Sådan bruges dispositionsniveauer til at oprette en indholdsfortegnelse (TOC) i Word 2003 og i Word 2002.

Sammenfatning

En af de almindelige funktioner i forbindelse med professionelle dokumenter er indholdsfortegnelsen (TOC). I Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Word 2002 kan du oprette indholdsfortegnelser uden at bruge typografier.

I Word 2003 og Word 2002 har du forskellige overskriftstypografier, brugerdefinerede typografier eller TOC-felter til at oprette indholdsfortegnelser med. Du kan nu bruge dispositionsniveauer til at oprette indholdsfortegnelser med uden at ændre visningen af din tekst. De integrerede overskriftstypografier anvender specifik formatering, og dispositionsniveauerne anvender et "usynligt" format. Denne artikel beskriver, hvordan du kan bruge dispositionsniveauer til at oprette en indholdsfortegnelse.

Indsæt feltet Indholdsfortegnelse

Følg disse trin for at bruge dispositionsniveauer til at oprette en indholdsfortegnelse:

Sådan indsættes et TOC-felt:
 1. Start Word, og åbn derefter dokumentet.
 2. Klik på et tomt afsnit, hvor indholdsfortegnelsen skal placeres.
 3. Peg på Reference i menuen Indsæt, og klik derefter på Indeks m.m.
 4. Klik på fanen Indholdsfortegnelse, og klik derefter på Vis værktøjslinjen Disposition.
 5. Vælg de indstillinger, der skal anvendes i indholdsfortegnelsen, i dialogboksen Indeks m.m, og klik derefter på OK.

  Der vises følgende meddelelse:
  Sådan tilføjer eller fjerner du elementer fra indholdsfortegnelsen.

  1. Marker teksten i dokumentet.
  2. Klik på dispositionsniveauet på værktøjslinjen for at få teksten vist i indholdsfortegnelsen.
  BEMÆRK! Hvis teksten i dokumentet ikke er markeret til at skulle være inkluderet i indholdsfortegnelsen, modtager du følgende fejlmeddelelse i dokumentet i stedet for indholdsfortegnelsen:
  Fejl! Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.
 6. Klik på OK.

Opret en indholdsfortegnelse

Marker den tekst, du vil medtage i indholdsfortegnelsen, med et dispositionsniveau. Brug en eller flere af følgende metoder til at markere den tekst, der skal være inkluderet i indholdsfortegnelsen.

Brug dispositionsniveauer til at markere tekst

 1. Marker den tekst i dokumentet, der skal inkluderes i indholdsfortegnelsen.
 2. Vælg det ønskede niveau i feltet Dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition.

  Hvis du f.eks. ønsker at inkludere overskriften "Horeunger" i indholdsfortegnelsen, skal du markere ordet og anvende det ønskede niveau på værktøjslinjen Disposition:
  Horeunger

  Horeunger er den sidste linje i et afsnit, der placerer sig øverst på siden. Horeunger er den første linje i et afsnit, der placerer sig nederst på siden.
 3. Klik på Opdater indholdsfortegnelse på værktøjslinjen Disposition for at opdatere indholdsfortegnelsen.
 4. Klik på Opdater alt i dialogboksen Opdatering af indholdsfortegnelse, og klik derefter på OK.

Brug dispositionsniveauer med en typografiseparator til at markere tekst

Når du anvender et dispositionsniveau for at markere tekst, som er en del af et større afsnit, vises hele afsnittet i indholdsfortegnelsen. Du kan bruge typografiseparatorer til at anvende dispositionsniveauer på et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit, så kun dette ord eller denne sætning vises i indholdsfortegnelsen. Du finder yderligere oplysninger om denne funktion i afsnittet "Yderligere oplysninger om typografiseparatorer" i denne artikel.

Før du kan bruge funktionen Typografiseparator, skal du tilføje knappen Typografiseparator på værktøjslinjen Formatering. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
 1. Klik påTilpas i menuen Funktioner.
 2. Klik på Alle kommandoer på listen Kategorier under fanen Kommandoer.
 3. Vælg InsertStyleSeparator på listen Kommandoer, og træk derefter InsertStyleSeparator til værktøjslinjen Formatering.
 4. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Tilpas.


Brug typografiseparatorer på en af følgende måder:
 • Anvend dispositionsniveauer på indledende tekst. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
  1. Når du kommer til et punkt, mens du skriver, hvor du vil ændre dispositionsniveauet, skal du klikke på knappen Typografiseparator.

   Når du klikker på knappen Typografiseparator, flytter indsætningspunktet sig til højre for separatoren, så du kan fortsætte med at skrive. Du har nu tekst i et afsnit, der er afgrænset af typografiseparatoren.
  2. Marker teksten til venstre for separatoren. Vælg det ønskede niveau i feltet Dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition.
  Brug typografiseparatorer til at føje et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit til indholdsfortegnelsen: Det kan du gøre ved at følge disse trin:

  1. Når du skriver og kommer til et ord eller en sætning i et afsnit, som du vil inkludere i indholdsfortegnelsen, skal du klikke på knappen Typografiseparator.

   Når du klikker på knappen Typografiseparator, flytter indsætningspunktet sig til højre for separatoren, så du kan fortsætte med at skrive.
  2. Skriv det ord eller den sætning, som skal medtages i indholdsfortegnelsen, og klik derefter igen på knappen Typografiseparator.
  3. Marker det ord eller den sætning, du vil medtage i indholdsfortegnelsen. Vælg det ønskede niveau i feltet Dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition.
  Indsæt typografiseparatoren mellem to eksisterende afsnit.

  Du kan bruge typografiseparatorer mellem to eksisterende afsnit, således at det første afsnit bliver den indledende tekst og vises i indholdsfortegnelsen. Det andet afsnit er den resterende tekst og vises ikke i indholdsfortegnelsen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
  1. Opret to afsnit med tekst. Placer den tekst, som du ønsker skal vises i indholdsfortegnelsen, i det første afsnit. Placer den resterende tekst i det andet afsnit.
  2. Placer indsætningspunktet i det første afsnit, og klik derefter på knappen Typografiseparator.

   De to afsnit ser ud til at være et enkelt afsnit. Afsnitstegnet i slutningen af første afsnit bliver en typografiseparator. Nu har du et enkelt sammensat afsnit, der vises som to separate afsnit i dispositionsvisning, men udskrives som et enkelt afsnit.
  3. Marker teksten til venstre for separatoren. Vælg det ønskede niveau i feltet Dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition.

Rediger eller fjern en overskrift i en indholdsfortegnelse

Gør et af følgende for at se et anvendt dispositionsniveau:
 • Klik på Vis formatering i menuen Formater. Opgaveruden Vis formatering åbnes. Marker den tekst i dokumentet, der har et anvendt dispositionsniveau.

  Bemærk, at de nøjagtige formateringsoplysninger vises i opgaveruden Vis formatering. (Dispositionsnivauet vises under Afsnit).

  eller
 • Marker den tekst, der har det anvendte dispositionsniveau. Vis feltet Dispositionsniveau for det anvendte dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition.

  BEMÆRK! Hvis værktøjslinjen Disposition ikke vises, kan du pege på Værktøjslinjer i menuen Vis, og derefter klikke for at vælge Disposition.
Anvend et nyt dispositionsniveau på den markerede tekst for at redigere eller fjerne en overskrift i indholdsfortegnelsen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

 1. Vælg den markerede tekst. Vælg det ønskede niveau i feltet Dispositionsniveau på værktøjslinjen Disposition. (Klik på Brødtekst for at fjerne formateringen for dispositionsniveauet).
 2. Klik på Opdater indholdsfortegnelse på værktøjslinjen Disposition for at opdatere indholdsfortegnelsen.
 3. Klik på Opdater alt i dialogboksen Opdatering af indholdsfortegnelse, og klik derefter på OK.
BEMÆRK! Hvis du klikker på Vis/skjul på standardværktøjslinjen, vil du se, at der ikke er nogen specialtegn i afsnittet, der angiver, at dispositionsniveauet er anvendt på teksten. Den tekst, der er markeret med et dispositionsniveau, vises dog i dokumentets indholdsfortegnelse.

Yderligere oplysninger om typografiseparatorer

Typografiseparatorer er en ny funktionen i Microsoft Word. Typografiseparatorkoder gør det muligt at:

 • Anvende dispositionsniveauer på indledende tekst, så kun den indledende tekst vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende dispositionsniveauer på et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit, så kun dette ord eller denne sætning vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende overskriftstypografier på et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit, så kun dette ord eller denne sætning vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende to typografier i et enkelt afsnit, så det indledende afsnit vises i indholdsfortegnelsen.
Typografiseparatoren er et skjult afsnitstegn, der fungerer som en afgrænser mellem separate anvendte typografier i et dokument. Typografiseparatortegnet er kun synligt, når du får vist tegn, der ikke udskrives. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner for at få vist typografiseparatorer. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Alle under Formateringsmærker under fanen Vis, og klik derefter på OK.

VIGTIGT! Typografiseparatoren er en særlig form for skjult afsnitstegn, så dokumenter oprettet med typografiseparatorer i Word 2003 og Word 2002 ser ens ud i Word 2000 og Microsoft Word 97, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Vis alle. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis alle i en tidligere version af Word, ser det skjulte afsnitstegn typografiseparatoren ud som et normalt afsnitstegn, og dokumentet bliver sideinddelt. Du kan slette typografiseparatoren, uanset om den er skjult eller ej, ligesom med ethvert andet tegn. Når du gør dette, antager formateringen af teksten efter separatoren som forventet samme formatering som teksten før separatoren. Når du ser dokumenter, der er oprettet i Word 2003 og Word 2002 med typografiseparatorer i tidligere versioner af Word, skal du ikke klikke på Vis alle.

BEMÆRK! Funktionaliteten ved dispositionsniveauer går tabt, hvis du gemmer dokumentet i en tidligere version af Word end Word 2002.
Referencer

Du finder yderligere oplysninger om oprettelse af en indholdsfortegnelse ved at klikke på Microsoft Word 2002 Hjælp i menuen Hjælp, skrive opret en indholdsfortegnelse ud fra en disposition i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist emnet.


Du finder yderligere oplysninger om, hvordan funktionen Indledende tekst fremhæves bruges til at oprette en indholdsfortegnelse ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

285059 Sådan oprettes en indholdsfortegnelse ved at markere tekst i Word 2002 og Word 2003

Du finder yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en indholdsfortegnelse uden sidenumre ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

319821 Sådan oprettes tekst til indholdsfortegnelse uden sidenummer i Word 2003 og i Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 285050 – Seneste udgave 16. aug. 2006 – Udgave 1

Feedback