, der gør det muligt for programmer at anvende mere hukommelse end de 4 GB, der er tilgængelige gennem almindelig 32-bit adressering. AWE gør det muligt for programmer at reservere fysisk hukommelse som hukommelse, der ikke lægges ud i en sidefil, og derefter dynamisk knytte dele af den hukommelse, der ikke lægges ud i en sidefil, til programmets arbejdshukommelse. Denne proces gør det muligt for hukommelseskrævende programmer, f.eks. store databasesystemer, at reservere store mængder fysisk hukommelse til data, uden at hukommelse skal lægges ud i og hentes fra en sidefil under brugen. I stedet skiftes dataene ind og ud af arbejdssættet, og den reserverede hukommelse ligger ud over 4 GB-området. Desuden åbnes hukommelsesområdet, der ligger ud over 4 GB, for hukommelsesstyringen og AWE-funktionerne af PAE. Uden PAE kan AWE ikke reservere hukommelse ud over 4 GB.

Det følgende er et eksempel på en Boot.ini-fil, hvor parameteren PAE er tilføjet:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Advarsel! Indholdet af filen Boot.ini vil variere, afhængigt af din konfiguration.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

317526 Sådan redigeres filen Boot.ini i Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.

Opsummerende er PAE en funktion i Windows 2000- og Windows Server 2003-hukommelsesstyringen, som leverer mere fysisk hukommelse til et hukommelseskrævende program. Programmet ved ikke, at noget af den anvendte hukommelse, befinder sig i området ud over 4 GB, ligesom programmet ikke ved, at den hukommelse, det anmodede om, faktisk befinder sig i sidefilen.

AWE er et API-sæt, der gør det muligt for programmer at reservere store hukommelsesdele. Den reserverede hukommelse, kan ikke lægges ud i sidefiler, og kan kun opnås adgang til fra det pågældende program.Du kan finde flere oplysninger om AWE og PAE ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

268363 Intel Physical Addressing Extensions (PAE) i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.

Du finder flere oplysninger ved at besøge følgende websteder til Microsoft: Hvis du føjer mere hukommelse til systemet, er det muligt, at BIOS vil genkende den fulde mængde fysisk RAM, der er installeret i serveren, men at Windows kun genkender en del af denne RAM. Hvis serveren har en redundant hukommelsesfunktion eller en hukommelsesspejlingsfunktion, der er aktiveret, vil ikke al den tilføjede hukommelse være synlig for Windows. Redundant hukommelse giver systemet en sekundær hukommelse til brug, når der opstår fejl i en hukommelse. Hukommelsesspejling opdeler hukommelserne i et spejlet sæt. Begge funktioner aktiveres eller deaktiveres i BIOS, og der kan ikke opnås adgang til dem fra Windows. Hvis du vil ændre indstillingerne af disse funktioner, skal du se brugervejledningen til systemet eller OEM-webstedet. Du kan også kontakte hardwareleverandøren.

Hvis du f.eks. kører et system med 4 GB RAM, og du tilføjer 4 GB yderligere RAM, vil Windows muligvis kun genkende 4 GB fysisk hukommelse eller eventuelt 6 GB i stedet for de fulde 8 GB. Funktionen for redundant hukommelse eller hukommelsesspejlingsfunktionen kan være aktiveret for de nye hukommelsespladser uden din viden. Disse symptomer ligner de symptomer, der kan forekomme, når du ikke føjer parameteren /PAE til filen Boot.ini.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 283037 – Seneste udgave 26. feb. 2014 – Udgave 1

Feedback