Sådan administreres .pst-filer i Microsoft Outlook

Gælder for: Microsoft Office Outlook 2003Microsoft Office Outlook 2007Microsoft Outlook 2010

Du kan finde en Microsoft Outlook 2000 (CW)-version af denne artikel under 195719 .

Oversigt


I denne artikel beskrives, hvordan du bruger personlige lagermapper, også kaldet .pst-filer, til sikkerhedskopiering af data, som du har oprettet i Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2002. Du kan sikkerhedskopiere meddelelser, kontaktpersoner, aftaler, opgaver, noter og journaloptegnelser i .pst-filer.

Bemærk! I artiklen beskrives kun, hvordan du bruger .pst-filer i Outlook 2007, Outlook 2003 og Outlook 2002.

Hvis du bruger et andet mailprogram, f.eks. Microsoft Outlook Express eller Outlook.com, eller hvis du har problemer med dit mailprogram, er denne artikel ikke beregnet til dig. Du kan finde links til andre artikler og forslag til løsninger i afsnittet "Referencer".

INTRODUKTION


Microsoft Outlook gemmer automatisk meddelelser, kontaktpersoner, aftaler, opgaver, noter og journaloptegnelser på en af følgende placeringer:
 • I en personlig lagermappe, også kaldet en .pst-fil, på harddisken
 • I en postkasse, som er placeret på serveren. Din postkasse er placeret på en server, hvis du bruger Outlook med Microsoft Exchange Server.
Du kan bruge en sikkerhedskopi af .pst-filen til at gendanne eller flytte Outlook-data i tilfælde af hardwarefejl eller uventet datatab, eller hvis du skal overføre data fra én computer til en anden eller fra én harddisk til en anden.

I artiklen beskrives, hvordan du udfører forskellige handlinger med .pst-filerne. Vælg en handling på følgende liste:
 • Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil: Hvis du ikke bruger Outlook med Microsoft Exchange Server, kan du finde oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer hele .pst-filen, i dette afsnit.
 • Sådan sikkerhedskopieres data fra en .pst-fil, der er placeret på Microsoft Exchange Server: Hvis du bruger Outlook med Microsoft Exchange Server, kan du finde oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer Outlook-data, i dette afsnit.
 • Sådan eksporteres data fra en .pst-fil: I dette afsnit beskrives, hvordan du begrænser sikkerhedskopieringen til at omfatte bestemte mapper eller bestemte typer data, f.eks. mails.
 • Sådan importeres data fra en .pst-fil i Outlook: I dette afsnit beskrives, hvordan du gendanner data i Outlook fra en .pst-fil, som du allerede har sikkerhedskopieret.
 • Sådan overføres Outlook-data fra én computer til en anden: I dette afsnit beskrives, hvordan du overfører data, der er gemt i en .pst-fil, fra én computer til en anden.
 • Sådan sikkerhedskopieres private adressekartoteker: I dette afsnit beskrives, hvordan du sikkerhedskopierer private adressekartoteker.
 • Sådan bruges hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe til automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filer: I dette afsnit beskrives, hvordan du automatisk sikkerhedskopierer dine .pst-filer hver uge, hver måned eller i intervaller efter dit eget valg.
 • Sådan sikkerhedskopieres filer med Outlook-indstillinger: I dette afsnit beskrives, hvordan du sikkerhedskopierer indstillinger for værktøjslinjen og menuer, mappen Favoritter i Internet Explorer, signaturfiler og eventuelle kaldenavne, du har knyttet til dine kontaktpersoner.
 • Sådan findes en .pst-fil: Hvis du vil tilføje en eksisterende .pst-fil i Outlook, men ikke ved præcist, hvor den er gemt på computeren, kan du søge efter den.

Flere oplysninger


Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil

Hvis du ikke bruger Outlook med Microsoft Exchange Server, gemmer Outlook alle data i en .pst-fil. Du kan gendanne dine Outlook-data fra sikkerhedskopien, hvis den oprindelige .pst-fil beskadiges eller slettes. I dette afsnit beskrives, hvordan du opretter en kopi af hele .pst-filen med alle de standardelementer, som filen indeholder.

Du kan sikkerhedskopiere hele .pst-filen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Luk alle meddelelsesprogrammer, f.eks. Outlook, Microsoft Exchange eller Microsoft Windows Messaging.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Kopier og indsæt (eller skriv) følgende kommando i feltet Åbn, og tryk derefter på Enter:
  kontrolpanel
  Kontrolpanel åbnes.

  Bemærk! Hvis skærmbilledet Vælg en kategori vises, skal du klikke på Brugerkonti, og derefter gå til trin 3.
 3. Dobbeltklik på ikonet Post.
 4. Klik på Vis profiler.
 5. Klik på den relevante profil, og klik derefter på Egenskaber.
 6. Klik på Datafiler.
 7. Klik på den Tjeneste for private mapper, du vil sikkerhedskopiere, under Navn. Som standard hedder denne tjeneste Private mapper. Den kan dog også have et andet navn.

  Bemærk! Hvis du har mere end én tjeneste for private mapper angivet i din profil, skal du sikkerhedskopiere hvert sæt .pst-filer separat.

  Hvis der ikke findes nogen poster med navnet Private mapper, og du endnu ikke har gemt oplysninger om f.eks. meddelelser, kontaktpersoner eller aftaler i Outlook, har du sandsynligvis endnu ikke aktiveret tjenesten for private mapper. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en .pst.fil, i afsnittet "Referencer".

  Hvis du ikke har nogen Tjeneste for private mapper i din profil, og du kan gemme oplysninger om f.eks. meddelelser, kontaktpersoner eller aftaler i Outlook, gemmes oplysningerne efter al sandsynlighed i en postkasse på Exchange Server. Prøv at følge de anvisninger, der er beskrevet i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres data fra en .pst-fil, der er placeret på Microsoft Exchange Server".
 8. Klik på Indstillinger, og noter den sti og det filnavn, der vises.

  Bemærk! Da .pst-filen indeholder alle de data, der er gemt i de MAPI-mapper, som bruges af Outlook, kan filen være meget stor. Du kan reducere størrelsen på filen ved at klikke på Komprimer nu i vinduet Indstillinger.
 9. Luk alle vinduer med titlen Egenskaber.
 10. Brug Windows Stifinder eller Denne computer til at kopiere den fil, du noterede i trin 8. Du kan kopiere filen til en anden placering på harddisken eller til et flytbart medie, f.eks. en diskette, en cd-rom, en bærbar harddisk, et magnetbånd eller en anden lagerenhed.

Sådan sikkerhedskopieres data fra en .pst-fil, der er placeret på Microsoft Exchange Server

Hvis du bruger Outlook med Microsoft Exchange Server, og du vil sikkerhedskopiere dine data, skal du vide, hvor dataene er gemt. Standardplaceringen for levering og lagring af Outlook-data er Exchange Server-postkassen. Sikkerhedskopiering af postkasserne på serveren håndteres som regel af Exchange Server-administratoren. Nogle Exchange Server-administratorer gemmer dog Outlook-data i en .pst-fil på din harddisk.

Du kan finde den aktuelle placering, hvor Outlook-data gemmes, ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 

I Outlook 2010:

 1. Klik på fanen Filer på Outlook-båndet.
 2. Klik på knappen Kontoindstillinger i kategorien Oplysninger, og klik derefter på Kontoindstillinger.
 3. Klik på fanen Datafiler i vinduet Kontoindstillinger.

  Hvis feltet Placering indeholder ordet "Online" eller en sti til en fil med filtypenavnet .ost, gemmer Outlook data i mapper på Exchange Server. Kontakt Exchange Server-administratoren for at få flere oplysninger om, hvordan sikkerhedskopiering håndteres.

  Hvis feltet Placering indeholder en sti til en fil med filtypenavnet .pst, gemmer Outlook nye meddelelser, kontakter, aftaler og andre data i en .pst-fil på harddisken. Du kan finde oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer dataene, i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil".
 

I Outlook 2007:

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, klik på fanen Konfiguration af mail, og klik derefter på Mailkonti.
 2. Klik på fanen Datafiler i vinduet Kontoindstillinger.

  Hvis feltet Navn indeholder ordet "Postkasse" efterfulgt af et mailnavn, gemmer Outlook data i mapper på Exchange Server. Kontakt Exchange Server-administratoren for at få flere oplysninger om, hvordan sikkerhedskopiering håndteres.

  Hvis feltet indeholder ordene "Private mapper" eller navnet på et sæt private filer eller .pst-filer, gemmer Outlook nye meddelelser, kontaktpersoner, aftaler og andre data i en .pst-fil på harddisken. Du kan finde oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer dataene, i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil".

I en tidligere version af Outlook:

 1. Klik på Mailkonti i menuen Funktioner.

  Bemærk! Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk. Netværksadministratoren har muligvis fjernet denne indstilling for at beskytte kontooplysningerne. Hvis indstillingen Mailkonti ikke er vist, skal du bede netværksadministratoren om hjælp.
 2. Klik på Få vist eller rediger eksisterende mailkonti, og klik derefter på Næste.
 3. Se indstillingen Send nye mails til følgende placering. Hvis feltet indeholder ordet "Postkasse" efterfulgt af et e-mail-navn, gemmer Outlook data i mapper på Exchange Server. Kontakt Exchange Server-administratoren for at få flere oplysninger om, hvordan sikkerhedskopiering håndteres.

  Hvis feltet indeholder ordene "Private mapper" eller navnet på et sæt private filer eller .pst-filer, gemmer Outlook nye meddelelser, kontaktpersoner, aftaler og andre data i en .pst-fil på harddisken. Du kan finde oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer dataene, i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil".
   

Sådan eksporteres data i en .pst-fil

Hvis du vil begrænse sikkerhedskopieringen til bestemte Outlook-data, kan du oprette en ny sikkerhedskopi af .pst-filen med de data, du vil gemme. Dette kaldes også at eksportere data i en .pst-fil. Du kan f.eks. benytte den fremgangsmåde, der beskrives i dette afsnit, hvis du kun har et begrænset antal mapper med vigtige oplysninger, men et stort antal meget store mapper med mindre vigtige data. Du kan begrænse eksporten til kun at omfatte vigtige mapper og kontaktpersoner og udelade andre mapper, f.eks. Sendt post.
 

I Outlook 2010:

Du kan eksportere en bestemt mappe ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Avanceret i vinduet Outlook-indstillinger.
 3. Klik på Eksportér.
 4. Klik på Eksportér til en fil i Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Outlook-datafil (.pst), og klik derefter på Næste.
 6. Vælg den mappe, der skal eksporteres, og klik derefter på Næste.
 7. Klik på Gennemse, og vælg derefter den placering, hvor den nye .pst-fil skal gemmes.
 8. Skriv det navn, der skal bruges til den nye .pst-fil, i feltet Filnavn, og klik derefter på OK.
 9. Klik på Udfør.

I en tidligere version af Outlook:

 1. Åbn Outlook.
 2. Klik på Importér og eksportér i menuen Filer. Hvis du ikke kan se dette menupunkt, skal du holde markøren over vinkeltegnene nederst i menuen og derefter klikke på Importér og eksportér.
 3. Klik på Eksporter til fil, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.
 5. Klik på den mappe, som .pst-filen skal eksporteres til, og klik derefter på Næste.
 6. Klik på Gennemse, og vælg derefter den placering, hvor den nye .pst-fil skal gemmes.
 7. Skriv det navn, der skal bruges til den nye .pst-fil, i feltet Filnavn, og klik derefter på OK.
 8. Klik på Udfør.
Bemærk! Designegenskaber for mapper omfatter tilladelser, filtre, beskrivelse, formularer og visninger. Designegenskaberne bevares ikke, hvis du eksporterer elementer fra én .pst-fil til en anden.

Sådan importeres data fra en .pst-fil i Outlook

Du kan gendanne dine Outlook-data fra sikkerhedskopien af .pst-filen, hvis den oprindelige .pst-fil beskadiges eller slettes. Alle de elementer, der er indeholdt i .pst-filen, gendannes i Outlook.
 

I Outlook 2010:

Du kan gendanne eller importere dine data i Outlook ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Importér i kategorien Åbn.
 3. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil i Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.
 4. Klik på Outlook-datafil (.pst), og klik derefter på Næste.
 5. Skriv stien til og navnet på den .pst-fil, der skal importeres, eller klik på Gennemsefor at vælge filen.

  Bemærk! Det anbefales, at du klikker på Importér ikke dubletter under Indstillinger, medmindre de importerede oplysninger skal erstatte eller duplikere de elementer, der allerede findes i Outlook.
 6. Klik på Næste.
 7. Markér den mappe, der skal importeres. Hvis du vil importere hele indholdet i .pst-filen, skal du markere toppen af hierarkiet.

  Bemærk! Den øverste mappe (normalt Private mapper, Outlook-datafil eller din mailadresse) er valgt automatisk. Medtag undermapper er valgt som standard. Alle mapper under den valgte mappe importeres.
 8. Klik på Udfør.
 

I tidligere versioner af Outlook:

Du kan gendanne eller importere dine data i Outlook ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Hvis den .pst-fil, der skal importeres, er gemt på en flytbar enhed, f.eks. en diskette, en bærbar harddisk, en cd-rom, et magnetbånd eller et andet lagermedie, skal du indsætte eller tilslutte lagerenheden og derefter kopiere .pst-filen til harddisken på computeren.

  Når du kopierer .pst-filen, skal du kontrollere, at attributten Skrivebeskyttet ikke er markeret. Hvis attributten er markeret, vises der muligvis følgende fejlmeddelelse:
  Der ikke kan opnås adgang til den angivne enhed, fil eller sti. Den kan være slettet eller i brug, der kan være opstået netværksproblemer, eller der kan mangle tilstrækkelig tilladelse til at opnå adgang. Luk alle programmer, der bruger filen, og prøv igen.
  Hvis denne fejlmeddelelse vises, skal du fjerne markeringen ud for attributten Skrivebeskyttet og kopiere filen igen.
 2. Åbn Outlook.
 3. Klik på Importér og eksportér i menuen Filer. Hvis kommandoen ikke er tilgængelig, skal du holde markøren over vinkeltegnene nederst i menuen og derefter klikke på Importér og eksportér.
 4. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.
 6. Skriv stien og navnet på den .pst-fil, du vil importere, og klik derefter på Næste.
 7. Marker den mappe, der skal importeres. Hvis du vil importere hele indholdet i .pst-filen, skal du markere toppen af hierarkiet.
 8. Klik på Udfør.

Sådan overføres Outlook-data fra én computer til en anden

Du kan ikke dele eller synkronisere .pst-filer fra én computer til en anden. Du kan dog fortsat overføre Outlook-data fra én computer til en anden.

Kopier .pst-filen til en cd eller dvd-rom eller et andet flytbart medie ved at følge de anvisninger, der er beskrevet i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil", eller kopier filen til en anden computer via et LAN/WAN-link.

Bemærk! Oprettelse af forbindelse til .pst-filer via LAN/WAN-forbindelser understøttes ikke, og der kan opstå problemer, hvis du opretter forbindelse til .pst-filer via disse links. Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel:

297019 Brug af privatmappefiler via en LAN- eller WAN-forbindelse understøttes ikke. Artiklen er evt. på engelsk.

Det er muligvis også en god ide at oprette en ny, sekundær .pst-fil, som udelukkende er beregnet til overførsel af data. Gem de data, der skal overføres, i den nye .pst-fil, og udelad eventuelle data, der ikke skal overføres. Hvis du har behov for at lave en sekundær .pst-fil til at gemme data, som skal overføres mellem to forskellige computere eller som en sikkerhedskopi, skal du benytte denne fremgangsmåde:
 

I Outlook 2010:

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på knappen Kontoindstillinger i kategorien Oplysninger, og klik derefter på Kontoindstillinger.
 3. Klik på fanen Datafiler i vinduet Kontoindstillinger.
 4. Klik på Tilføj, klik på Outlook-datafil (.pst), og klik derefter på OK.
 5. Skriv et entydig navn for den nye .pst-fil. Skriv f.eks. Overførsel.pst, og klik derefter på OK.
 6. Luk Outlook.
 

I tidligere versioner af Outlook:

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.
 2. Skriv et entydig navn for den nye .pst-fil. Skriv f.eks. Overførsel.pst, og klik derefter på OK.
 3. Skriv et navn til en fil med private mapper, og klik på OK.
 4. Luk Outlook.
Du kan kopiere en eksisterende .pst-fil ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Opret en sikkerhedskopi af den .pst-fil, der skal overføres, ved at følge anvisningerne i afsnittet "Sådan sikkerhedskopieres en .pst-fil". Gem sikkerhedskopien af .pst-filen på en cd-rom eller et andet flytbart medie.
 2. Kopier sikkerhedskopien af .pst-filen fra det flytbare medie til den anden computer.
 3. Importer dataene fra .pst-filen i Outlook på den anden computer ved at benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet under "Sådan importeres data fra en .pst-fil til Outlook".

Sådan sikkerhedskopieres private adressekartoteker

Dit private adressekartotek indeholder muligvis e-mail-adresser og kontaktoplysninger, som ikke er indeholdt i adressekartoteket eller på listen over kontaktpersoner i Outlook. Outlook-adressekartoteket opbevares enten i en Exchange Server-postkasse eller i en .pst-fil. Det private adressekartotek opretter derimod en separat fil, som gemmes på den lokale harddisk. Hvis du vil sikre, at dette adressekartotek sikkerhedskopieres, skal du medtage alle .pab-filer i sikkerhedskopieringen.

Du kan finde filen med det private adressekartotek ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Hvis du kører Windows Vista: Klik på Start.

  Hvis du kører Windows XP: Klik på Start, og klik derefter på Søg.

  Hvis du kører Windows 95 eller Windows 98: Klik på Start, peg på Søg efter, og klik derefter på Filer eller mapper.

  Hvis du kører Windows 2000 eller Windows Millennium Edition (Me): Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Efter filer eller mapper.
 2. Skriv *.pab, og tryk derefter på ENTER, eller klik på Søg nu.

  Noter .pab-filens placering. Kopier .pab-filen til den samme mappe eller det samme lagermedie som sikkerhedskopien af .pst-filen ved hjælp af Denne computer eller Windows Stifinder.
Du kan bruge denne sikkerhedskopi til at gendanne det private adressekartotek på computeren eller til at overføre det til en anden computer. Gendan det private adressekartotek ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Luk alle meddelelsesprogrammer, f.eks. Outlook, Microsoft Exchange eller Windows Messaging.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Kopiér og indsæt (eller skriv) følgende kommando i feltet Åbn, og tryk derefter på ENTER:
  kontrolpanel
  Kontrolpanel åbnes.

  Bemærk! Hvis skærmbilledet Vælg en kategori vises, skal du klikke på Brugerkonti.
 3. Dobbeltklik på ikonet Post.
 4. Klik på Vis profiler.
 5. Klik på den relevante profil, og klik derefter på Egenskaber.
 6. Klik på Mailkonti.
 7. Klik på Tilføj en ny mappe eller et nyt adressekartotek, og klik derefter på Næste
 8. Klik på Yderligere adressekartoteker, og klik derefter på Næste.
 9. Klik på Privat adressekartotek, og klik derefter på Næste.
 10. Skriv stien og navnet på den private adressekartoteksfil, du vil gendanne, klik på Anvend, og klik derefter på OK.
 11. Klik på Luk, og klik derefter på OK.
Bemærk! Outlook-adressekartoteket er en tjeneste, som bruges af profilen til at gøre det nemmere at bruge mappen Kontakter i en postkasse, en privatmappefil eller en offentlig mappe som mailadressekartotek. Outlook-adressekartoteket indeholder ikke selv data, der skal gemmes.

Sådan bruges hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe til automatisk sikkerhedskopiering af .pst-filer

Microsoft har udgivet et hjælpeprogram til automatisk sikkerhedskopiering af filen med private mapper (.pst). Du kan hente dette værktøj på følgende Microsoft-websted:Du kan finde flere oplysninger om hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering af privat mappe ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
 
238782 Sådan sikkerhedskopieres filen med private mapper
 
Bemærk! I Microsoft Outlook 2010 er tilføjelsesprogrammet Sikkerhedskopiering af private mapper deaktiveret som standard. Få flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
2030523 Sådan konfigureres tilføjelsesprogrammet Sikkerhedskopiering af private mapper til at fungere med Outlook 2010
 

Sådan sikkerhedskopieres filer med Outlook-indstillinger


Hvis du har tilpassede indstillinger, f.eks. indstillinger for værktøjslinjen, som du vil overføre til en anden computer eller gendanne på computeren, kan du vælge at medtage følgende filer i sikkerhedskopien:
 • Outcmd.dat: Denne fil indeholder indstillinger for værktøjslinjen og menuer.
 • ProfileName.fav: Dette er filen med favoritter, som også indeholder indstillingerne for Outlook-panelet (gælder kun for Outlook 2002 og tidligere versioner).
 • ProfileName.xml: I denne fil gemmes indstillinger for navigationsruden (gælder kun for Outlook 2003 og nyere versioner).
 • ProfileName.nk2: Denne fil indeholder kaldenavne til autofuldførelse.
 • Signaturfiler: Hver enkelt signatur har sin egen fil og bruger det samme navn som den signatur, du brugte, da du oprettede den. Hvis du f.eks. har oprettet en signatur kaldet MinSign, oprettes følgende filer i mappen med signaturer:
  • MySig.htm: Denne fil indeholder den automatiske HTML-signatur.
  • MySig.rtf: Denne fil indeholder den automatiske Microsoft Outlook RTF-signatur (Rich Text Format).
  • MySig.txt: Denne fil indeholder den automatiske signatur i almindeligt tekstformat.
  Signaturfilernes placering afhænger af, hvilken version af Windows du kører. Brug følgende liste til at finde den relevante placering:
  • Windows Vista eller Windows 7: Drev\users\Brugernavn\appdata, hvor Drev repræsenterer det drev, hvor Outlook blev installeret, og Brugernavn repræsenterer det brugernavn, hvor Outlook blev installeret.
    
  • Windows XP eller Windows 2000: Drev\Documents and Settings\Brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook, hvor Drev repræsenterer det drev, hvor Outlook blev installeret, og Brugernavn repræsenterer det brugernavn, hvor Outlook blev installeret.
  • Windows 98 eller Windows Me: Drev\Windows\Local Settings\Application Data, hvor Drev repræsenterer det drev, hvor Outlook blev installeret.
Bemærk! Hvis du bruger Microsoft Word til redigering af mails, lagres signaturerne i filen Normal.dot som autotekst. Du bør også sikkerhedskopiere denne fil.
 

Sådan findes en .pst-fil

Hvis du ikke ved, hvor en gammel eller eksisterende .pst-fil er gemt på computeren, og du vil føje denne .pst-fil til din Outlook-profil, kan du finde oplysninger om, hvordan du søger efter .pst-filen og føjer den til din Outlook-profil, i dette afsnit.Du kan søge efter .pst-filen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Sådan foretages en søgning efter .pst-filerne:
  • Hvis du kører Windows Vista: Klik på Start, og klik derefter på Computer. Find søgevinduet i øverste højre hjørne.
  • Hvis du kører Windows XP: Klik på Start, og klik derefter på Søg.
  • Hvis du kører Windows 95 eller Windows 98: Klik på Start, peg på Søg efter, og klik derefter på Filer eller mapper.
    
  • Hvis du kører Windows 2000 eller Microsoft Windows Millennium Edition: Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på Efter filer eller mapper.
    
 2. Skriv *.pst, og tryk derefter på Enter, eller klik på Søg nu. Find den .pst-fil, der skal føjes til Outlook. Registrer .pst-filens placering.
   
 3. Luk søgevinduet, og start Outlook.
  • Hvis du kører Outlook 2010, skal du klikke på fanen Filer og derefter klikke på Kontoindstillinger i kategorien Oplysninger. Klik på Kontoindstillinger igen, og klik derefter på fanen Datafiler i det vindue, der åbnes.
  • Hvis du kører Outlook 2007 eller tidligere, skal du klikke på menuen Filer og derefter vælge Datafilstyring.
 4. Klik på knappen Tilføj, og vælg derefter den korrekte type .pst-fil, som skal tilføjes. Hvis .pst-filen blev oprettet i Outlook 2007, skal du vælge Office Outlook-privatmappefil (.pst). Hvis .pst-filen blev oprettet i en ældre version af Outlook, f.eks. Outlook 97, 2000 eller XP, skal du vælge Outlook 97-2002-privatmappefil (.pst).
 5. Gå til det sted, du fandt i forbindelse med ovenstående søgning, hvor den ønskede .pst-fil er placeret. Markér .pst-filen, og klik på OK.
   
 6. Skriv et brugerdefineret navn på .pst-filen, eller acceptér standardnavnet. Klik på OK. Klik på Luk for at lukke det aktuelle vindue.
   
.pst-filen vises nu på Outlook-mappelisten i Outlook.

NÆSTE TRIN


Hvis du ikke fik hjælp med disse metoder, kan du måske bede en bekendt om hjælp. Eller hvis du bruger Outlook med Exchange Server, kan det være en god idé at kontakte Exchange Server-administratoren for at få hjælp. Du kan også bruge webstedet Microsoft Kundesupport til at finde andre løsninger. Nogle af de tjenester, som webstedet Microsoft Kundesupport gør tilgængelige, indeholder blandt andet følgende: Hvis du stadig har spørgsmål, når du har brugt disse Microsoft-websider, eller hvis du ikke kan finde en løsning på Microsoft Support-webstedet, skal du klikke på følgende link for at kontakte support.

Referencer


Få flere oplysninger om konfiguration af profiler og tjenester ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

289467 Beskrivelse af brugerprofiler og informationstjenester. Artiklen er evt. på engelsk.

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

269520 Derfor understøtter Outlook ikke skrivebeskyttede medier. Artiklen er evt. på engelsk.

238782 Sådan sikkerhedskopieres filen med dine private mapper automatisk i Outlook 2000 og Outlook 2003. Artiklen er evt. på engelsk.

257831 Sådan flyttes filen med dine private mapper i Outlook 2000, som er installeret i IMO-tilstand (Internet Mail Only). Artiklen er evt. på engelsk.

291627 Sådan administreres en .pst-fil for to forskellige computere i Outlook

291636 Sådan flytter du filen med dine private mapper (.pst) i Outlook 2002 og Outlook 2007

883401 Sådan ændres den standardplacering, der bruges til oprettelse og åbning af filen med dine private mapper (.pst), i Outlook 2003 eller Outlook 2002. Artiklen er evt. på engelsk.