Sådan håndteres cookies i Internet Explorer 6

Artiklen henvender sig til private brugere. Hvis du ikke er fortrolig med disse oplysninger, er det måske en god ide at bede en anden om hjælp eller kontakte support. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontakter support, på følgende Microsoft-websted:
Du kan finde en Microsoft Internet Explorer 5-version af denne artikel under 196955 .

Sammenfatning

Internet Explorer 6 implementerer avanceret cookiefiltrering på basis af P3P-specifikationen (Platform for Privacy Preferences). Med P3P-specifikationen, der er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), kan du angive, hvordan dine personlige oplysninger skal beskyttes, og samtidigt tydeligt angive, hvordan dine data skal bruges på websteder, i et computerlæsbart format. Du kan finde oplysninger om P3P på følgende websted. Siden er evt. på engelsk: Oplysninger om kontakt til tredjepart er inkluderet for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.

I Internet Explorer 6 får du vist oplysninger om websteder, som ikke opfylder dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. I denne artikel beskrives, hvordan du håndterer indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger (eller cookies) i Internet Explorer 6. Du kan finde oplysninger om standardindstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer 6 i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
293222 Standardindstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer 6. Artiklen er evt. på engelsk.

Yderligere Information

Du kan konfigurere indstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer 6 ved at klikke på Internetindstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Beskyttelse af personlige oplysninger.

BEMÆRK! En administrator kan tilpasse dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger og fjerne fanen Beskyttelse af personlige oplysninger fra brugergrænsefladen i dialogboksen Internetindstillinger. Hvis fanen Beskyttelse af personlige oplysninger ikke er tilgængelig, skal du kontakte administratoren eller se afsnittet "Flere oplysninger til erfarne brugere og it-teknikere".

Disse indstillinger erstatter indstillingerne for cookies under fanen Sikkerhed i Internet Explorer 4 og 5 (og fanen Avanceret i Internet Explorer 3). Skyderen Beskyttelse af personlige oplysninger har seks indstillinger: Bloker alle cookies, Høj, Mellemhøj, Mellem (standardniveau), Lav og Accepter alle cookies.

Følgende indstillinger er tilgængelige for skyderen Beskyttelse af personlige oplysninger:
 • Bloker alle cookies: Cookies fra alle websteder blokeres, og eksisterende cookies på computeren kan ikke læses af de websteder, der har oprettet dem. Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter ikke disse indstillinger.
 • Høj: Blokerer cookies, der ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller som har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der angiver, at personlige oplysninger bruges uden dit udtrykkelige samtykke. Cookies, der allerede fandtes på computeren, før du installerede Internet Explorer 6, bindes (så de kun kan læses i indhold fra det oprindelige websted). Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter disse indstillinger.
 • Mellemhøj: Blokerer tredjepartscookies, som ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller som bruger personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Blokerer cookies fra et oprindeligt websted, som har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der angiver, at personlige oplysninger bruges uden dit udtrykkelige samtykke. Cookies fra et oprindeligt websted, som ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, og cookies, der allerede fandtes på computeren, før du installerede Internet Explorer 6, bindes (så de kun kan læses i indhold fra det oprindelige websted). Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter disse indstillinger.
 • Mellem (standardniveau): Blokerer tredjepartscookies, der ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller som har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der angiver, at personlige oplysninger bruges uden dit udtrykkelige samtykke. Cookies fra et oprindeligt websted, som har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der angiver, at personlige oplysninger bruges uden dit udtrykkelige samtykke, nedprioriteres (slettes, når du lukker Internet Explorer). Cookies fra et oprindeligt websted, som ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, bindes (så de kun kan læses i indhold fra det oprindelige websted). Cookies, der allerede fandtes på computeren, før du installerede Internet Explorer 6, bindes også. Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter disse indstillinger.
 • Lav: Cookies fra et oprindeligt websted, som ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, bindes (så de kun kan læses i indhold fra det oprindelige websted). Cookies, der allerede fandtes på computeren, før du installerede Internet Explorer 6, bindes også. Tredjepartscookies, der ikke har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller som har en kort beskrivelse af politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der angiver, at personlige oplysninger bruges uden dit udtrykkelige samtykke, nedprioriteres (slettes, når du lukker Internet Explorer). Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter disse indstillinger.
 • Accepter alle cookies: Alle cookies gemmes på computeren, og eksisterende cookies på computeren kan læses af de websteder, der har oprettet dem. Handlinger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for det enkelte websted tilsidesætter ikke disse indstillinger.
BEMÆRK! Hvis du ændrer indstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger, påvirker det ikke de cookies, du allerede har accepteret eller blokeret, medmindre du flytter skyderen til Accepter alle cookies eller Bloker alle cookies.

I Internet Explorer vises dialogboksen Beskyttelse af personlige oplysninger den første gang, en cookie begrænses pga. dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Denne dialogboks vises kun én gang, medmindre du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse igen. I dialogboksen Beskyttelse af personlige oplysninger vises en meddelelse om, at et nyt statusikon (Rapport om beskyttelse af personlige oplysninger) føjes til statuslinjen, når du besøger et websted, der ikke overholder dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan dobbeltklikke på dette ikon for at få vist en rapport om beskyttelse af personlige oplysninger, der viser, at webstedet enten har indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, der er i konflikt med dine indstillinger, eller slet ikke har en offentliggjort politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan også få vist en rapport om beskyttelse af personlige oplysninger for et vilkårligt websted ved at klikke på Rapport om beskyttelse af personlige oplysninger i menuen Vis.

BEMÆRK! Skyderen Beskyttelse af personlige oplysninger kan kun bruges på internettet. Alle cookies accepteres automatisk fra websteder i både intranetzoner og zoner, du har tillid til, og alle cookies blokeres automatisk fra websteder i den klassificerede zone.

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
282846 Indstillinger under fanen Beskyttelse af personlige oplysninger påvirker kun internetzonen. Artiklen er evt. på engelsk.

Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted

Du kan også definere cookiestyring pr. websted. Det tilsidesætter de standardindstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, der er angivet med skyderen, for de websteder, du tilføjer i dialogboksen Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted, medmindre du flytter skyderen til Accepter alle cookies eller Bloker alle cookies (handlingerne pr. websted ignoreres).

Du kan tilsidesætte cookiestyring for individuelle websteder ved at klikke på Rediger under fanen Beskyttelse af personlige oplysninger for at åbne dialogboksen Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted. Du kan angive individuelle domæner i dialogboksen Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted ved hjælp af indstillingen Bloker eller Tillad. Eksisterende cookies fra websteder, du vælger at blokere, slettes. BEMÆRK! Hvis du flytter skyderen under fanen Beskyttelse af personlige oplysninger til Accepter alle cookies eller Bloker alle cookies, ignoreres handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted, og knappen Rediger er derfor ikke tilgængelig.

Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan tilsidesætte automatisk cookiestyring for alle websteder i internetzonen ved at klikke på Avanceret under fanen Beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan bruge dialogboksen Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger til at indstille tredjepartscookies og cookies fra oprindeligt websted til Accepter, Bloker eller Spørg, så cookies under sessionen altid tillades.

BEMÆRK! Eksisterende cookies på computeren kan stadig læses af de websteder, der har oprettet dem, selvom du vælger at blokere cookies i dialogboksen Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
298780 Eksisterende cookies kan stadig læses af et websted, selvom indstillingen 'Bloker' er valgt. Artiklen er evt. på engelsk.
BEMÆRK! Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted tilsidesætter indstillinger i dialogboksen Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger.

Import af brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan bruge knappen Importer til at importere en fil med brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en fil med brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, på følgende Microsoft-websted. Siden er evt. på engelsk: Alle indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, der ikke tilsidesættes af den importerede brugerdefinerede fil, forbliver uændrede, når du importerer filen. Hvis de importerede brugerdefinerede indstillinger f.eks. ikke definerer indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger i internetzonen, bevares de eksisterende indstillinger for denne zone. Regler pr. websted kan blive fjernet, når du importerer brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, og hvis du importerer brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du ikke ændre standardindstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger for internetsikkerhedszonen uden at deaktivere de brugerdefinerede indstillinger for denne zone (klik på Avanceret eller Standard under fanen Beskyttelse af personlige oplysninger for at fjerne importerede indstillinger for internetzonen).
Du kan finde flere oplysninger om fjernelse af importerede brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301689 Sådan gendannes standardindstillinger efter import af brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.

Sådan vises og slettes cookies

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får vist cookies, du har accepteret, eller sletter cookies ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

278835 Sådan slettes cookies

Flere oplysninger til erfarne brugere og it-teknikere

Hvis du er administrator, kan du tilpasse indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger for alle brugere og forhindre brugere (herunder administratorer) i at se eller foretage ændringer i indstillingerne til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan gøre dette ved hjælp af MMC-snap-in'en Gruppepolitik (Microsoft Management Console) til Windows 2000-baserede eller Windows XP-baserede computere eller ved hjælp af IEAK (Internet Explorer Administration Kit) til enhver understøttet Windows-platform. Bemærk, at den computer, hvor du kører snap-in'en Gruppepolitik eller IEAK, skal køre Internet Explorer 6, for at du kan konfigurere indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger.

Tilpas indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

 1. Klik på Importer de aktuelle indstillinger for sikkerhedszoner og beskyttelse af personlige oplysninger i dialogboksen Indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger under Fase 4 – Tilpasning af webbrowseren i guiden Tilpasning af Microsoft Internet Explorer (IEAK).
 2. Hvis du bruger snap-in'en Gruppepolitik, skal du dobbeltklikke på Sikkerhedszoner og indholdsklassifikationer under Brugerkonfiguration\Windows-indstillinger\Internet Explorer-vedligeholdelse\Sikkerhed og derefter klikke på Importer de aktuelle indstillinger for sikkerhedszoner og beskyttelse af personlige oplysninger.
 3. Klik på Rediger indstillinger for at ændre de aktuelle indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger.
 4. Klik på OK.
De aktuelle indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger gemmes i det valgte Gruppepolitik-objekt eller i IEAK-installationspakken. Hvis du bruger IEAK, skal du installere installationspakken på hver enkelt computer, hvor du vil anvende de brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger.

Deaktivering af brugeradgang til alle indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan fjerne fanen Beskyttelse af personlige oplysninger fra brugergrænsefladen i dialogboksen Internetindstillinger, så brugere ikke kan få vist eller ændre indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, ved hjælp af en af følgende metoder.
Metode 1: Brug snap-in'en Gruppepolitik (Windows 2000 og Windows XP)


Sådan deaktiveres fanen Beskyttelse af personlige oplysninger ved hjælp af snap-in'en Gruppepolitik i Windows 2000 eller Windows XP:
 1. Start snap-in'en Gruppepolitik (Gpedit.msc).
 2. Dobbeltklik på politikken Deaktiver fanen Beskyttelse af personlige oplysninger under Brugerkonfiguration\Administrative skabeloner\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet Kontrolpanel.

  Hvis denne politik ikke er tilgængelig på en Windows 2000-baseret computer, der kører Internet Explorer 6, skal du hente IEAK 6 Service Pack 1 (SP1).
  Du kan finde flere oplysninger om dette problem ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  316116 Det er ikke muligt at styre indstillinger for gruppepolitik i Internet Explorer 6 på en Windows 2000-baseret computer.
 3. Klik på Aktiveret, og klik derefter på OK.
Politikken anvendes på det valgte Gruppepolitik-objekt, og strengværdien **del.PrivacyTab oprettes i følgende nøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Metode 2: IEAK Profilstyring (Alle platforme)
Du kan deaktivere fanen Beskyttelse af personlige oplysninger for alle brugere af Windows 98 og Windows Millennium Edition (Me) eller administratorer af Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP ved hjælp af IEAK Profilstyring ved at benytte følgende fremgangsmåde:

BEMÆRK! Hvis du vil anvende denne politik på brugere med begrænsede brugerkonti (ikke-administratorer) på en Windows NT 4.0-baseret, Windows 2000-baseret eller Windows XP-baseret computer, skal du bruge Windows NT-politikeditoren (Windows NT 4.0) eller snap-in'en Gruppepolitik (Windows 2000 og Windows XP).
 1. Opret en Internet Explorer-installationspakke ved hjælp af guiden Tilpasning af Internet Explorer, og start derefter IEAK Profilstyring.
 2. Klik på Ny i menuen Filer, eller åbn en eksisterende .ins-fil, du vil redigere.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Alle politikker i menuen Administrer (hvis afkrydsningsfeltet ikke allerede er markeret).
 4. Klik på Sider for internetegenskaber under Politikker og begrænsninger\Firmabegrænsninger.
 5. Klik for at markere politikken Deaktiver visning af egenskabsside.
 6. Klik på Gem i menuen Filer. Du kan også klikke på Gem som og derefter skrive stien til .ins-filen, URL-adressen til .cab-filerne og navnene på .cab-filerne, hvis de er anderledes end de standardnavne, der er vist.
Politikken anvendes på brugere, der installerer Internet Explorer-installationspakken. Når denne politik anvendes, oprettes DWORD-værdien PrivacyTab, og de tilhørende værdidata angives til 1 i følgende nøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Deaktivering af brugeradgang til Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer adgang til dialogboksen Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301524 Sådan deaktiveres adgang til dialogboksen "Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted". Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan sikkerhedszoner konfigureres, på følgende Microsoft-websted. Siden er evt. på engelsk: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du redigerer sikkerhedsindstillingerne i Internet Explorer, på følgende Microsoft-websted. Siden er evt. på engelsk: Du kan finde flere oplysninger om cookies ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
260971 Beskrivelse af cookies. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om registreringsdatabasen og indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

182569 Beskrivelse af oplysninger i registreringsdatabasen om Internet Explorer-sikkerhedszoner

Du kan finde flere oplysninger om kendte problemer med indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer 6 ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
296363 Indstillinger af cookies bevares ikke ved opgradering til Internet Explorer 6. Artiklen er evt. på engelsk.
302708 Nogle webtjenester fungerer ikke efter opgradering til Internet Explorer 6
299331 Websted rapporterer, at cookies skal aktiveres. Artiklen er evt. på engelsk.
318810 Det er ikke muligt at klikke på "Her" i dialogboksen Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for at se et websteds politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.
298636 Ikonet Beskyttelse af personlige oplysninger vises på statuslinjen, selvom indstillingerne tillader cookies. Artiklen er evt. på engelsk.
304646 Kan ikke konfigurere forskellige indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted for websteder i samme domæne. Artiklen er evt. på engelsk.
303477 Fejlmeddelelsen "Du har skrevet et ugyldigt domæne" vises, når du forsøger at tilpasse indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.
301390 Cookie Pal kræver avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.
306027 Kan ikke opdatere webside, der bruger cookies, hvis den er indstillet til at spørge om cookies. Artiklen er evt. på engelsk.
298621 Cookies blokeres eller gemmes uventet på computeren. Artiklen er evt. på engelsk.
303476 Skærmlæserprogram læser ikke cookieoverskrifter i dialogboksen Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.
303479 Fejlmeddelelse vises ved import af brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Artiklen er evt. på engelsk.
298626 Kan ikke eksportere brugerdefinerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger i Internet Explorer 6. Artiklen er evt. på engelsk.
308093 Dialogboksen Rapport om beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke lukkes med Alt+L. Artiklen er evt. på engelsk.
301402 Forkerte oplysninger i "Hvad er det?" i Avancerede indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger: Tekst. Artiklen er evt. på engelsk.
304531 Gamle cookiestrenge, der understøttes af Internet Explorer 6. Artiklen er evt. på engelsk.
306255 Ufunktionelt ikon for beskyttelse af personlige oplysninger vises, når du navigerer tilbage til websteder. Artiklen er evt. på engelsk.
298628 Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted fungerer ikke som ventet. Artiklen er evt. på engelsk.
302831 Handlinger til beskyttelse af personlige oplysninger pr. websted kan ikke fjernes for lokale intranet. Artiklen er evt. på engelsk.
313558 PRB: Der opstår fejl i politik til beskyttelse af personlige oplysninger ved adgang til websteder via proxy til godkendelse. Artiklen er evt. på engelsk.
323752 Sessionsvariabler går tabt ved brug af FRAMESET i Internet Explorer 6
Egenskaber

Artikel-id: 283185 – Seneste udgave 4. jan. 2010 – Udgave 1

Feedback