Beskrivelse af skrifttypen Arial Unicode MS i Word 2002

Sammenfatning

Du kan se tegn fra de fleste sprog med skrifttypen Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF). Denne skrifttype indeholder glyffer til alle tegnværdier i Unicode Standard, version 2.1.

BEMÆRK! En glyf er en grafisk fremstilling af et tegn.

Yderligere Information

 1. Hvad er Unicode?

  Unicode: Et numerisk tegnkodesystem, der er defineret af Unicode Consortium, og som bruges af Microsoft Windows og nogle andre computersystemer.

  Unicode er et 16-bit tegnsæt, der indeholder mange tegn, der bruges i generel udveksling af tekst over hele verden. Hvert Unicode-indeks henviser entydigt til et givent tegn. Med Unicode kan der håndteres langt flere tegn, end det er muligt med tegn, der er enkeltbytekodet. Alle Unicode-værdier er dobbeltbyte, hvilket simplificerer den måde, som et Unicode-baseret system læser en tekststreng på. Til sammenligning skal et dobbeltbytesystem for værdi i en streng afgøre, hvilke værdier der er enkeltbytetegnkoder, og hvilke værdier der er dobbeltbytetegnkoder.


  Unicode leverer et entydigt tal til hvert tegn, uanset den platform, det program eller sprog der bruges. For hvert tegn, der er defineret i Unicode, findes der en tildelt tegnværdi: Et hexadecimalt tal (fra 0x0000 til 0xFFFF), som bruges til at repræsentere det pågældende tegn i computerdata.

  Du kan muligvis ikke finde tegnet på det sted, du synes er oplagt. Selvom tegnene i Unicode er grupperet i blokke, er det kun en løselig gruppering, da tegn kan kategoriseres på mange forskellige måder. Især tegnsætningstegn og symboler kan bruges til en lang række forskellige anvendelser og scripts (skiftsystemer).  Den grundlæggende ide bag Unicode er at være sproguafhængig, hvilket er med til at spare plads i tegnoversigten. Det antages ikke, at enkelte tegn kan identificere et sprog i sig selv. Ligesom tegnet "a" kan være et fransk, tysk eller engelsk "a", kan et bestemt Han-ideogram, selvom det betyder noget forskelligt, henvise til et tegn, der bruges på kinesisk, japansk og koreansk.

  Du kan finde flere oplysninger om Unicode Standard 2.1 ved at besøge følgende websted:
 2. Hvorfor er filstørrelsen for skrifttypen Arial Unicode MS så stor?

  Filstørrelsen for skrifttypen Arial Unicode MS er 22 MB, fordi det er en komplet Unicode-skrifttype. Den indeholder alle tegn i Arial, komplette skrifttyper til japansk, kinesisk, koreansk, arabisk og hebraisk samt alle de forskellige symboltegn og tegnintervaller.

  Unicode er delt i to numeriske intervaller af lignende tegn. Et numerisk interval er en række numeriske værdier, der er tilgængelige til kodning af tegn. Alle de kyrilliske tegn er f.eks. placeret i samme numeriske interval. Følgende intervaller er inkluderede i skrifttypen Arial Unicode MS.

  BEMÆRK! Hvis du vil se de enkelte tegn i intervallerne, skal du følge disse trin:
  1. Klik på Symbol i menuen Indsæt i Microsoft Word.
  2. Under fanen Symboler i dialogboksen Symbol skal du skifte til det ønskede interval i feltet Undersæt.
  Skrifttypen Arial Unicode MS understøtter de tegn, der er defineret på mange forskellige tegntabeller. En tegntabel er et kodet tegnsæt, hvor hvert tegn er tildelt en numerisk kode. Tegntabeller er normalt defineret til at understøtte specifikke sprog eller grupper af sprog, som deler de samme skriftsystemer. I tegntabel 1253 findes f.eks. de tegnkoder, der er påkrævet i det græske skriftsystem. Tegn fra følgende tegntabeller er inkluderet i skrifttypen Arial Unicode MS. 3. Hvornår skal jeg bruge skrifttypen Arial Unicode MS?

  Skrifttypen Arial Unicode MS er beregnet til at bruge, når du åbner et dokument, der er formateret på et andet sprog, og du ikke har de sprogspecifikke skrifttyper installeret på dit computersystem. Hvis du primært arbejder med dokumenter, der oprettes på forskellige sprog, bør du installere de tilhørende sprogspecifikke skrifttyper og korrekturredskaber.


  På grund af filens størrelse og de typografiske kompromiser, der er nødvendige for at udvikle en sådan skrifttype, skal skrifttypen Arial Unicode MS kun bruges, når du ikke kan bruge flere skrifttyper, som er tilpasset forskellige skriftsystemer.

  BEMÆRK! Det anbefales, at du ikke angiver skrifttypen Arial Unicode MS som standardskrifttype i Word.
 4. Hvordan installerer jeg skrifttypen Arial Unicode MS?Skrifttypen Arial Unicode MS installeres som en del af Microsoft Office Installation og er en del af funktionerne i International Support. Hvis du vil installere skrifttypen Arial Unicode MS, skal du følge disse trin:

  1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.BEMÆRK! Klik på Start i Microsoft Windows XP, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. Klik på Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.
  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder.
   • I Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) eller Microsoft Windows NT 4.0:

    Klik på Microsoft Office XP eller Microsoft Word 2002 under fanen Installer/fjern program, og klik derefter på Tilføj/Fjern. eller

   • I Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP:


    Klik på Tilføj eller fjern programmer, klik på Microsoft Office XP eller Microsoft Word 2002, og klik derefter på Skift.
  4. Klik på Næste i vinduet Funktioner, der skal installeres.
  5. Klik på og udvid Delte funktioner i Office.
  6. Klik på og udvid Internationale indstillinger.
  7. Klik på ikonet ved siden af Universel skrifttype, og klik derefter på Kør alt fra Denne computer i genvejsmenuen.
  8. Klik på Opdater for at fuldføre installationen af den universelle skrifttype (Arial Unicode MS) på computeren.
Egenskaber

Artikel-id: 287247 – Seneste udgave 8. feb. 2008 – Udgave 1

Feedback