Sådan oprettes en indholdsfortegnelse ved at markere tekst i Word 2002 og Word 2003

Sammenfatning

En af de mest almindelige funktioner i forbindelse med professionelle dokumenter er indholdsfortegnelsen. Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Word 2002 gør det nemmere at oprette en indholdsfortegnelse ved at tillade oprettelse af indholdsfortegnelsen uden brug af typografi, og ved at markere et enkelt ord eller en gruppe af ord i en bestemt brødtekst og føje de oplysninger til indholdsfortegnelsen.

Der kan genereres en indholdsfortegnelse ved at bruge funktionen Indledende tekst fremhæves til at anvende overskriftstypografier i en hvilken som helst indledende tekst (det eller de første ord i et afsnit eller i en sætning. Hvis du bruger funktionen Indledende tekst fremhæves, kan du oprette afsnit, hvor den første del af afsnittet er formateret med en overskriftstypografi og vises i indholdsfortegnelsen, men hvor resten af afsnittet er normaltekst og ikke vises i indholdsfortegnelsen. I denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge denne nye funktion til at oprette en indholdsfortegnelse.


Opret en indholdsfortegnelse

I Word 2003 og Word 2002 kan du oprette en indholdsfortegnelse på baggrund af en del af teksten i et afsnit, uden at hele afsnittet medtages. Du kan markere tekst ved hjælp af funktionen Indledende tekst fremhæves med overskriftstypografier, så teksten inkluderes i en indholdsfortegnelse.

Sådan indsættes en indholdsfortegnelse:
 1. Start Word, og åbn derefter dokumentet.
 2. Klik på et tomt afsnit, hvor indholdsfortegnelsen skal placeres.
 3. Peg på Reference i menuen Indsæt, og klik derefter på Indeks m.m.
 4. Klik på fanen Indholdsfortegnelse, og klik derefter på Vis værktøjslinjen Disposition.
 5. Vælg de indstillinger, der skal anvendes i indholdsfortegnelsen, i dialogboksen Indeks m.m, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK til følgende meddelelse:
  Sådan tilføjer eller fjerner du elementer fra indholdsfortegnelsen.

  1. Marker teksten i dokumentet.
  2. Klik på dispositionsniveauet på værktøjslinjen, for at teksten vises i indholdsfortegnelsen.
  BEMÆRK: Hvis teksten i dokumentet ikke er markeret til at skulle være inkluderet i indholdsfortegnelsen, modtager du følgende fejlmeddelelse i dokumentet i stedet for indholdsfortegnelsen:
  Fejl! Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.

Marker den tekst, der skal inkluderes i indholdsfortegnelsen

Det næste trin er at markere den tekst, der skal inkluderes i indholdsfortegnelsen ved hjælp af Indledende tekst fremhæves med overskriftstypografier. Brug en eller flere af følgende metoder til at markere den tekst, der skal være inkluderet i indholdsfortegnelsen.


Brug Indledende tekst fremhæves med overskriftstypografier

 1. Marker den indledende tekst i dokumentet, der skal inkluderes i indholdsfortegnelsen. Du kan f.eks. have et afsnit, der inkluderer indledende tekst til at introducere resten af teksten i afsnittet. Hvis du fra følgende afsnit vil inkludere det indledende ord "Horeunger" i indholdsfortegnelsen, skal du blot markere disse ord og fortsætte med trinene.
  Horeunger: Horeunger er den sidste linje i et afsnit, der placerer sig øverst på siden. Horeunger er den første linje i et afsnit, der placerer sig nederst på siden.
 2. Klik på rullepilen i feltet Typografi på værktøjslinjen Formatering, og vælg derefter den ønskede overskrift.
 3. Klik på Opdater indholdsfortegnelse på værktøjslinjen Disposition for at opdatere indholdsfortegnelsen.
 4. Klik på Opdater alt i dialogboksen Opdatering af indholdsfortegnelse, og klik derefter på OK.
Hvis du klikker på Vis/skjul på standardværktøjslinjen, skal du være opmærksom på, at der ikke er nogen specialtegn i afsnittet, der angiver, at funktionen Indledende tekst fremhæves er anvendt. Den tekst, der er formateret på overskriftsniveau, vises dog i dokumentets indholdsfortegnelse. Da der ikke er anvendt nogen skjulte afsnitstegn eller andre elementer, er hele processen problemfri. Word bruger en ny underliggende funktion til dette – sammenkædet tegntypopgrafi.

Den overskriftstypografi, der er anvendt på den indledende del af dokumentet, vises som overskriftstypografi, men er faktisk en sammenkædet tegntypografi. Når du i Word 2003 og Word 2002 anvender afsnitstypografi i et underafsnit, sker der følgende:
 • Der oprettes en skjult tegntypografi, som bruger de samme tegnegenskaber som den anvendte afsnitstypografi.

  og
 • Tegntypografien anvendes på det markerede.
BEMÆRK: Den skjulte tegntypografi, der er oprettet med sammenkædede tegntypografier, vises på rullelisten Typografi, hvis dokumentet er åbnet og vist i en tidligere version af Word. Funktionaliteten af typografiseparatoren mistes, hvis dokumentet gemmes i en tidligere version af Word.

Følg disse trin for at få vist den skjulte tegntypografi:
 1. Klik på Vis formatering i menuen Formater.

  Opgaveruden Vis formatering åbnes.
 2. Marker teksten i dokumentet, og bemærk, at nøjagtige formateringsoplysninger vises i opgaveruden Vis formatering.
 3. Marker den tekst, der anvender tegntypografien, og bemærk, at teksten vises som tegntypografi i opgaveruden Vis formatering. Den sammenkædede typografi vises som Heading Char i opgaveruden Vis formatering. Den aktuelle tegntypografi forbliver skjult i opgaveruden Typografier og formatering eller rullelisten Typografi på værktøjslinjen Formatering.
Enhver afsnitstypografi kan bruges til den sammenkædede tegntypografi. En afsnitstypografi, der præcis ligner brødtekstens afsnitstypografi, kan oprettes, og derefter anvendes på en del af afsnittet. På denne måde kan teksten, der bruges til at oprette en indholdsfortegnelse, svare nøjagtig til teksten i afsnittet, forudsat at indstillingerne for indholdsfortegnelsen er redigeret, så de indeholder typografien for den indledende tekst.


Brug Typografiseparator med overskriftstypografier

Typografiseparatoren er en ny funktion i Word 2003 og Word 2002. Typografiseparatorkoder gør det muligt at gøre følgende:
 • Anvende overskriftstypografier på et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit, så kun dette ord eller denne sætning vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende to typografier i et enkelt afsnit, så det indledende afsnit vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende dispositionsniveauer på indledende tekst, så kun den indledende tekst vises i indholdsfortegnelsen.
 • Anvende dispositionsniveauer på et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit, så kun dette ord eller denne sætning vises i indholdsfortegnelsen.
Typografiseparatoren er et skjult afsnitstegn, der fungerer som en afgrænser mellem separate anvendte typografier i et dokument. Følg disse trin for at gøre separatorkoden synlig:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på Alle under Formateringsmærker under fanen Vis.
Før du kan bruge funktionen Typografiseparator, skal du tilføje knappen Typografiseparator til din værktøjslinje:
 1. Klik påTilpas i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Kommandoer, og klik derefter på Alle kommandoer på listen Kategorier.
 3. Find InsertStyleSeparator på listen Kommandoer, og træk den derefter til værktøjslinjen Formatering. Klik på Luk.
Indsæt typografiseparatoren, før du anvender overskriftstypografien på teksten. Du kan gøre det ved at bruge en af følgende metoder:


Metode A: Brug typografiseparatorer til at føje et enkelt ord eller en enkelt sætning i et afsnit til indholdsfortegnelsen:
 1. Når du skriver og når til et ord eller en sætning i et afsnit, som du vil inkludere i indholdsfortegnelsen, skal du klikke på knappen Typografiseparator. Når du klikker på knappen Typografiseparator, flytter indsætningspunktet sig til højre for separatoren, så du kan fortsætte med at skrive.
 2. Skriv det ord eller den sætning, som skal medtages i indholdsfortegnelsen, og klik derefter igen på knappen Typografiseparator.
 3. Marker det ord eller den sætning, som skal medtages i indholdsfortegnelsen, klik på rullepilen i feltet Typografi på værktøjslinjen Formatering, og vælg derefter en overskrift.
Ordet eller sætningen mellem de to typografiseparatorer vises i indholdsfortegnelsen.


Metode B: Indsæt en typografiseparator mellem to eksisterende afsnit:

Du kan bruge typografiseparatoren mellem to eksisterende afsnit, så det første afsnit bliver til indledende tekst og vises i indholdsfortegnelsen, og det andet afsnit er resten af teksten og ikke vises i indholdsfortegnelsen. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Opret to tekstafsnit ved at placere den tekst, der skal vises i indholdsfortegnelsen, i det første afsnit og resten af teksten i det andet afsnit.
 2. Placer indsætningspunktet i det første afsnit, og klik derefter på knappen Typografiseparator.

  Hvis du konverterer afsnitstegnet til sidst i det første afsnit til en typografiseparator, vil de to afsnit se ud til at være et enkelt afsnit. Nu har du et enkelt sammensat afsnit, der vises som to separate afsnit i dispositionsvisning, men udskrives som et enkelt afsnit.
 3. Marker teksten til venstre for separatoren, klik på rullepilen i feltet Typografi på værktøjslinjen Formatering, og vælg derefter den ønskede overskrift.
Indholdsfortegnelsen viser kun den indledende del (det første afsnit) som formateret med overskriftstypografien.

BEMÆRK: Typografiseparatoren er en særlig form for skjult afsnitstegn, så dokumenter oprettet med typografiseparatorer i Word 2003 og Word 2002 ser ens ud i Word 2000 og Microsoft Word 97, medmindre du klikker på Alle under Formateringsmærker. Hvis du klikker på Alle under Formateringsmærker i en tidligere version af Word, ser det skjulte afsnitstegn typografiseparator ud som et normalt afsnitstegn, og dokumentet blive sideinddelt.

Når du ser dokumenter, der er oprettet i Word 2003 og Word 2002 med typografiseparatorer i tidligere versioner af Word, skal du ikke klikke på Alle under Formateringsmærker.


Fjernelse af en overskrift fra indholdsfortegnelsen

Hvis du vil fjerne en overskrift fra indholdsfortegnelsen, kan du anvende en ny afsnitstypografi på den markerede tekst:
 1. Vælg den markerede tekst, klik på rullepilen i feltet Typografi på værktøjslinjen Formatering, og vælg derefter den ønskede overskrift. Klik på Normal for at fjerne overskriftstypografien.
 2. Klik på Opdater indholdsfortegnelse på værktøjslinjen Disposition for at opdatere indholdsfortegnelsen.
 3. Klik på Opdater alt i dialogboksen Opdatering af indholdsfortegnelse, og klik derefter på OK.
BEMÆRK: Hvis du anvender den ønskede afsnitstypografi på hele afsnittet, fjerner du ikke typografien. Du skal markere teksten, nøjagtig som den vises i indholdsfortegnelsen, og derefter anvende den nye typografi.


Referencer

Yderligere oplysninger om oprettelse af en indholdsfortegnelse, finder du ved at klikke på Microsoft Word 2002 Hjælp i menuen Hjælp, skrive opret en indholdsfortegnelse i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist emnet.

Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en indholdsfortegnelse uden at ændre tekstens formatering, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

285050 Sådan bruges dispositionsniveauer til at oprette en indholdsfortegnelse i Word 2003 og i Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en indholdsfortegnelse uden sidenummer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

319821 Sådan oprettes tekst til indholdsfortegnelse uden sidenummer i Word 2003 og i Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 285059 – Seneste udgave 19. maj 2006 – Udgave 1

Feedback