Outlook 2002: Sådan importeres adresser fra Outlook Express

Sammenfatning

Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express er to forskellige programmer med forskellige funktioner, selvom du kan bruge begge programmer til at sende og modtage meddelelser via internettet. Der findes to metoder, som du kan bruge til at dele oplysninger om kontaktpersoner mellem de to programmer. Hvis du under installationen af Outlook vælger at opgradere et program, der bruger Windows Adressekartotek, udføres der en uovervåget konvertering af adresseoplysningerne til det kontaktpersonformat, der bruges af Outlook.

Hvis du vælger ikke at konvertere under installationen, kan du konvertere på et senere tidspunkt ved hjælp af guiden Import og eksport. Outlook indeholder et værktøj, som du kan bruge til at konvertere oplysninger fra Windows Adressekartotek.

Windows Adressekartotek bruges af følgende produkter:
 • Microsoft Internet Mail and News
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Outlook 98 og Microsoft Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)

Yderligere Information

Du kan gemme adresseoplysninger i Windows Adressekartotek (WAB) og importere WAB-data til Outlook.

Sådan bruges Outlook-guiden Import og eksport

I Outlook kan du bruge guiden Import og eksport som brugergrænseflade for konvertering af adressekartoteket. Brug følgende trin til at konvertere en Windows Adressekartotek-fil:
 1. Start Outlook.
 2. Klik på Importer og eksporter i menuen Filer.
 3. Klik på Importer Internet-post og -adresser, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på Outlook Express 4.x, 5 på listen.
 5. Vælg den ønskede kombination af post og adresser på listen.BEMÆRK! Med undtagelse af regelkonvertering fra Outlook Express er trinene for konvertering af adresser de samme.

 6. Med undtagelse af regelkonvertering fra Outlook Express er trinene for konvertering af adresser de samme. Klik på Næste.
 7. Med undtagelse af regelkonvertering fra Outlook Express er trinene for konvertering af adresser de samme. Vælg en destination for de importerede adressedata.
 8. Med undtagelse af regelkonvertering fra Outlook Express er trinene for konvertering af adresser de samme. Marker den ønskede indstilling af dubletter, og klik derefter på Udfør.
BEMÆRK! Denne fremgangsmåde importerer ikke kontaktpersoner, der er gemt i undermapper i Windows Adressekartotek.

Sådan trækkes adresseoplysninger til Outlook

Du kan trække individuelle eller grupper af adresseoplysninger til Outlook. Sådan gøres det:
 1. Peg på Søg efter i menuen Start, og klik derefter på Filer og mapper.
 2. Skriv .wab i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Dobbeltklik på den WAB-fil, du vil flytte adresser fra.
 4. Start Outlook, hvis programmet ikke kører.
 5. Indstil størrelsen af Outlook, så du kan se Windows Adressekartotek og Outlook ved siden af hinanden på skærmen. Sørg for, at Outlook-mappen Kontaktpersoner er synlig i Outlook-vinduet.
 6. Marker en adresse i Windows Adressekartotek. Træk den til mappen Kontaktpersoner. Der oprettes en ny Outlook-formular til kontaktpersoner med oplysningerne fra den adresse, du har flyttet. Klik på Gem og luk.
BEMÆRK! Du kan trykke på SKIFT, mens du markerer sammenhængende adressegrupper, eller du kan trykke på CTRL, mens du markerer usammenhængende adresseoplysninger. Du kan bruge denne fremgangsmåde sammen med udvalgte kontaktpersoner eller mindre grupper.Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
Egenskaber

Artikel-id: 286116 – Seneste udgave 28. sep. 2001 – Udgave 1

Feedback